Kontakt

tel: 34 351 14 08, e-mail: przedszkole8@vp.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Uchodźców 34

Niedźwiadki

grupa niedźwiadki

 Grupa 4 -latki

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wychowawca grupy: mgr Karina Gambka

Nauczyciel:  mgr Patrycja Przybyło

Pomoc nauczyciela: Jolanta Goniwiecha

 


Wrzesień

Tydzień I: „JESTEM W PRZEDSZKOLU”

 1. „Poznajemy naszą salę” – rozmowa połączona z obserwacją – zapoznanie z kącikami znajdującymi się w sali, sposobem korzystania z nich. Zachęcanie dzieci do współdziałania podczas zabawy i prac porządkowych.
 2. „Witamy w przedszkolu” – zabawy rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu. „Jestem grzeczny”- śpiewanie rymowanki na znaną melodię.
 3. „Moje przedszkole” – odwiedzanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu – zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola – ich układem i przeznaczeniem.

Tydzień II „JA I MOI KOLEDZY”

 1. „W przedszkolu” – rozmowa kierowana pytaniami; zapoznanie z miejscami zabaw dzieci; zachęcanie do wyraźnego wypowiadania się na forum grupy i słuchania innych.„ Dzieci idą do przedszkola „– kolorowanie obrazka.
 1. Moje części ciała – zabawa dydaktyczna; kształcenie umiejętności wskazywania i nazywania części ciała, z uwzględnieniem części twarzy. „Mrówki „– masażyk, zabawa relaksacyjna
 1. „Ile dzieci, ile zabawek” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 1 – 4; wdrażanie do dbania o porządek w sali i odkładania zabawek. „Policz i dopasuj cienie” – ćwiczenia grafomotoryczne.
 1. „Dlaczego jedna zabawka?” – słuchanie opowiadania i wypowiedzi na jego temat; wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy. „ Mało nas” – zabawa taneczna przy piosence; rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych.
 1. „Jak bawimy się w przedszkolu?” – burza mózgów; ustalenie kontraktu grupy. „ Balonik dla koleżanki, kolegi, przyjaciela” – malowanie farbą plakatową za pomocą gąbki; rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Tydzień III „NASZE PRZEDSZKOLE”

 1. „Bałagan czy porządek” – rozmowa z pacynką; wdrażanie do szanowania zabawek oraz rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych. „ Wysoko i nisko” – wskazywanie i przeliczanie zabawek.
 1. „Bawimy się bezpiecznie” – wypowiedzi na temat ilustracji. „Wiaderko i łopatka” – kolorowanie kredką.
 1. „Do pary” – dobieranka obrazkowa; kształtowanie pojęcia „para” „Kolorowe buty” – kolorowanie według wzoru .
 1. „ Po co jest: woda, mydło, pasta do zębów” – swobodne wypowiedzi. „Przybory w łazience” – kolorowanie.
 1. „ Jakie kolory ma twoja piłka? „-malowanie farbą plakatową za pomocą pędzla oraz obserwacja nowego koloru powstałego z połączenia dwóch innych „Wystawa” – zorganizowanie wystawy prac i rozmowa o kolorach.

Tydzień IV „NA ULICY”

 1. „Spacer na skrzyżowanie ze światłami”– obserwacja ruchu ulicznego i działania świateł; zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy. „Kolorowe światła” – nauka wiersza; rozwijanie pamięci i poprawnej, wyrazistej mowy
 1. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie przedszkolnym- zestaw III. „Kolorowe światła” – utrwalanie wiersza .
 1. „Jaką figurą jestem?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych. „Znaki drogowe” – rozmowa kierowana
 1. „Sto dwanaście (112) każdy wie i tam dzwoni, gdy jest źle”– zapoznanie z numerami alarmowymi. Numery alarmowe – ćwiczenia słuchowe; zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu; kształcenie wrażliwości słuchowej.
 1. „Spotkanie z policjantem” – poznanie niektórych aspektów pracy policjanta i rozumienie jego społecznej roli; kształtowanie postawy zaufania do policjanta . ”Lizak policjanta” – malowanie techniką pięciu palców .

Tydzień V   „DARY SADU”

 1. „Piękne jabłko” – układanie opowiadania z opisem cech jabłka; zachęcanie do poprawnego konstruowania wypowiedzi. „Wesołe owoce” – rysowanie po śladzie i kolorowanie.
 1. „W sadzie” – ćwiczenia słownikowe; kształtowanie pojęcia „jesień”. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne -zestaw IV.
 1. „Przetwory” – zabawa dydaktyczna oparta na ruchu „Tyle samo „– liczenie w zakresie 1-4 i posługiwanie się pojęciem „tyle samo”. Porównywanie liczebności zbiorów.
 1. „Koła” – słuchanie piosenki. Próby określania tempa i dynamiki utworu. Zwrócenie uwagi na szkodliwe skutki hałasu dla zdrowia i samopoczucia. „Czerwone jabłuszko” – rysowanie do słów rymowanki.
 1. „Jaki to owoc?” – zagadki sensoryczne; rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłów. „Owocowa sałatka” – przygotowanie i degustacja sałatki. Poznawanie i przyswajanie zasad zdrowego żywienia

Czerwiec

 

 

 1. Temat tygodnia: ,,Dzień dziecka”

 • ,,Dzieci świata” – wypowiedzi w oparciu o wiersz – wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi; rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa; szanowanie odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością.
 • ,,Dzieci świata” – rysowanie kredą na placu przedszkolnym – rozwijanie inwencji plastycznych i pomysłowości.
 • ,,Karuzela” – tradycyjna zabawa ze śpiewem – wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne; nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – rozwijanie sprawności fizycznej; kształtowanie zwinności.
 1. Temat tygodnia: ,,Jestem malarzem”

 • ,,W pracowni malarza” – rozmowa kierowana – zapoznanie z pracownią i czynnościami malarza; nabywanie umiejętności poprawnego, swobodnego wypowiadania się; kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.
 • ,,Siedem kolorów tęczy” – rysowanie pastelami– utrwalanie znajomości kolorów;rozwijanie sprawności plastycznej.
 • ,,Jak to przyjemnie maszerować” – nauka piosenki i ilustrowanie piosenki ruchem – nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy.
 • ,,Kolorowe pędzle” – zabawa tropiąca – kształcenie umiejętności klasyfikowania według koloru oraz porównywania liczebności zbiorów szacunkowo i przez przeliczanie elementów zbioru.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowo wzrokowej.
 1. Temat tygodnia: ,,Życie pod wodą”

 • ,,W morskich głębinach” – słuchanie opowiadania nauczyciela – wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa.
 • ,,Rybka” – wykonanie pracy plastycznej techniką origami z kółek – usprawnianie palców i rąk; wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i wykonania pracy według wzoru.
 • ,,Koncert dla złotej rybki” – słuchanie, rozpoznawanie i śpiewanie znanych piosenek rozbudzanie zainteresowań muzycznych; rozwijanie wrażliwości muzycznej i reagowanie na zmiany: tempa, dynamikę, barwę dźwięku.
 • ,,Małe i duże” – zabawa matematyczna – rozumienie pojęć: mały, mało, duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i wdrażanie do posługiwania się nimi; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6; nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie przedszkolnym” – kształtowanie szybkości i zwinności; wdrażanie do zachowania dyscypliny i bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
 1. Temat tygodnia: ,,Już lato”

 • ,,Już lato” – opowiadanie obrazka – wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym; rozwijanie myślenia dedukcyjnego; przezwyciężanie nieśmiałości i nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum grupy.
 • ,,Tajemnicze lato” – collage – rozwijanie twórczej wyobraźni i sprawności manualnej; wzmacnianie poczucia wartości i odporności emocjonalnej poprzez rozwijanie samodzielności; wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
 • ,,Leśny koncert” – zabawa muzyczna – rozwijanie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • ,,Ile kwiatów zakwitło?” – zabawa dydaktyczna – kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi; kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia nauczyciela.

 

Maj

 

 1. Temat tygodnia: ,,Tu mieszkam”

 • ,,Domy i domki” – praca plastyczna – techniki łączone; rozwijanie inwencji twórczej, wyobrażni i kompetencji manualnych.
 • ,,Mój pokój” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje – rozwijanie spostrzegawczości; kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • ,,Polska nasz dom” – osłuchanie i nauka piosenki.
 • ,,Kolorowe klucze” – zabawa matematyczna – nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo; rozróżnianie liczenia prawidłowego od nieprawidłowego.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenia metodą Labana.

 1. Temat tygodnia: ,,Mieszkańcy łąki”

 • ,,Małgosia szuka przyjaciół” – słuchanie opowiadania – zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące; wdrażanie do uważnego słuchania; doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
 • ,,Majowa łąka” – wykonanie pracy plastycznej – wzbogacanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do stosowania nietypowych przyborów; rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych.
 • ,,Poszła żabka spacerować”– osłuchanie i nauka piosenki – kształcenie predyspozycji muzycznych.
 • ,,Kwiaty do wazonu” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-6; prawidłowego od nieprawidłowego.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – ćwiczenia kształtujące tułów.

 


 1. Temat tygodnia: ,,Różne pojazdy”

 • ,,W powietrzu, na ziemi, na wodzie” – rozmowa kierowana – wzbogacanie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji; rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych.
 • ,,Mój pojazd” – wyklejanka – wydzieranka – rozwijanie wyobraźni, twórczej ekspresji plastycznej; nabywanie umiejętności wyrażania wiedzy o świecie za pomocą różnych środków plastycznych.
 • ,,Jedzie pociąg z daleka…” – popularna zabawa ze śpiewem – rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w dużym mieście; rozwijanie poczucia rytmu i ruchowej interpretacji piosenki.
 • ,,Gdzie poruszają się pojazdy?” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy oraz przeliczania w zakresie dostępnym dziecku.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 


 1. Temat tygodnia: ,,Mama i tata”

 • ,,Rodzice i dzieci” – swobodne wypowiedzi w oparciu o tablicę demonstracyjną oraz wiersz pt.:  ,,Moja mama jest kochana i mój tata też”.
 • ,,Kwiatek dla mamy, kwiatek dla taty” – praca plastyczna metodą malowania obrotowego – nabywanie umiejętności tworzenia barw pochodnych; rozwijanie wrażliwości estetycznej, dekoracyjnej; zachęcanie do sprawiania radości bliskim.
 • ,,Laurka”– osłuchanie i nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; rozwijanie słuchu,umiejętności wokalnych, kształcenie predyspozycji muzycznych.
 • ,,W domu z mamą i tatą” – zabawa matematyczna – kształtowanie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów i wdrażanie do posługiwania się określeniami: ,,z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy”; wykorzystanie posiadanej wiedzy i odgrywanie ról mamy i taty w zabawie.
 • ,,Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie sprawności ogólnej.

PIĄTEK  (16.04.2021)

1. Powitanie.

Dziecko rytmicznie powtarza za Rodzicem:
,,Afrykańskie zwierzęta poznamy, dzisiaj jak lwy się witamy”.

(Dziecko naśladuje lwa – potrząsa grzywą i ryczy jak lew).

2. Rymowanki – twórcza zabawa słowna.

Rodzic wymienia nazwy  zwierząt afrykańskich, a dziecko podaje wyraz do rymu, np.:

 • słoń – koń;
 • żyrafa – szafa;
 • lew – zlew.

3. ,,Sprawdź, czy wiesz czyj to głos” – zagadki słuchowe.

4. Zabawy gimnastyczne.

Będą potrzebne:
–  rolki po ręcznikach papierowych lub papierze toaletowym;
–  kulka zrobiona z gazety;
–  dwie plastikowe butelki napełnione wodą.

 • Rozgrzewka – zabawa ,,Pokaż”.

Rodzic podaje polecenia, dziecko je wykonuje (zabawę można przeprowadzić w pozycji stojącej i siedzącej).
Wykorzystujemy wszystkie elementy wystroju pokoju.

Przykładowe polecenia:
– pokaż stopą drzwi;
– pokaż prawą ręką stół;
– pokaż lewą ręką sufit;
– pokaż stopą okno;
– pokaż lewą stopą podłogę;
– pokaż prawą stopą lampę;
– nosem pokaż okno;
– łokciami pokaż ścianę,
– prawą nogą pokaż podłogę;
– kolanem pokaż sufit; itp.

 • Ćwiczenia z rolkami po ręczniku papierowym:

–  przekładanie rolki nad głową, z ręki do ręki;
–  przekładanie rolki wokół tułowia;
–  przekładanie rolki pod uniesionym kolanem;
–  przekładanie rolki pod kolanem w siadzie;
–  przeskakiwanie w miejscu przez rolkę.

 • Ćwiczenia z kulką z gazety:

–  w leżeniu na plecach, przekładanie kulki z ręki do ręki nad głową;
–  w siadzie podrzucanie kulki do góry i jej chwytanie;
–  rzucanie kulki do Rodzica i łapanie;
–  toczenie kulki pomiędzy plastikowymi butelkami;
–  wrzucenie kulki do kosza na śmieci.

 • Ćwiczenia z plastikowymi butelkami:

–  unoszenie butelki z wodą oburącz nad głową w wyprostowanymi rękoma;
–  unoszenie jednocześnie obu butelek z wyprostem rękoma na boki.

 • Wyciszenie organizmu „ Afrykański masażyk”

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła).
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie (rysowanie dwóch małych kół).
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie palcami chodu słonia).
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie).
A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera).
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie delikatnie pięściami).
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur).
Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta).

5. ,,Afrykańskie zwierzęta” – cięcie papieru, układanie puzzli wg. wzoru, klejenie ich na kartką.

Uwaga ! Nożyczki mogą być niebezpieczne !!!

Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 5


 

CZWARTEK  (15.04.2021)

1. Powitanie.

Dziecko rytmicznie powtarza za Rodzicem:
,,Afrykańskie zwierzęta poznamy, dzisiaj jak małpki się witamy”

(Dziecko tupie w miejscu, naśladuje ruchy i odgłosy małpki).

2. Zwierzęta afrykańskie – zabawa matematyczna.

Do zabawy potrzebnych będzie 6 maskotek (jeśli są w domu zwierzątka egzotyczne to super), ale można wykorzystać na przykład wycięte z kolorowego papieru kółka, lub inne zabawki.

Rodzic mówi dziecku kolejne polecenia:
–  ułóż zwierzątka (koła) jedno obok drugiego;
–  ułóż jedno pod drugim;
–  policz zwierzątka;
–  dobierz zwierzątka w pary;
–  czy wszystkie zwierzątka mają pary?;
–  zabierz i schowaj jedno zwierzątko i teraz ułóż je w pary;
–  czy teraz każde zwierzątko ma parę?

3. „Rodzic – zwierz i dziecko – zwierz”– zagadki ruchowo – naśladowcze.

Dziecko staje naprzeciwko Rodzica.
Dziecko jest dowolnym, dużym zwierzęciem – rodzicem i pokazuje ruchy tego zwierzęcia i jego głos.
Rodzic jest małym zwierzęciem – dzieckiem i musi odgadnąć jakie to zwierzę i powtórzyć jego ruchy i głos.

Zabawę prowadzimy póki dziecko wykazuje zainteresowanie.

4. Masażyk relaksujący.

Idzie zebra: raz, dwa, trzy (kroczący ruch palcami i trzykrotne stuknięcie jednym palcem)
Biegnie zebra: raz, dwa, trzy (klepanie dłonią i trzykrotne stuknięcie jednym palcem)
Pędzi zebra: raz, dwa, trzy (jednoczesne uderzanie opuszkami wszystkich palców i trzykrotne stuknięcie jednym palcem)
Skacze zebra: raz, dwa, trzy (koliste ruchy dłońmi i trzykrotne stuknięcie jednym palcem).

5. Utrwalanie poznanej piosenki pt. ; ,,Idziemy do ZOO” – zabawa naśladowcza.

6. ,,Małe i duże słonie” – liczenie, rysowanie konturów po kropkach, określanie wielkości, kolorowanie.

Karta pracy ,,Razem bawimy się” str. 4

 

 

 


 

J. ANGIELSKI

Drogie Przedszkolaki,

dzisiaj przypomnimy sobie nazwy owoców i wykonamy zabawną gąsienicę, która lubi owoce

1.Rozpoczynamy od znanej już piosenki o kolorach i powtarzamy nazwy kolorów:

2. Mówimy dzieciom nazwy owoców wymienionych w piosence, a dziecko pokazuje wymieniony owoc.

3. Teraz powtarzamy razem z dzieckiem nazwy owoców

 • an apple (en epl)- jabłko

 • a pear ( e per)- gruszka

 • a plum ( e plam)- śliwka

 • a strawberry (e strołbery)- truskawka

 • an orange (en oryndż)- pomarańcza

4. Dzieci przygotowują kredki i wybierają kolory, rodzice mówią nazwy: kolorów po angielsku: red (red), green (grin), blue (blu), orange (oryndż).

5. Wycinamy kształt gąsienicy, pomagamy dzieciom ją wykonać i kolorujemy wybranymi kolorami powtarzając ich nazw.

szablon 1

szablon 2

6. Na koniec możemy zaproponować kolorową, owocową piosenkę.

7. Bye, bye, bye Butterfly.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia wkrótce. 😊


Witajcie Niedźwiadki!
Rozpoczynamy kolejny tydzień wspólnej zabawy i nauki.
Serdecznie zapraszam!!!

Tematyka tygodnia: ,,Zwierzęta egzotyczne”


ŚRODA  (14.04.2021)

1. Powitanie.

Dziecko rytmicznie, powtarza za Rodzicem:

,,Afrykańskie zwierzęta poznamy, dzisiaj jak słonie się witamy”.

(Dziecko naśladuje słonia, jego sposób poruszania się, ruchy trąbą i odgłosy).

2. Co  słychać w Afryce? – słuchanie i zapoznanie z odgłosami zwierząt afrykańskich.

 

3. „Jakie są zwierzęta?”- zabawa słowna i dźwiękonaśladowcza.

Rodzic podaje określenia zwierzęcia, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie najczęściej się kojarzy i naśladuje jego odgłos:

–  groźny jak… (lew);
–  syczący jak… (wąż);
–  ciężki jak… (słoń);
–  zwinny jak… (małpa).

4. Zapoznanie z piosenką pt.: „Idziemy do zoo”

Piosenka pt. : ,,Idziemy do ZOO”

Widziano mnie w samolocie, o ja…

Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop
Za ogony siebie łapią i na linach się się bujając
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop

A papugi wciąż gadają „daj, daj, daj”
A papugi wciąż gadają „daj, daj, daj”
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą „daj mi loda, ciastko, żelka”
A papugi wciąż gadają „daj, daj, daj, daj, daj”

Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Słonie trąbą wodę piją chlup, chlup, chlup
Słonie trąbą wodę piją chlup, chlup, chlup
Bo tak już jest to zrobione trąbą piją wodę słonie
Słonie trąbą wodę piją chlup, chlup, chlup

No a hieny wciąż się śmieją hi, hi, hi
No a hieny wciąż się śmieją hi, hi, hi
Nie wiadomo wciąż dlaczego humor dopisuje hienom
No a hieny wciąż się śmieją hi, hi, hi, hi, hi

5. Rozmowa na temat piosenki.

Rodzic zadaje pytania:

–  o czym jest piosenka?;
–  jakie zwierzęta występują w piosence?;
–  co robią małpki?;
–  co wciąż gadają papugi?;
–  jak słonie piją wodę?;
–  jak śmieją się hieny?;
–  to jest wesoła, czy smutna piosenka?

6. ,,Słoń i małpki”  – kolorowanie wg kodu, liczenie, określanie wielkości.

Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 3


WTORTEK (13.04.2021)

1. Powitanie

Afrykańskie zwierzęta poznamy, dzisiaj jak papugi się witamy/ chód w miejscu i naśladowanie machania skrzydłami/.

2. Jakie to zwierzę? Zagadki słowne

Rodzice czytają dzieciom zagadki, a dzieci dopasowują odpowiedz do obrazka.

W Australii na drzewach żyję,

tam śpię, jem i piję.

Mym przysmakiem oczywiście

są eukaliptusa liście.

 (KOALA)

Powolne bardzo ma ruchy

i nie skrzywdzi nawet muchy.

Gdy na nerwach mu ktoś gra,

do skorupy się schowa.

(ŻÓŁW)

Egzotyczne, dziwne zwierzę,

jaki kolor ma – ja nie wiem.

Barwę swoją ciągle zmienia,

z najbliższego otoczeni

(KAMELEON)

Na Antarktydzie żyje

elegancki czarny ptak,

dużo pływa lecz nie lata,

ma na sobie czarny frak.

 (PINGWIN)

Skacze, psoci i figluje,

z gałęzi na gałąź przeskakuje.

Kto figlarkę ową zna,

chętnie jej banana da.

(MAŁPA)

Ma on trąbę, ma też kły,

jeśli trzeba, bywa zły.

Jego przodkiem mamut stary,

po nim wielkie ma rozmiary

(SŁOŃ)

Często dzioba nie zamyka,

gada jakby starta płyta.

Bywa również kolorowa,

chyba wiesz już o kim mowa

(PAPUGA)

3.Lew – praca plastyczna- wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej.

Kolorowe kartki tniemy na paseczki, odrysowujemy kółeczko z którego będzie głowa, następnie rysujemy  oczy i buzię. kolorowe paski przyklejamy od spodu buzi lwa -tak powstaje buzia z bujna grzywa lwa.

Potrzebne nam będą:

kolorowe kartki- tniemy na paseczki- grzywa

nożyczki, klej, kredki

A oto zdjęcie przykładowe lwa 🙂

DOBREJ ZABAWY NIEŹWIADKI – DZIAŁJCIE KREATYWNIE


4. Na koniec naszych zajęć Niedźwiadki zapraszam Was do zabawy ruchowej przy piosence 🙂

Poskaczcie i naśladujcie znane Wam już zwierzątka:)


PONIEDZIAŁEK  (12.04.2021)

1. Powitanie.

Dziecko leżąc na brzuchu naśladuje patrzenie przez lornetkę i rytmicznie powtarza za Rodzicem:
,,Afrykańskie zwierzęta poznamy i z daleka je oglądamy”.
Następnie wstaje i wypowiada powyższy tekst jeszcze raz, dzieląc słowa na sylaby i klaszcząc w dłonie.

2. ,,W ZOO i na sawannie” – Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcia:

 • sawanna to miejsce gdzie dzikie zwierzęta żyją swobodnie, na wolności:
 • ZOO to miejsce (może znajdować się w każdym kraju) gdzie żyją dzikie zwierzęta w klatkach i na wybiegach, którymi muszą  opiekować się ludzie.

3. Zapraszam na krótki filmik o zwierzętach egzotycznych

4. Masażyk relaksacyjny.

Rodzic czyta dziecku kolejne etapy masażyku, a dziecko robi masażyk Rodzicowi na plecach. Następnie jest zmiana, Rodzic czyta i jednocześnie robi masażyk dziecku na plecach.

Idzie zebra: raz, dwa, trzy (kroczący ruch palcami i trzykrotne stuknięcie jednym palcem).
Biegnie zebra: raz, dwa, trzy (klepanie dłonią i trzykrotne stuknięcie jednym palcem)
Pędzi zebra: raz, dwa, trzy (jednoczesne uderzanie opuszkami wszystkich palców i trzykrotne stuknięcie jednym palcem)
Skacze zebra: raz, dwa, trzy (koliste ruchy dłońmi i trzykrotne stuknięcie jednym palcem).

5.,,Zwierzęta afrykańskie” – liczenie zwierząt, dzielenie ich nazw na sylaby i łączenie postaci zwierząt z ich cieniami.

Karta pracy ,,Razem bawimy się” str. 1


PIĄTEK   (9.04.2021)

1. Rozgrzewka z piosenką pt.: ,,Skaczemy, biegamy”

2.,,Kotek lubi mleko” – gimnastyka buzi i języka.

  Do zabawy potrzebne będzie lusterko.

  Dziecko do lusterka robią miny wymieniane przez Rodzica, np.: smutnego kotka, głodnego, wystraszonego, zmęczonego, wesołego, zdziwionego.

  Rodzic zachęca dziecko do gimnastyki buzi i języka, i mówi:
  –  ,,głodny kotek szuka mleka” –  dziecko porusza językiem w górę, w dół oraz w prawo, w lewo;
  –  ,,spragniony kotek pije mleko” – szybkie dotykanie językiem, na przemian, dolnej i górnej wargi;
  –  ,,najedzony kotek oblizuje się” – dziecko oblizuje raz górną, raz dolną wargę;
  –  ,,na wąsach zostały kropelki mleka” – dziecko sięga językiem jak najdalej na prawy i na lewy policzek;
  –  ,,kropelka mleczka została na nosie kotka” – dziecko stara się dotknąć językiem czubka nosa;
  –  ,,ostatnia kropelka mleczka jest na brodzie kotka” – dziecko sięga językiem brody.

  3.,,Jak się bawił kotek?” – zabawa ćwicząca zmysł równowagi.

  Rodzic rozkłada rozkłada na dywanie sznurek, kawałek włóczki lub np. pasek.
  Dziecko przechodzi po nim, starając się iść stopa za stopą.

  4.„Na wiejskim podwórku”- zabawa ruchowo – naśladowcza.

  Rodzic podaje nazwę zwierzęcia występującego na wsi, dziecko naśladują chód i zachowanie się i odgłosy podanego zwierzęcia. Co jakiś czas Rodzic dodatkowo mówi:
  –  ,, koci grzbiet” – wówczas dziecko uwypukla plecy ku górze;
  –  „końskie siodło” – uwypukla brzuch ku podłodze.

  5.Ćwiczenie oddechowe.

  W marszu po obwodzie koła dziecko wykonuje:
  –  wdech nosem, z jednoczesnym wzniesieniem ramion do góry;
  –  wydech ustami, z jednoczesnym opuszczeniem ramion w dół. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.

  6.,,Kaczka” – malowanie farbą plakatową, lub wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.

  Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 45 c


  J. ANGIELSKI

  Drogie Przedszkolaki,
  dzisiaj przypomnimy sobie nazwy kolorów i poznamy nazwy owoców na podstawie znanej Wam książeczki The very hungry catepillar.

  1. Rozpoczynamy od znanej już piosenki ruchowej, którą śpiewamy na każdej lekcji na dobry początek:

  2. Posłuchajcie książeczki o gąsienicy i zapamiętajcie nazwy owoców.

  a red apple (red epl)- czerwone jabłko
  a green pear ( grin per)- zielona gruszka
  a blue plum ( blu plam)- niebieska śliwka
  a red strawberry (red strołbery)- czerwona truskawka
  an orange orange ( oryndż oryndż)- pomarańczowa pomarańcza

  3. Poszukajcie teraz wymienionych kolorów w Waszym otoczeniu (rodzice czytają kolor po angielsku, dzieci szukają i pokazują, próbują powtarzać po angielsku.

  Rodzice mogą też wybrać kredki w wymienionych kolorach, mówić kolory po angielsku, a dzieci będą podnosić kredkę w wymienionym kolorze.
  Można poszukać także wymienionych kolorów na swoim ubraniu.

  4. Posłuchajcie teraz piosenki o kolorach tęczy:

  5. Możecie teraz skorzystać z karty pracy i pokolorować własną gąsienicę w poznane kolory lub z pomocą rodziców wykonać pracę plastyczną.

     

   Bye, bye, bye Butterfly.

  Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
  do zobaczenia wkrótce. 😊

   


  CZWARTEK  (8.04.2021)

  1. ,, W zagrodzie cioci Małgosi” – bajeczka ortofoniczna.

  Rodzic czyta treść bajeczki, a dziecko naśladują odgłosy zwierząt.

  Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
  Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
  Piesek szczeka: hau, hau, hau.
  Kotek miauczy: miau, miau, miau.
  Kura gdacze: kod, ko, da.
  Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
  Gąska gęga: gę, gę, gę.
  Ona też chce najeść się.
  Owca beczy: be, be, be.
  Koza muczy: me, me, me.
  Indor gulga: gul, gul, gul.
  Krowa ryczy: mu, mu, mu.
  Konik parska: prr, prr, prr.
  A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
  I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.

  2. ,,Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowo-naśladowcza.

  https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

  Dziecko słucha odgłosów zwierząt wiejskich nagranych, nazywa je i naśladuje wydawane przez nie odgłosy.

  3. ,,Przysłowia o zwierzętach hodowlanych”.

  Rodzic zapoznaje dziecko z podanymi przysłowiami, które dotyczą zwierząt hodowlanych na wsi. Spróbujcie wyjaśnić znaczenia tych przysłów.
  Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
  Nie kupuj kota w worku.
  Przyczepić się jak rzep do psiego ogona.
  Pasuje jak wół do karety.
  Zapomniał wół, jak cielęciem był.

  4. ,,Rodzice i ich dzieci” – nazywanie zwierząt wiejskich i ich dzieci, łączenie ich w pary. Kolorowanie ukrytego obrazka wg podanych kolorów.

  Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 43

  5. „Tyle kroków ile głosek” – zabawa ruchowa.

  Dziecko stoi na końcu dywanu, a rodzic po drugiej stronie. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt np.: krowa, kot, kura, kogut, koń, pies itp., a dziecko dzieli je na głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie.

  6. ,,Kaczuszki”- liczenie kaczek, łączenie w pary i kolorowanie.

  Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 43


  ŚRODA (7.04.2021)

  1. ,,Powitanie”

  – machamy rączkami (powitalne machanie ręką)
  – i do koła zapraszamy (gest przywoływania).
  – zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie)

  2. ,,Zwierzęta wiejskie” – nazywanie zwierząt wiejskich, dzielenie ich nazw na sylaby i dobieranie w pary.

  Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 41

  3. ,,Na wsi” – słuchanie wiersza (Proszę przeczytać dziecku wiersz)

  Po podwórku chodzą kurki,
  Bardzo ostre ich pazurki,
  Każda w ziemi czegoś szuka,
  Znaleźć ziarnko, to jest sztuka!

  Dalej w głębi jest sadzawka,
  Wokół niej zielona trawka,
  Pędzą po niej oszalałe,
  Hałaśliwe gąski białe.

  A w zagrodzie małe świnki,
  Wesolutkie mają minki,
  Wciąż biegają, pochrumkują,
  Widać dobrze się tu czują.

  Środkiem dumnie sunie krowa,
  Na pastwisko iść gotowa,
  Bo na wieczór każdy czeka,
  Żeby dała dużo mleka.

  Jeszcze w stajni stoją konie,
  Gospodarze dbają o nie,
  Karmią, czyszczą i siodłają,
  Leśne ścieżki objeżdżają.

  Ale, najważniejszym w tym rejonie,
  Nie są krowy ani konie,
  Tylko wierny piesek Burek,
  władca wiejskich podwórek!

  3. Rozmowa kierowana na temat wiersza:

  – Kto chodzi po podwórku?
  – Czego szukają kurki?
  – Kto pędzi po zielonej trawce?
  – Jakie zwierzęta są w zagrodzie?
  – corobią, jak się czują?
  – Jakie zwierzę chce iść na pastwisko?
  – Jakie zwierzę daje mleko?
  – o kogo dbają gospodarze w stajni?
  – Jak gospodarze dbają o konie?
  – Kim jest Burek?

  4. Konie i koniki – zabawa ruchowa z gimnastyką języka.

  – na hasło: „duże konie”, dzieci cwałują po okręgu (cwał boczny).
  – na hasło: „małe koniki”, dzieci zatrzymują się i kląskają językami.
  Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

  5. ,, Po co hodujemy krowy?”- próby odpowiedzi na pytanie, kolorowanie obrazka wg podanego kodu, otaczanie pętlą tych produktów, które mamy dzięki hodowli krów.

  Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 42


  WTOREK (06.04.2021)

  1. Powitanie

  Machamy rączkami i do zabawy zapraszamy/ powitalne machanie ręką/

  Zwierzęta kochamy  i o  nie zawsze dbamy / klaskanie w dłonie/

  2. Kto ma nogi dwie, kto cztery- zabawa ruchowa

  Rodzic: Kurka i kogut po dwie nogi mają i jak my biegają/ dzieci swobodnie biegają po pokoju, podwórku/

  Rodzic: Kto cztery nogi ma porusza się jak koń, krowa i koza/ dzieci swobodnie poruszają się na czworaka. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

  3. Mowa zwierząt- ćwiczenia ortofoniczne

  Rodzic  kolejno mówi fragment, który dzieci powtarzają, jak echo. Po podwórku chodzi zwierz, jak on mówi, to my też:

  Krowa- muu /dzieci powtarzają: muu

  Koza- mee/ dzieci powtarzają: mee

  Indyk-gul/ dzieci powtarzają :gul, gul

  Gąska- gę, gę/ dzieci powtarzają: gę, gę

  Świnka- kwi/ dzieci powtarzają: kwi, kwi

  Kaczka- kwa/ dzieci powtarzają :kwa

  Owca- bee /dzieci powtarzają: bee

  Burek- hau, hau, cicho tam / dzieci powtarzają: hau, hau cicho tam

  4. Kurki – praca plastyczna malowanie farbami;

  -rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do starannego wykonanie pracy plastycznej.

  Potrzebne będą: biała kartka farby,  korek, pędzel, mazak- kredka

  Zaczynamy pracę od pomalowania dłoni żółtą farbą, następnie odbijamy ją na kartce tak powstaje nam kurka. / dłoń dziecka jest  kurą, stemple to pisklaki/ Mazakiem lub kredką dorysujemy nóżki dziubek, oczko.  Zieloną farbą domalujemy trawkę , niebieską chmurki .

  DROGIE NIEŹDZWIADKI ŻYCZĘ WAM UDANEJ ZABAWY 😊

  5. Piosenka na zakończenie

   


  PIĄTEK (O2.04.2021)

  Kochane Niedźwiadki, drodzy Rodzice!

  Z okazji zbliżających się
  Świąt Wielkanocnych

  życzymy Wam
  wielu radosnych chwil
  w gronie rodzinnym,

  dużo zdrówka
  i wspaniałych prezentów od Zajączka!

  Dzisiaj zapraszam do zrobienia świątecznej karty pracy ,,Razem bawimy się” str.40

  CZWARTEK (O1.04.2021)

  1. Powitanie z piosenką ,,Zając długie uszy ma”

  2. ,,Popękane pisanki” – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

  • Co będzie potrzebne:
   – kartka z kolorowego bloku, może też być kartka świąteczna.
  • Co trzeba zrobić?:
   – na kartce narysować duże jajko;
   – ostrożnie wyciąć jajko ( uwaga nożyczki mogą być niebezpieczne!);
   – rozciąć jajko na 4 części;
   – ułożyć jajko w całość.

   3. „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia.

   Dziecko poruszają się w rytmie dowolnej muzyki, można wykorzystać piosenkę ,,Zając długie uszy ma”.
   Na przerwę w muzyce rodzic rzuca kostką do gry, mówiąc: ,,KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA?”
   Dziecko liczy oczka na kostce i podaje liczbę oczek, a potem tyle razy naśladująć kurę mówi: ,,KO”.

   4. „Zajączki” – zabawa paluszkowa.

   ( Dziecko wykonuje swobodne ruchy palcami jednej rączki, imitujące skoki zająca, chowa kolejne paluszki wg. tekstu wierszyka i liczy te, które zostały.)

   Pięć zajączków małych kica na polanie.
   Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?
   Pięć zajączków małych kica na polanie.
   Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?
   Pięć zajączków małych kica na polanie.
   Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?
   Pięć zajączków małych kica na polanie.
   Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?
   Pięć zajączków małych kica na polanie.
   Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?
   Pięć zajączków małych już do mamy kica.
   Kocha je ogromnie mama zajęczyca. (Dziecko zaplata palce obu dłoni.)

   5.,,Wielkanocne koszyczki” – liczenie jajek w koszykach, kolorowanie odpowiedniej liczby kropek na kostce.

   Karta pracy ,,Razem bawimy się” str. 39


   J. ANGIELSKI

   Drogie Przedszkolaki,

   dzisiaj będziemy kontynuować poznawanie kształtów, które rozpoczęliśmy na ostatnich zajęciach.

   1. Rozpoczynamy od znanej już piosenki ruchowej, którą śpiewamy na każdej lekcji na dobry początek:

   1. Przypomnimy sobie kształty, które ostatnio poznaliśmy:

   circle– koło

   diamond- diament

   square- kwadrat

   heart- serce

   • zróbcie używają paluszków u rąk wymienione kształty,
   • poszukajcie w Waszym otoczeniu wymienionych kształtów,
   • zobaczcie krótki film o kształtach:

   1. Powtórzmy zapamiętane kształty i spróbujmy je narysować różnymi kolorami.
   2. Możecie wydrukować zamieszczoną kartę pracy, rozpoznać i pokolorować kształty.

    Karta pracy do pobrania:

    kształty

   3. Na zakończenie ruchowa piosenka:

   Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia wkrótce. 😊


   Witajcie kochane Niedźwiadki!

   Środa (31.03.2021)

   1. Rozwiązywanie zagadek:

   Jakie święto wiosną obchodzimy
   podczas, którego jajka pięknie zdobimy? (Wielkanoc)


   Kura je zniosła,
   mama przyniosła,
   ugotowała i dzieciom dała. (jajka)

   Zniosła je bura kurka,
   wygląda tak jak laurka.
   Leży w Wielkanocnym koszyku,
   święconce dodaje szyku. (pisanka)

   1. Poznanie różnych sposobów ozdabiania jajek oraz ich nazw.

    Proszę przeczytać dziecku:

   • Pisanki – na skorupce gorącym, roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie zanurza jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się między innymi szpilek, igieł, słomek i drewienek lub nanosi proste elementy graficzne rozgrzanym końcem świecy. Pisanki są znane w regionie Białegostoku.
   • Kraszanki – (zwane też malowankami) – jajka gotuje się w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych: brązowy: łupiny cebuli, czarny: łupiny orzecha włoskiego, żółty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka, fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy, zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka, różowy: sok z buraka.
   • Drapanki – powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka.
   • Oklejanki – (naklejanki) ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą.
   • Nalepianki – są bardzo znane w okolicach Łowicza i Krakowa. Powstają poprzez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru.
   1. Nazywanie jajek ozdabianych różnymi sposobami. 

    A teraz dziecko spróbuje odpowiedzieć, czy zapamiętało nazwy ozdabianych jajek.

    Jednym kolorem barwione, to….. (kraszanki)
    Gdy napiszesz na nich wzory, będ to….. (pisanki)
    Wzory drapane, to….. (drapanki)
    Gdy coś nakleisz, to będą….. (naklejanki)

   1. Taniec kurcząt w skorupkach – M. Musorgski – słuchanie i rozmowa na temat melodii. 

    https://youtu.be/rTHJzZpAWWE

   – Zamknijcie oczy i posłuchajcie; słyszycie, jak bawią się kurczątka?                – Jaka to jest melodia: wesoła/smutna, wolna/szybka?

   1. Swobodne ilustrowanie ruchem muzyki poważnej.

    Posłuchajcie ,,Tańca kurczątek w skorupkach” M. Musorgskiego jeszcze raz i spróbujcie (może samo dziecko lub wspólnie z rodzicem) odzwierciedlić swoimi ruchami słyszaną muzykę. Można wykorzystać do tańca np. chustki.

   1. Taniec paluszkowy.

    Na filmiku do ,,Tańca kurczątek w skorupkach” jest taniec ozdobionych jajek. Zachęcam do zaktywizowania paluszków i życzę miłej zabawy z muzyką poważną.

   1. ,,Wielkanocne pisanki” – liczenie jajek, szukanie takich samych i łączenie je w pary, korowanie wg. wzoru.

    Karta pracy ,,Razem bawimy się” str. 37


   Witajcie kochane Niedźwiadki!

   WTOREK (30.03.2021)

   1.Wierszyk z pokazywaniem

   Trzy baziowe koty

   Na wiosennej wierzbie (ręce wyprostowane ku górze jak gałęzie drzewa)
   tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę)
   trzy baziowe kotki (dzieci miauczą i „liżą”  futerko jak kotki)
   lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają w powietrzu)
   Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górze opadają, dziecko macha przy tym palcami imitując padający deszcz),
   futerka im zmoczył, (dziecko po wypowiedzeniu wersu mówi cicho: brrrrr i otrzepuje
   „zmoczone” futerko)
   miauczą wniebogłosy, (po wypowiedzeniu wersu dziecko miauczy z głową podniesioną
   do góry)
   trzy baziowe koty! (dziecko pokazuje – wciąż miaucząc – trzy palce u dłoni)

   2.Wielkanocny obrazek – wykonanie pracy plastycznej ; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Drogie Niedźwiadki przygotujcie :
   –  talerzyk papierowy,
   –  szablon jajka żółtego,
   –  klej,
   –  nożyczki.

   Sposób wykonania macie na zdjęciach  oraz na filmiku

   Udanej zabawy Niedźwiadki!!!

   3. Wesoły zajączek- zabawa ruchowa 

   Rodzic rzuca kostką i zapowiada: zajączek podskakuje 4 razy i my też; zajączek robi 2 obroty i my też, zajączek robi 6 przysiadów i my też. Zabawę powtarzamy kilka razy.

   4.Piosenka do posłuchania 


   Witajcie kochane Niedźwiadki!
   Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki.

   Tematyka tygodnia: ,,Wielkanoc”

   PONIEDZIAŁEK (29.03.2021)

   1. Zabawa słowna z rymowanką.
   Na Wielkanoc czekamy, jak zajączek dzień zaczynamy!
   ( Dziecko wykonuje kilka podskoków w miejscu).

   2. ,,Tradycje wielkanocne” – zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, praca z obrazkiem.
   ( Dziecko uważnie przygląda się ilustracji i wspólnie z rodzicem rozmawia o tradycjach wielkanocnych przedstawionych na obrazku).

   3. ,,Zajączek i Wielkanoc” – opowiadanie historyjki obrazkowej. Karta pracy ,,Razem bawimy się” str. 36

   4. ,,Jak pachną Święta?” – ćwiczenia aparatu oddechowego (głęboki wdech nosem – wydech ustami).

   5. ,,Kolorowy zajączek” – kolorowanie wg. kodu. Karta pracy ,,Razem bawimy się”

   Marzec

    

   1. Temat tygodnia: ,,Marcowa pogoda”

   • ,,W marcu jak w garncu” – rozmowa kierowana –  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu; wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi i słuchania wypowiedzi rówieśników.
   • „ W marcu jak w garncu” – praca plastyczna -techniki łączone – wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie motoryki małej.
   • „ Uciekaj zimo” – osłuchanie, nauka i inscenizacja piosenki – wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne; zachęcanie do wspólnej zabawy.
   • „Krople i śnieżynki” – zabawa matematyczna – rozwijanie myślenia, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.
   • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie mięśni rąk i nóg.

    

   1. Temat tygodnia: ,,Zielony ogródek w sali”

   • „Ogródek na oknie” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat – kształcenie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi; nabywanie umiejętności związanych z hodowlą i pielęgnacją roślin.
   • „Cebula i szczypiorek” – praca plastyczna – wycinanka- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.
   • „Tańczące fasolki”-  taniec z chusteczkami – zachęcanie do ruchowej interpretacji muzyki klasycznej z wykorzystaniem rekwizytów (chusteczek). 
   • „Ile kwiatków?” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach. „Kolorowe konewki” – przeliczanie w zakresie 1-6 i rysowanie odpowiedniej liczby kropek.
   • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała, kształcenie dużej motoryki i zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

   3. Temat tygodnia: ,,Czekamy na wiosnę”

   • Nadchodzi wiosna” – zapoznanie z wybranymi oznakami wiosny na podstawie ilustracji i wiersza ,,Niedługo wiosna” – rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania i zachęcanie do wypowiadania się.
   • „Marcowe malowanie” – malowanie mokre w mokrym – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; zachęcanie do malowania gąbką; utrwalanie znajomości symboli zmiennej, marcowej pogody, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
   • Idzie do nas wiosna” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie umiejętności wokalnych.
   • Wysoko i nisko” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości.
   • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – wdrażanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela

    4. Temat tygodnia: ,,Już wiosna”

   • „ Wiosenny obraz” – układanie obrazka z ruchomych elementów – zapoznanie z wybranymi oznakami wiosny; rozwijanie wyobraźni; wdrażanie do posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni. 
   • „ Wiosna wokół nas” – stemplowanie – rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie motoryki małej.
   • „ Idzie do nas wiosna” – nauka i inscenizacja piosenki – wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne; zachęcanie do wspólnej zabawy.
   • „ Wysoko i nisko” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości.
   • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zachowania dyscypliny.

    

   1. Temat tygodnia: ,,Wielkanoc”

   • „Zajączek i Wielkanoc”– opowiadanie historyjki obrazkowej – rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego; zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych i zwyczajami w swoim regionie.
   • „Wielkanocny obrazek” –  wykonanie pracy plastycznej techniką collage – poznanie wybranych elementów tradycji wielkanocnych. Zachęcanie do estetycznego wykonania pracy.
   • „Taniec kurcząt w skorupkach” – ilustrowanie ruchem muzyki poważnej; nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy.
   • „Nasz stół wielkanocny” – zabawa dydaktyczna – wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy; poznanie wybranych potraw świątecznych; wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
   • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – wdrażanie do umiejętnego posługiwania się piłką do tenisa ziemnego lub piłką gumową o podobnych wymiarach podczas ćwiczeń.

         Luty

          

         1. Temat tygodnia: ,,Bezpieczne zabawy na śniegu”

          

         • Bezpiecznie czy niebezpiecznie” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji –  rozwijanie mowy wiązanej; zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
         • Kiedy pada śnieg, sanki niosą mnie” – malowanie farbami pędzlem i metodą paluszkową – rozwijanie płynności ruchów, kształcenie umiejętności starannego wykonania pracy.
         • ,,Muzyka zimowego lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.
         • Jaki kształt ma piłka?” – zabawa matematyczna; zapoznanie z pojęciem ,,kula”.
         • ,,Zimowy spacer po lesie” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne –zestaw XIX; kształtowanie umiejętności współpracy w parach i  w grupie.

          

         1. Temat tygodnia: ,,Bal karnawałowy”

          

         • „Zabawa karnawałowa” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustrację – przezwyciężanie nieśmiałości i  nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum.
         • Moja maska” – wykonanie pracy plastycznej. Zorganizowanie wystawki masek i  swobodne wypowiedzi na temat ich wyglądu – zwrócenie uwagi na docenienie i  szanowanie prac kolegów i  koleżanek
         • Pidżama party” – bal karnawałowy. Tradycyjna zabawa taneczna w parach – kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na muzykę; nabywanie umiejętności tańczenia w parze.
         • „Małe i  duże” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie pojęć: mały, mało, duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i  wdrażanie do posługiwania się nimi.
         • Gdzie jest powietrze?” – zabawa badawcza.
         1. Temat tygodnia: „U fryzjera”

         • Kto był u fryzjera?” – rozmowa kierowana w oparciu o własne doświadczenia i obrazek.
         • Nasze fryzury” – wykonanie pracy plastycznej – rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej; wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
         • Co słychać w salonie fryzjerskim?” – zagadki słuchowe – rozwijanie percepcji słuchowej oraz ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. Osłuchanie z piosenką ,, Skarby przedszkolaka”
         • „ W kąciku fryzjerskim” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia; kształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.
         • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez gry i zabawy ruchowe. Swobodne zabawy ruchowe  z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
         1. Tematyka tygodnia: ,,W kuchni”

         • Co robi kucharka? – wywiad z kucharką przedszkolną – zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni oraz z jej wyposażeniem; rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa; wyrabianie poczucia szacunku dla pracy kucharki.
         • Zdrowe i niezdrowe – praca plastyczna, doświadczenia poszukujące – wspólne grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy; wymienianie niektórych skutków spożywania niezdrowej żywności.
         • Kuchenna orkiestra” – gra na nietypowych instrumentach – odtwarzanie i tworzenie dźwięków na niekonwencjonalnych instrumentach muzycznych
         • Robimy i jemy kanapki”– komponowanie kanapek – zwrócenie uwagi na estetykę posiłku i kulturalne zachowanie się przy stole.
         • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

         Styczeń

             1. i 2.Ferie zimowe – zajęcia opiekuńcze

         1. Temat tygodnia: „Zwierzęta zimą”

          

         • Jak dokarmiamy ptaki?” – rozmowa kierowana w oparciu o wiersz, ilustrację i  ekspozycję karmy; uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą i  rozumienie konieczności systematycznego ich dokarmiania.
         • „Sikorka” – wykonanie pracy plastycznej według wzoru – wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy
         • „Tupu, tup po śniegu” – osłuchanie i nauka piosenki; rozwijanie poczucia rytmu i dynamiki.
         • Głodne ptaki” – określanie stosunków przestrzennych i  prawidłowe stosowanie pojęć: ,,w, na, obok”.
         • Zmarznięte wróble” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVIkształtowanie szybkości i  zwinności.
         1. Tematyka tygodnia: ,,Święto Babci i Dziadka”

          

         • „Co to jest rodzina?” – burza mózgów. „Co robi rodzina?” – opowiadanie obrazka; nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i  fleksyjnym.
         • ,,Kiedy babcia była dzieckiem” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie umiejętności współpracy w parach i  w grupie.
         • Dla Babci i Dziadka” –zapoznanie z piosenką i nauka; kształcenie predyspozycji muzycznych; kształtowanie szacunku dla babci i  dziadka.
         • ,,Liczymy z dziadkiem jabłuszka” – zabawy matematyczne – porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie liczmanów w zakresie 6
         • „Koncert dla Babci i Dziadka na stronie internetowej przedszkola” – nagrywanie programu z okazji Dnia Babci i  Dnia Dziadka

         Grudzień

         1. Tematyka tygodnia: ,,Odwiedzi nas Św. Mikołaj”

         • ,,Tutaj rosły paprocie” – rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje – rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

         • ,,Święty Mikołaj”- rozmowa kierowana – kształcenie umiejętności poprawnej wypowiedzi, wdrażanie do słuchania innych i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

         • ,,List do Św. Mikołaja”- osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej.

         • ,,Prezenty w kominie”- zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności liczenia z użyciem liczebników głównych w zakresie 6.

         1. Tematyka tygodnia: ,,Wkrótce zima”

         • ,,Biała zima” – rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz i nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci mechanicznej i umiejętności odtwarzania wiersza z odpowiednią intonacją.

         • ,,Śnieżynki” – malowanie farbami metodą paluszkowania – rozwijanie sprawności manualnej, precyzji i dokładności.

         • ,,Zima” – słuchanie cyklu ,,Cztery pory roku”A. Vivaldiego i improwizowanie muzyki ruchem – rozwijanie wyobraźni i umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.

         • ,,Śniegowe wyliczanki”- zabawy matematyczne – kształtowanie umiejętności przeliczania elementów zbioru, nabywanie umiejętności porównywania ilości elementów w zbiorach.

         • ,,Wirujące płatki”- ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej, gibkości i płynności ruchów.

         1. Tematyka tygodnia: ,,Przygotowujemy się do Święta Bożego Narodzenia”

         • ,,Rodzina i Święta”- wypowiedzi w oparciu o ilustracje – poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, odwoływanie się do doświadczeń dzieci.

         • ,,Łańcuchy na choinkę”- klejenie, ozdabianie papieru – rozwijanie inwencji plastycznej, wyobraźni i pomysłowości.

         • ,,Dawno temu przed wiekami” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych.

         • ,,Liczymy bombki” – zabawa matematyczna – rozwijanie myślenia matematycznego i przygotowanie do rozumienia stałości liczby.

         • ,,Świąteczne porządki” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń z chustami.

         1. Tematyka tygodnia: ,,Święta tuż, tuż”

         • ,,Świąteczne tradycje”- rozmowa kierowana przy ilustracjach – poszerzanie wiedzy o tradycjach regionalnych związanych ze Świętami, odwoływanie się do doświadczeń dzieci.

         • ,,Gwiazda”- wycinanie, klejenie papieru – doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i wycinania po oznaczonej linii prostej i łamanej.

         • ,,Dawno temu przed wiekami” – ilustracja ruchowa do piosenki – rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ruchowego reagowania na treść piosenki i dźwięki muzyki.

         • ,,Świąteczne przygotowania” – historyjka obrazkowa – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowanie orientacji w otoczeniu i posługiwanie się określeniami: z prawej, lewej strony, na wprost, obok.

         • ,,Przygotowania do świąt” – opowieść ruchowa – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

         Listopad

         1. Tematyka (02-06. 11. 2020): ,,Co robimy w chłodne dni?”

         • ,,Doba – dzień i noc”- rozmowa kierowana – rozwijanie umiejętności wypowiadania się i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

         • ,,Deszczyk”- osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie muzykalności i umiejętności śpiewu.

         • ,,Kolorowa stonoga”- zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, układanie rytmów.

         • ,,Wesoły obrazek” – wyklejanka z plasteliny – rozwijanie małej motoryki, usprawnianie i wzmacnianie mięśni paluszków

         • ,,Fiku – miku” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         1. Tematyka (09-10. 11. 2020): ,,Święto Niepodległości”

         • ,,11 Listopada” – słuchanie wiersza L.Wiszniowskiego – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza, przybliżenie znaczenia święta narodowego.

         • Akademia z okazji 11 Listopada – udział w uroczystości przedszkolnej – pogłębianie wiedzy o Polsce i wdrażanie do właściwego zachowywania się.

         1. Tematyka (12-13. 11. 2020): ,,Dbamy o czystość”

         • ,,Dbam o czystość” – rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje – rozwijanie czynnej mowy, wdrażanie do dbania o higienę.

         • ,,Dbamy o zęby”- techniki łączone – rysowanie kredkami, klejenie papieru.

         1. Tematyka (16-20. 11.2020): ,,Zwierzęta domowe”

         • ,,Opiekujemy się zwierzętami” – rozmowa kierowana inspirowana ilustracjami – rozwijanie mowy oraz poszerzanie wiedzy o zwierzętach domowych, kształtowanie postawy odpowiedzialności.

         • ,,Nasi ulubieńcy” – wyklejanka – rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

         • ,,Kundel bury” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

         • ,,Rybki i muszelki”- opowiadanie matematyczne – rozwijanie myślenia matematycznego oraz nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości dwóch zbiorów; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.

         • ,,Parada zwierząt”- ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej, skoczności i gibkości.

         1. Tematyka (23-27. 11. 2020): ,,Ulubione bajki”

         • ,,W teatrze”- rozmowa kierowana – poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, budzenie zainteresowań.

         • ,,Wieżą zamkowa” – zabawa matematyczna – rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych oraz nabywanie umiejętności klasyfikowania według koloru.

         • ,,Mój przyjaciel miś”- malowanie farbami – rozwijanie sprawności plastycznej, nabywanie płynności ruchów.

         • ,,Orkiestra krasnoludków” – gra na instrumentach typowych i nietypowych – kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie poczucia rytmu.

         • ,,Czerwony Kapturek w lesie” – ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania w parach.

         Witajcie kochane Niedźwiadki !!!

         Znowu zapraszam Was      

         do wspólnej zabawy i nauki !!!

         Tematyka tygodnia: Grzyby

         WTOREK  (13.10.2020)

         Temat dnia: ,,Małgosia w lesie” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania treści utworu.

         1.Zabawa słowna z rymowanką.

         ,,Jesienny dzień mamy i grzybkowo się witamy”.

         Rodzic pokazuje dziecku ruch: ręce uniesione nad głową ,,jak czapeczki” i jednoczesne tupanie nogami. Dzieci odtwarzają pokazany ruch.

         2. Słuchanie opowiadania pt. ,,Małgosia w lesie”.

         Małgosia wysypała z pojemnika wszystkie pluszaki.

         – Ojej, nic tu ciekawego nie ma – mówi. Może porysuję? E, tam te kredki są jakieś dziwne.

         Małgosia biegnie do mamy.

         – Mamo, mamo poczytaj mi.

         – Córeczko chętnie ci poczytam, ale za pół godziny. Muszę troszkę odpoczą, jestem bardzo zmęczona – mówi mama.

         Małgosia lata po całym mieszkaniu, jak bąk. Wtem, ktoś otwiera drzwi. No, nareszcie! Dziewczynka rzuca się tacie na szyję. Tata, widząc bałagan w pokoju córeczki już się domyślił:

         – O, coś mi się zdaje, że moja Małgosia nudzi się. Nic ją nie interesuje. A ja pomyślałem, żeby wybrać się do lasu, na grzyby. Z kim pojadę?

         – Do prawdziwego lasu? – dziwi się Małgosia. Na prawdziwe grzyby? Ja, ja pojadę z tobą – woła. Nikt z mojej grupy nie zbierał prawdziwych grzybów w lesie.

         – To świetnie, jemy obiad i zmykamy do lasu – postanowił tata.

         – Tatusiu, ale jest problem, bo ja nie znam się na grzybach. Wiem tylko, że czerwonego muchomora nie zrywamy, bo jest niejadalny i tylko niektóre zwierzęta go jedzą. I jeszcze nie zrywamy dlatego, że pięknie wygląda w lesie.

         – Masz rację Małgosiu. Weźmiemy pomocnika, atlas grzybów, bo chociaż ja się znam na grzybach, to niektóre grzyby łatwo jest pomylić. Bezpieczniej jest sprawdzić w atlasie. To co, jesteś gotowa? Wzięłaś koszyk?

         – Hura! Jadę zbierać grzyby! – cieszy się Małgosia.

         WhatsApp Image 2020-10-13 at 11.17.35

         3.Dziewczynka i grzyby – rozmowa na temat obrazka.

         Rodzic zadaje pytania dziecku do obrazka: (Wskazane podczas zadawania pytań, lekkie kierowanie tokiem wypowiedzi.):

         –  popatrz na obrazek, gdzie przyjechała Małgosia?

         –  co w ręce trzyma Małgosia?

         –  zy to jest dobry grzybek?

         –  jak wyglądają dobre grzyby, które możemy zbierać do koszyczka? Pokaż je na obrazku.

         –  jak wyglądają grzyby trujące, których nie zbieramy? Pokaż je na obrazku.

         4. ,,Muchomorów nie zbieramy” – zabawa z piłką.

         • Do siedzącego (lub stojącego) dziecka rodzic rzuca piłkę podając przy tym nazwę grzyba (borowik, rydz, kurka; nazwy grzybów do tej zabawy mogą zaproponować dzieci).

         • Przy każdej nazwie grzyba jadalnego dzieci łapią piłkę.

         • Jeśli nauczyciel powie: „muchomor” – dziecko piłki nie łapie.

         ŚRODA  (14.10.2020)

         Temat dnia: ,,Zabawy w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         Zamiast zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, które w przedszkolu wykonywalibyśmy z przyborami, proponuję opowieść ruchową i zachęcam do wspólnej aktywności fizycznej.

         1.Rozgrzewka z piosenką https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ

         2.,,Zabawy w lesie” – opowieść ruchowa

         • Jest słoneczny, jesienny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak promienie słoneczne)

         • Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu)

         • Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

         • Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu)

         • Idziemy dalej leśną drogą (marsz w miejscu)

         • Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

         • Zbieramy grzyby do koszyka (kucanie i wkładanie grzybów)

         • Z ciężkimi koszykami wracamy do domu (marsz w miejscu)

         3. Wyciszenie organizmu ( ćwiczenia wykonujemy kilka razy):

         –  głęboki wdech nosem z równoczesnym uniesienia ramion w górę;

         –  długi wydech ustami z równoczesnym opuszczeniem ramion do pozycji wyjściowej.

         CZWARTEK  (15.10.2020)

         Temat dnia: ,,Muzyka lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

         1.Zabawa umuzykalniająca ze znaną już rymowanką.

         Rodzic jak poprzednio pokazuje dziecku ruch: ręce uniesione nad głową ,,jak czapeczka” i jednoczesne tupanie nogami, ale tym razem tekst rymowanki śpiewa na dowolnie wymyśloną melodię. Dziecko odtwarza pokazany ruch i melodie rymowanki.

         ,,Jesienny dzień mamy i grzybkowo się witamy”.

         2. Słuchanie piosenki pt. ,,Zbieramy grzyby”.

         https://youtu.be/VZ7-ESbFoMQ

         3.,,Muzyka lasu”- muzykowanie do piosenki pt. ,,Zbieramy grzyby”

         Ponowne słuchanie piosenki z równoczesnym muzykowaniem na dostępnych instrumentach perkusyjnych w domu, lub na sprzętach kuchennych i innych domowych przyborach.

         WSPANIAŁEJ  ZABAWY !!!

         PIĄTEK  (16.10.2020)

         Temat dnia: ,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów – rozwijanie sprawności manualnej.

         1.Nauka wierszyka.

         Rodzic czyta dziecku cały wierszyk. Następnie czyta wierszyk po jednej linijce i zachęca dziecko do powtarzania.

         W celu utrwalenia, wierszyk powtarzamy jeszcze w innych momentach dnia.

         Grzybek tu, grzybek tam,

         Ty go widzisz, a ja mam,

         Tu borowik, a tam rydz,

         A zajączek kic, kic, kic.

         2.,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów

         Co się przyda:

         –  gotowy obrazek pt. ,,Król grzybów”,

         –  nożyczki,

         –  kartka papieru,

         –  klej.

         WhatsApp Image 2020-10-14 at 16.55.37

         król grzybów – pobierz obrazek

         Wykonanie pracy plastycznej:

         • Proszę pobrać i wydrukować gotowy obrazek.

         • Następnie rodzic, lub dziecko przy pomocy rodzica, rozcina obrazek na 4 dowolne części.

         • Teraz dziecko musi prawidłowo złożyć obrazek z elementów w całość.

         • Kolejny krok to przyklejenie rozciętego obrazka do kartki.

         • I gotowe !!!

         Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas korzystania z nożyczek !!!


         Październik

         1.Tematyka tygodnia: ,,Drzewa jesienią”

         • ,,Liście i owoce” – spacer do pobliskiego parku – obserwowanie zmian      zachodzących w przyrodzie, zbieranie materiału przyrodniczego.

         • ,,W parku” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         • ,,Kasztany i żołędzie” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4.

         • ,,Korale pani jesieni” – nawlekanie jarzębiny na drucik – rozwijanie sprawności manualnej.

         • ,,Kolory jesieni” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka.

         2.Tematyka tygodnia: ,,Grzyby”

         • ,,Małgosia w lesie” – rozwijanie umiejętności

         • uważnego słuchania treści utworu.

         • ,,Zabawy w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         • ,,Muzyka lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

         • ,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów – rozwijanie sprawności manualnej.

         • ,,Słuchanie ciszy” – zabawa wyrabiająca cierpliwość i koncentrację uwagi.

         3.Tematyka tygodnia: ,,Zwierzęta w lesie”

         • ,,Zwierzęta w lesie” – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt po częściowym odsłonięciu obrazka.

         • ,,Przygoda w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         • ,,Orzeszki dla wiewiórki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem rymowanki – rozwijanie kompetencji matematycznych.

         • ,,Kiedy niedźwiedź śpi?” – – rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na temat obrazka.

         • ,,Kolczasty jeż” – łączenie elementów naturalnych z plasteliną – rozwijanie sprawności manualnej.

         4.Tematyka tygodnia: ,,Jesienna pogoda”

         • ,,Pogoda wokół nas” – spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie i nazywanie elementów pogody.

         • ,,W deszczowy dzień” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

         • ,,Kolorowy parasol” – cięcie i klejenie papieru – rozwijanie sprawności manualnej.

         • ,,Jesienna pogoda” – osłuchanie i nauka piosenki, ilustrowanie piosenki ruchem – rozwijanie muzykalności.

         • ,,Prognoza pogody” – rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych.


         Temat tygodnia 29-30.06. „Bezpieczne wakacje”.

         Proszę zrealizować zajęcia zamieszczone na stronie głównej. 


         KOCHANE NIEDŹWIADKI

         TO JUŻ OSTATNI TEMAT TYGODNIA

         W TYM ROKU SZKOLNYM.

         Dobra wiadomość jest taka, że właśnie zaczynają

         się długo wyczekiwane WAKACJE

         o tym właśnie będziemy

         w tym tygodniu rozmawiać.

          Temat tygodnia:

         Hej, na wakacje czas

         Cele ogólne

         Obszar fizyczny

          – doskonalenie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej

         -kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

          Obszar emocjonalny

         – wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

         – rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

          Obszar społeczny

         – rozwijanie umiejętności pracy w grupie

         – wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania

         w grupie

         – wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

         Obszar poznawczy

         – rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań

         – wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami

         – doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria

         – doskonalenie umiejętności przeliczania

         – rozwijanie spostrzegawczości

         – rozwijanie percepcji dotykowej

         – doskonalenie umiejętności wokalnych

         – rozwijanie ciekawości poznawczej

         Poniedziałek 22.06.2020r

         1. Wakacyjny pociąg – rozmowa połączona z zabawą ruchową.

         Rodzic przygotowuje w domu trzy miejsca – stacje, na których dzieci będą poznawać wybrane miejsca w Polsce, gdzie można spędzić wakacje.

         • Stacja Morze oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego latarnię morską. Rodzic gromadzi tam obrazki z charakterystycznymi miejscami nadmorskimi oraz muszelki, bursztyny, itp.

         f1

         • Stacja Góry oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego szczyt górski. Rodzic gromadzi tam obrazki z górskimi krajobrazami, zwierzętami oraz kamyki, ciupagę, kapelusz góralski itp.

          f2

         • Stacja Jeziora oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego żaglówkę. Rodzic gromadzi tam obrazki z charakterystycznymi widokami krainy jezior, zwierzętami, roślinami itp.

          f3

         Dzieci, poruszają się po domu przy dźwiękach piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Na znak dany przez rodzica – konduktora (czerwone światło) pociąg zatrzymuje się na kolejnych stacjach, a pasażerowie – dzieci wysiadają i stają przed rodzicem. Na każdej stacji dzieci poznają charakterystyczne cechy danego miejsca, zwierzęta, rośliny, przedmioty. Wspólnie ustalają, w jaki sposób w tych miejscach spędza się czas. Na zakończenie dzieci określają, które miejsce najbardziej im się podoba i gdzie chciałyby spędzić wakacje.

         2. Stoi na stacji lokomotywa – ćwiczenia grafomotoryczne i słownikowe.

         Rodzic czyta dzieciom wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Dzieci zgodnie z treścią wiersza wykonują zadania w kartach pracy: przyklejają brakujące wagony, a następnie kolorują lokomotywę, jednocześnie powtarzając za rodzicem fragmenty wiersza. Środki dydaktyczne: KP4 s. 38–39, wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”

         Wtorek 23.06.2020r

         Drogie dzieci

         Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień

         Dzień Ojca

         Drogie dzieci chciałabym żebyście byli dzisiaj szczególnie mili i uprzejmi dla swoich tatusiów i wykonali dla nich mnóstwo niespodzianek.

         Oto kilka propozycji:

         1.Przygotuj samodzielnie dla Tatusia smaczną zdrową kanapkę

         f4

         2. Przygotuj owocowy deser lub podwieczorek

         f5

         3. Posłuchaj piosenki kilka razy i spróbuj zaśpiewać, nauczyć się refrenu. https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc

         4. Wykorzystamy do tego kartę pracy,( Serce dla mamy),  która mieści się w wyprawce czterolatka ( dodatkowa teczka) Wypchnij wszystkie elementy i przyklej w sercu kwiatki w dowolnej kompozycji.

         5. Zaśpiewaj Tacie refren i wręcz laurkę na pewno będzie szczęśliwy i zadowolony.

         f6

         Z okazji Dnia Ojca życzę wszystkim Tatusiom,

         byście mieli więcej czasu tylko dla siebie i swoich pociech,

         by spełniły się Wasze marzenia,

          a ambitne plany, które robicie co dnia,

          udało się szybko zrealizować!

          

         Środa 24.06.2020r

         1.Wiercipiętek poznaje owady – słuchanie utworu.

         Rodzic przedstawia dzieciom chłopca o imieniu Wiercipiętek i zaprasza do posłuchania opowiadania o przygodzie, która przydarzyła mu się podczas wakacji.

         Wiercipiętek poznaje owady

         Pewnego ciepłego, słonecznego dnia, gdy białe chmury płynęły leniwie po niebie, zielone żaby ziewały w zaroślach, a ptaki drzemały na gałęziach, Wiercipiętek siedział na ławeczce przed domem i wygrzewał się na słońcu.

         Siedział i rozmyślał, jak to dobrze jest leniuchować podczas wakacji. Nagle coś ukłuło go w nos: – Oj – jęknął Wiercipiętek, machając łapką, ale po chwili coś ukłuło go znowu, tyle, że w ucho. – Pac – zamachnął się Wiercipiętek – mam cię! Ale komar zdążył już uciec i bzycząc fruwał nad trawą. – Poczekaj, ty wstrętny robaku! – rozzłościł się Wiercipiętek – zaraz cie złapię! – Tylko nie robaku – obraził się komar – proszę mnie nie przezywać, nie jestem robakiem, tylko owadem. Wiercipiętek przyjrzał się komarowi i prychnął: – Ph… robak czy owad, co za różnica? – Właśnie, że jest – bzyczał komar – owady to wielka rodzina, nie pozwolę się obrażać. – Jaka rodzina? – zdziwił się Wiercipiętek. – Chodź za mną – zawołał komar i zaprowadził Wiercipiętka przed grządkę z kwiatami, na których siedziały kolorowe motyle: żółte, niebieskie, czerwone w brązowe łatki i białe w złote plamki. – Przecież to są motyle – zdziwił się Wiercipiętek. – Właśnie, motyle, to też owady, należą do mojej rodziny – bzykał komar z dumą. – Motyle? – nie mógł się nadziwić Wiercipiętek – Motyle i komary to rodzina? – Chodź dalej – pobrykiwał komar. – O, biedronka! – ucieszył się Wiercipiętek. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba! – Biedronka też jest moją kuzynką – wyjaśnił z dumą komar – ona też jest owadem. – Coś podobnego – mruczał Wiercipiętek, idąc lasem za komarem, aż doszli do wysokiej kępy traw, z której dochodziło cykanie. – Kto to? – spytał Wiercipiętek. – Cii – zabzyczał komar – nie przeszkadzaj mu, konik polny daje koncert, posłuchaj. – Co ma konik polny do komara? – zastanawiał się Wiercipiętek. – Jak to co? – bzyczał zadowolony komar. – Konik polny też jest owadem, tak jak ja.

         – To aż tyle jest różnych owadów? – dziwił się Wiercipiętek. – Oczywiście – odpowiedział komar – rozejrzyj się dookoła – patrz, tam leci osa, dalej leśna mucha, a tu, pod nogami, maszeruje żuk – to wszystko są owady. Wiercipiętek rozglądał się zdziwiony i zobaczył, że komar usiadł na różowym kwiatku i rozmawia z pszczołą: – Dzień dobry, kuzynko – przywitał się grzecznie – wytłumacz Wiercipiętkowi, że i ty jesteś owadem. – Też coś – zdenerwowała się pszczoła – oczywiście, że jestem owadem, a teraz zmykajcie, mam dużo pracy, muszę lecieć do ula. Wiercipiętek podniósł głowę i przyglądał się odlatującej pszczole. Pszczoła, biedronka, polny konik, motyle – mruczał do siebie, ale nie zdążył przypomnieć sobie wszystkich owadów, bo wstrętny komar ugryzł go prosto w nos.

         Mateusz Galica Źródło: A. Ożyńska-Zborowska, Antologia literatury dla najmłodszych, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 209.

          Po wysłuchaniu dzieci dzielą się z rodzicem wrażeniami i wiedzą.

         Rodzic zadaje dzieciom pytania:

         –  Gdzie Wiercipiętek spędzał wakacje?

         –  Kto ugryzł go w nos?

         –  Czego o komarze dowiedział się Wiercipiętek?

         – Które jeszcze zwierzęta są owadami?.

         2. Muszelkowe naszyjniki – ćwiczenia grafomotoryczne.

          Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające naszyjniki. Podają propozycje zadań, jakie muszą wykonać. Następnie przystępują do naprawy naszyjników – do pierwszego naszyjnika przyklejają brakujące muszelki, w drugim kolorują muszelki według wzoru, w trzecim naszyjniku dorysowują brakujące muszelki – ślimaczki. Środki dydaktyczne: KP4 s. 40, kredki

         Czwartek 25.06.2020r

         1.Wakacyjne podróże – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

         Dzieci rysują po śladzie i kolorują obrazek wakacyjnego pociągu. Wymieniają pasażerów. Kończą rysować tory, po których jedzie pociąg, i recytują fragmenty wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

         Środki dydaktyczne: W. karta A3 nr 16 „Hej, na wakacje czas!

         f7

         2. Nad morzem – zabawy matematyczne, przeliczanie elementów dodawanie i odejmowanie.

         Rodzic układa przed dziećmi zdjęcia różnych muszli poprzecinane na pół. Zadaniem dzieci jest ich prawidłowe ułożenie. Dzieci przeliczają wszystkie muszelki, określają ich wielkość i kolor.

         f8

         Piątek 19.06.2020r

         1.Wesołe letnie zabawy – letnie zabawy dzieci w ogrodzie.

         Rodzic proponuje dzieciom przedpołudniowy pobyt w ogrodzie. Pyta, w jakie zabawy chciałyby się bawić. Przypomina o bezpieczeństwie – konieczności unikania miejsc mocno nasłonecznionych. Dzieci podają propozycje zabaw, a następnie wszyscy wybierają cztery, które najbardziej im się podobają, oraz spełniają warunek ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dzieci wybierają zabawki, książki, gry i wspólnie zanoszą do ogrodu. Rodzic przygotowuje kilka miejsc zabaw, w których dzieci będą mogły wspólnie cieszyć się letnią pogodą, a jednocześnie ochronić przed upałem.

         Przykłady kącików i zabaw do zorganizowania W ogrodzie:

         • Kocykowe zabawy – rodzic z pomocą dzieci rozkłada w zacienionej części ogrodu koc, na których dzieci będą mogły np. układać drobne klocki, oglądać książki, bawić się zabawkami.

         • Rysunki spod parasola – rodzic rozkłada parasol ogrodowy – pod nimi dzieci przy stolikach będą mogły wykonywać prace plastyczne: rysować, lepić z plasteliny, będą miały możliwość grać w gry planszowe (wybrane przed wyjściem do ogrodu).

         • Piaskowe baby – zabawy konstrukcyjne w piaskownicy z wykorzystaniem zabawek do piasku.

           

          2.Nauka piosenki „Niech żyją wakacje”- zapoznanie z melodia i słowami piosenki.

         https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

         Niech żyją wakacje,
         niech żyje pole i las,
         i niebo, i słońce,
         wolny, swobodny czas.
         Pojedzie z nami piłka
         i kajak, i skakanka,
         będziemy grać w siatkówkę
         od samiutkiego ranka.

         Gorące, złote słońce
         na ciemno nas opali,
         w srebrzystej, bystrej rzece
         będziemy się kąpali.
         Niech żyją wakacje,
         niech żyje pole i las,
         i niebo, i słońce,
         wolny, swobodny czas.


         WITAJCIE DROGIE NIEDŹWIADKI

         W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY

         ROZMAWIAĆ O ZWIERZĘTACH NA WSI.

         Temat tygodnia:

         Odwiedzamy zwierzęta na wsi

         Cele ogólne

          Obszar fizyczny

         – rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych

         – rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych

          Obszar emocjonalny

         – doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć

         – rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach

          Obszar społeczny

         – kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy

         – rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

         Obszar poznawczy

         – doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy

         – wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie

         – poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości

         – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

         – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej

         – poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik

         – doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

         Poniedziałek 15.06.2020r

         1. W gospodarstwie wiejskim – wprowadzenie do tematu zajęć, przeglądanie literatury związanej z gospodarstwem wiejskim, swobodne wypowiedzi dzieci. Dzieci razem z rodzicem oglądają dostępną literaturę oraz ilustracje związane z gospodarstwem wiejskim i z życiem na wsi. Następnie każdy wypowiada się na temat tego, co mu się najbardziej spodobało, co przykuło jego uwagę. Rodzic pyta dzieci, o czym będą rozmawiać w ciągu rozpoczynającego się tygodnia. Dzieci wspólnie z rodzicem ustalają, że tematem zajęć będzie gospodarstwo wiejskie oraz życie na wsi.

         2. Co nam dają zwierzęta i czym się żywią- obejrzenie filmu edukacyjnego.

         https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4

         3.Wykonaj ćwiczenia  „Wiejskie podwórko”, ilustracje przedstawiające zwierzęta wiejskie KP4 s. 34–35,

         Wtorek 16.06.2020r

         1. Zwierzątka – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada ilustracje przedstawiające młode zwierzęta. Prosi dzieci, aby spróbowały odgadnąć, czyje to dzieci. W odległości ok. 1 metra od nich układa ilustracje przedstawiające dorosłe zwierzęta tych samych gatunków: Dzieci łączą ilustracje młodych zwierząt z dorosłymi za pomocą kawałków włóczki.

         Ilustracje do pobrania poniżej:

          KNUR-ŚWINIA-PROSIE-CHLEWIK

         KACZOR-KACZKA-KACZĄTKO-STAW-1

         BYK-KROWA-CIELAK

         BARAN-OWCA-JAGNIĘ-ZAGRODA

         2. Wykonanie makiety wiejskiego podwórka. Wykorzystanie zwierząt z wyprawki czterolatka (teczka) 17. Wiejskie gospodarstwo.

         Wykonanie makiet budynków w gospodarstwie wiejskim, próby dopasowania zwierząt do ich domów. Rodzic wraz z dziećmi ogląda kartonowe pudełka. Dzieci opisują je, proponują, do czego można by je wykorzystać, mogą przez chwilę pobawić się nimi w sposób dowolny. Następnie dzieci wklejają do środka lub przed sylwety zwierząt. Rodzic pomaga dziecku  ustalić nazwy poszczególnych budynków oraz dopasować do nich nazwy zwierząt, które w nich mieszkają.

         3. Wykonanie ćwiczenia w kartach pracy – dzieci łączą dorosłe zwierzęta z ich młodymi. KP4 s. 36,

         Środa 17.06.2020r

         1. Zwierzęce zgadywanki – zagadki, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenia ortofoniczne.

         Muczy: Muuuu, muuuu! Biegnijcie tu! Biegnijcie z daleka, Napijcie się mleka. Kto wypił, ten jest zuch! (krowa)

         Kwiczy: Kwi! Kwi! No, mówię Ci. Taplanie się w błocie, w kałuży przy płocie, po nocach mi się śni. (świnia)

         Beczy: Beee! Bee! Ach, ostrzyż mnie, A dam ci wełenkę Na ciepłą sukienkę, Skarpetkę albo dwie. (owca)

         Gdacze: Ko! Ko! Widział to kto? Goniłam robaczka, Lecz schował się w krzaczkach! I co? I co ? I pstro! (kura)

         Rży: Hiii! Haaa! Kto gna tak jak ja? Pęd grzywę rozwiewa, Kłaniają się drzewa I wiatr mi w uszach gra! (koń)

         Gulgocze: Gul! Gul! Gdy kroczę wśród pól, Obnosząc korale, To puszę się stale! Prawdziwy ze mnie król! (indyk)

         Meczy: Meeee! Meee! Wciąż brykać chce! Mam rogi i brodę, Lecz mocno nie bodę! Pobawisz ze mną się? (koza)

         Kwacze: Kwa! Kwa! To ja! To ja! Ma słynną rodaczkę Kuzynkę Dziwaczkę Na pewno każdy zna! (kaczka)

         Małgorzata Strzałkowska Źródło: Entliczek, Książka 5-latka, Nowa Era, Warszawa 2017, s. 88–89.

         2. Psy i koty – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.

          Dzieci swobodnie poruszają się w rytm tamburyna. Na hasło: Jesteśmy pieskami dzieci przyjmują pozycję na czworakach i spacerują jak pieski. Kiedy rodzic powie: Jesteśmy kotkami dzieci przyjmują pozycję na czworakach i wykonują ćwiczenia grzbietu – wyginają kręgosłup raz w górę, raz w dół. Na sygnał tamburyna wracają do biegu.

         3. Wykonanie ćwiczenia w karcie pracy str. 37

          

          

         Czwartek 18.06.2020r

         1. Odpoczynek na wsi – zabawa relaksacyjna z wykorzystaniem krótkiej historyjki wizualizacyjnej. Dzieci kładą się na dywanie. Rodzic  prosi, żeby zamknęły oczy. Zabawę można wykonać na podwórku leżąc na trawie.

         „Spacerujemy kolorową łąką, słyszymy śpiew ptaków, a nad naszymi głowami fruwają kolorowe motyle i pszczoły. Zbliżamy się do małej drewnianej chatki z dachem pokrytym słomą. Przed domem mały piesek merda wesoło ogonkiem, a obok niego kot wygrzewa się w promieniach słońca. Na ławce przed domem siedzą dziadek z babcią i uśmiechają się przyjaźnie. Witamy się z nimi i odwzajemniamy uśmiech. Przechodzimy za chatkę i widzimy pięknego, stojącego na jednej nodze koguta. Dookoła niego spacerują małe kurczątka, wyjadając z trawy ziarenka. W oddali widzimy stado kaczek, które wesoło kwaczą: kwa-kwa-kwa. Czasem przez naszymi oczami przelatuje pszczoła, niosąca do ula nektar, z którego niebawem powstanie pyszny miód. Pod jednym z drzew rozkładamy koc, na którym się kładziemy, by chwilę odpocząć.”

          Karolina Rozpędek

          Po wyobrażeniu sobie powyższej historyjki dzieci mogą wypowiedzieć się na temat tego, czy było to przyjemna wizualizacja, czy chciałyby przenieść się do opisanego miejsca i dlaczego.

         2. Pracowite ptaszki – zabawa tropiąca.

          Przed rozpoczęciem zabawy rodzice  rozsypuje po podwórku ziarna, np. kukurydzy czy fasoli. Dziecko z kubeczkiem w ręku rozpoczyna szukanie ziarenek. Rodzic wyznacza czas, np. pięć minut, na wykonanie zadania. Ta osoba, która odnajdzie najwięcej ziaren, wygrywa.

         Piątek 19.06.2020r

         1.Słuchanie piosenki pt. „Dziadek fajną farmę miała”

         – zapoznanie się z melodią i tempem piosenki. Utrwalanie znajomości nazw zwierząt. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

         https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

         2. Zestaw ćwiczeń: „Przyciągamy, odpychamy, rozciągamy”

          Siłacze – rozciąganie rąk ćwiczenie koordynacji całego ciała. Dzieci dobierają się w pary i ustawiają naprzeciwko siebie. W rytm muzyki w półprzysiadzie podskakują. Na hasło, np.: Hop, zaczynają odpychać się rękoma.

          „Taniec norweski”  Żagle – rozciąganie ramion, utrzymanie odpowiedniej sylwetki ciała. Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym (na kokardkę). Na komunikat: Wieje wiatr podnoszą ręce w górę, trzymając wyprostowane plecy, i zaczynają delikatnie machać rękoma raz w lewo, raz w prawo. Na hasło: Huragan – każde z dzieci odgina ciało raz w lewo, raz w prawo, trzymając w górze lewą/prawą rękę.

         Wioślarz – ćwiczenia nóg oraz stóp. Dzieci siadają w siadzie prostym. Każde wybiera sobie pluszową zabawkę i wkłada ją między stopy. Przyciąga stopy do klatki piersiowej, starając się jednocześnie nie zgubić zabawki. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

         Gumowe nawijaki – ćwiczenia paluszkowe. Przedszkolaki otrzymują gumki do włosów. Rodzic wydaje polecenia, np.: Zakładamy gumkę na dwa place, na trzy palce, na całą dłoń. Podobne ćwiczenia dzieci wykonują, zakładając gumkę na palce stóp.


         DROGIE DZIECI W TYM TYGODNIU

         BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ

         O NADCHODZĄCEJ PORZE ROKU.

         Temat tygodnia:

         I oto przyszło lato…

         Cele ogólne

          Obszar fizyczny:

         – rozwijanie sprawności fizycznej,

         – precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

         – kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

         – rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków

         – rozwijanie percepcji dotykowej

          Obszar emocjonalny

         – dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

         – kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną

         Obszar społeczny

         – kształtowanie postaw prospołecznych,

         – czerpanie radości ze wspólnej zabawy

         – obdarzanie uwagą osoby dorosłe

         – współdziałanie z dziećmi w zabawie

          Obszar poznawczy

         – rozwijanie umiejętności wypowiadania się

         – doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium                   

          – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

         – rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek

         – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

         – wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych

         – doskonalenie orientacji w przestrzeni

         Poniedziałek 08.06.2020r

         1. Nadeszło lato – rozmowa na podstawie ilustracji.

         Rodzic pokazuje zdjęcia, ilustracje,  przedstawiające letnie krajobrazy. Dzieci wymieniają oznaki nadchodzącego lata: ciepłe i długie dni, rozwój roślin, pojawianie się młodych zwierząt, latające owady, prace polowe itp.

         lato-6 lato-1 lato-2 lato-7 lato-5

         lato-4

         lato-3

         2. Spacer – zabawa ruchowa inspirowana opowieścią.

         Rodzic opowiada, a dzieci spacerują po pokoju i naśladują czynności zgodnie z opowieścią:

         Wyobraźcie sobie, że znajdujecie piękny kwiat, który upajająco pachnie. Przysuńcie twarz blisko niego i wąchajcie miły aromat… Wyobraźcie sobie, że natrafiłyście na dziki krzew z jadalnymi owocami. Zerwijcie sobie kilka i włóżcie do ust… Wyobraźcie sobie, że doszłyście do małego stawu, po którym pływa kilka dzikich kaczek. Pokażcie mi, jak karmicie te kaczki […] Teraz musimy przejść przez gęste chaszcze, w których są pokrzywy i ciernie. Wyobraźcie sobie, jak przez nie przechodzicie, nie raniąc się przy tym… W poprzek drogi leży wielki pień drzewa. Pokażcie mi, jak przez niego skaczecie… W oddali możemy zobaczyć stado jeleni. Obserwujcie je… Dochodzimy do pięknego czystego jeziora. Pokażcie mi, jak wchodzicie do wody i wzajemnie się chlapiecie… Teraz jesteśmy na ściernisku. Pokażcie mi, jak biegacie po ściernisku… Po długim bieganiu bardzo chce wam się pić. Na szczęście znalazłyście małe źródełko. Napijcie się z niego wody… Teraz czas na posiłek. Pokażcie mi, jak rozpalacie ognisko i na długich kijach pieczecie kiełbaski… Co chcecie jeszcze robić na tym spacerze?..

          Klaus W. Vopel Źródło: Klaus W. Vopel, „Witajcie uszy! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”, wyd. Jedność, Kielce 2009, s. 91. Rodzic w trakcie opowieści powinien wyjaśniać dzieciom znaczenie wyrazów, których mogą nie znać, np. ściernisko.

         3. Zadanie w kartach pracy – przyklejają rośliny i zwierzęta na letniej łące, kolorowanie ilustracji. Środki dydaktyczne: KP4 s. 30–31,

         Wtorek 09.06.2020r

          1. Wąż, mucha, konik polny – zabawa ruchowa dźwiękonaśladowcza.

         Rodzic prezentuje trzy obrazki przedstawiające zwierzęta, nazywa je, wydaje dźwięki kojarzące się z tymi zwierzętami oraz prezentuje sposoby poruszania się :

         wąż – sss… (złożenie dłoni w strzałkę i faliste ruchy);

         mucha– zzz… (machanie dłońmi jak skrzydełkami);

         konik polny – cyk, cyk cyk (podskakiwanie).

         g1

         g2

         g3

         Dzieci biegają po domu. Kiedy rodzic uniesie w górę jeden z trzech obrazków,

         dzieci zatrzymują się i naśladują odgłosy oraz sposób poruszania się odpowiedniego zwierzątka. Rodzic sprawdza, czy  się nie pomylił.

         2. Posłuchaj piosenki pt. „Przyszło lato”- zapoznaj się z treścią i melodią piosenki.

         https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

         3. Moja łąka – praca plastyczna, technika mieszana.

          Każde dziecko otrzymuje błękitną i zieloną kartkę formatu A4 oraz kilka czerwonych kółek o różnej średnicy (2–5 cm). Dzieci rwą zielone kartki na paski o szerokości około 1–2 cm (paski mogą się lekko zwężać z jednej strony). Smarują zielone paseczki do połowy klejem i przyklejają do niebieskiej kartki – w ten sposób powstaje trawa. Potem w dowolnych miejscach na kartce dzieci przyklejają czerwone kółka – biedronki. Każde kółko należy podzielić na pół czarną linią (powstają skrzydełka), a następnie dorysować kropki, głowę, czułki, nóżki. Rodzic przypomina, że najpopularniejsze w Polsce są biedronki siedmiokropki i dwukropki. Dzieci przeliczają kropki na skrzydełkach biedronek. Na zakończenie kredkami upiększają łąkę wg własnych pomysłów.

         Na zakończenie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy – przyklejają rośliny i zwierzęta na letniej łące, kolorują ilustracje. Opisują swoje prace. Środki dydaktyczne: KP4 s. 30–31, kredki, bibuła w kolorach: brązowym lub czarnym, zielonym i niebieskim, obrazki zwierząt i roślin, które można spotkać na łące. ƒƒ

         Środa 10.06.2020r

         1. Zestaw zabaw ruchowych

         Muszki – zabawa bieżna.

         Dzieci są muchami i biegają po całym domu, szybko machają rękami i naśladują bzyczenie: bzz… Na hasło: Pająk zatrzymują się i stoją nieruchomo. Kto się poruszy, odpada z zabawy. ƒƒ

           Pajęcza sieć – zabawa z elementami czworakowania i pełzania.

         Rodzic buduje w domu  pajęczą sieć, zaczepiając cienki sznurek o przedmioty na różnej wysokości. Zadaniem dzieci jest przejście na drugą stronę pokoju bez dotykania pajęczyny. Można przechodzić pod i nad sznurkiem.

         Koniki polne – zabawa skoczna.

         Dzieci maszerują po domu. Gdy rodzic gra na instrumencie ciche dźwięki – dzieci naśladują koniki polne, nisko podskakując. Kiedy dzieci usłyszą głośne dźwięki, podskakują jak najwyżej. Zabawę powtarzamy kilka razy.

         Pszczółki – zabawa bieżna.

         Rodzic wyznacza w domu miejsce, które będzie ulem, gdzie dzieci – pszczółki przykucają z rękami ułożonymi w skrzydełka. Na hasło: Pszczółki z ula! dzieci biegają po całym pokoju, naśladując machanie skrzydełkami. Na hasło: Pszczółki do ula! – wracają. Zabawę powtarzamy kilka razy.

         2. Zdrowe przekąski – wspólne przygotowanie zdrowych posiłków.

         Dzieci przygotowują wcześniej zaplanowany posiłek z wykorzystaniem kupionych warzyw i owoców. Z pomocą rodzica przygotowują stanowiska pracy, myją, obierają, kroją produkty. Po zakończonej pracy porządkują stanowiska pracy i wspólnie zjadają przygotowane przysmaki.

         3. Na zakończenie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy – przeliczają, dopełniają, rysują po śladzie rytmiczny szlaczek. Środki dydaktyczne: KP4 s. 32-33, obrazki z owocami i warzywami.


         DROGIE DZIECI W TYM TYGODNIU

         BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O SPORCIE.

         Temat tygodnia:

         Jak zostać sportowcem

          Cele ogólne

          Obszar fizyczny:

         – rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

         – kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu

         – rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

         Obszar emocjonalny :

         – rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy

         – wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób

         – wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej

         Obszar społeczny:

         – wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

         – wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw –

         – wzmacnianie samoświadomości

          Obszar poznawczy :

         – rozwijanie umiejętności matematycznych

         – rozwijanie logicznego myślenia

         – rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich

         Poniedziałek 01.06.2020r

         Zanim zaczniemy rozmawiać o sporcie

         chciałabym wszystkim Niedźwiadkom

         złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji

         DNIA DZIECKA

         Życzę Wam, aby każdy dzień był przepełniony

         słońcem, uśmiechem i radością.

         Abyście z entuzjazmem codziennie chcieli

         uczyć się czegoś nowego a Wasze doświadczenia

         były owocną nauką

         w przyszłości.

         To bardzo wyjątkowy dzień w tym dniu

         wszystkie dzieci powinny czuć się kochane

         i być szczęśliwe.

         1. Proszę o obejrzenie poniższego filmu – ma on za zadanie pokazanie dzieciom, że pomimo różnic w wyglądzie wszystkie dzieci są takie same, tak samo lubią się bawić, poszukiwać i badać świat. Proszę rodziców o wyjaśnienie: czym dzieci z całego świata mogą się jeszcze różnić prócz wyglądem: kulturą, wyznaniem, językiem którym się posługują, itp.

         https://www.youtube.com/watch?v=K2tvXR1BypU

         1. Prezent dla super przedszkolaków– niestety nie mogę Wam osobiście wręczyć prezentów z okazji Dnia Dziecka, dlatego proszę Waszych rodziców o wydrukowanie dla dzieci medali i certyfikatów. Medale proszę, aby dzieci wycięły, podkleiły grubszym papierem i za pomocą wstążki zawiesiły na szyi. Bardzo proszę o zdjęcie wszystkich przedszkolaków z medalami, na które w pełni zasłużyli.

         DZIEŃ-DZIECKA-MEDAL-1

         CERTYFIKAT-SUPER-PRZEDSZKOLAKA-1

         Wtorek 02.06.2020r

         1. Wysłuchanie opowiadania Joanny Krzyżanek pt. „ O komputerze i różanym ogrodzie” rozmowa o aktywnym spędzaniu czasu na podstawie tekstu oraz doświadczeń dzieci. Rodzic czyta opowiadanie:

         O komputerze i różanym ogrodzie Wydarzyło się to dwa lata temu. Rodzina Wafelków kupiła komputer. – Jaki fajny! – wykrzyknął Filip, kiedy tata wyjmował monitor z wielkiego tekturowego pudła. Nikt wtedy nie przypuszczał, że urządzenie to stanie się przyczyną wielu kłopotów i że ma ono niewidzialne łapy, które będą mocno trzymały Filipa i nie pozwolą mu robić nic innego, jak tylko pisać i grać na nim.

         Przez pierwsze dni nie było w tym nic niepokojącego. Przecież każdy człowiek, kiedy dostanie coś nowego, nie może się z tym rozstać. Ale kiedy minął drugi tydzień, rodzina zaczęła się niepokoić. Filip dla nikogo nie miał czasu. Było jednak coś, co jeszcze bardziej martwiło rodziców chłopca. Przecież siedzenie przez kilka godzin dziennie przed komputerem jest niezdrowe. – Porozmawiam z nim – powiedziała mama i poszła do pokoju, w którym stał komputer: – Filipie, czy możesz ze mną porozmawiać? – zapytała. – Teraz? Mamo! Właśnie zbliżam się do komnaty czarownicy, która porwała mojego najlepszego przyjaciela, Kacpra. Muszę go uratować. Porozmawiamy później? – Wolałabym teraz – odpowiedziała mama spokojnym głosem. – No, dobrze – odparł niezadowolony. – Martwię się, bo ciągle siedzisz przed komputerem. O tym, że jest to bardzo nie zdrowe, nie będę już z tobą rozmawiała, bo wiem, że tata ci o tym mówił. Smuci mnie jednak coś innego. Od dwóch tygodni nie masz dla nikogo czasu. Śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje zjadasz tak szybko, jakby cię ktoś gonił. Nie czytasz książek, nie bawisz się z Lusią w ogrodzie. Nie obserwujesz gwiazd, nie jeździsz z tatą na rowerze. Nie pomagasz babci w różanym ogrodzie. Nie nurkujesz z dziadkiem w rzece. Nie chcesz nawet bawić się z Bartkiem, twoim najlepszym przyjacielem. Przepraszam, zapomniałam. Masz już nowego najlepszego przyjaciela, który ma na imię Kacper, prawda? – Mamo, zrozum mnie, proszę. W komputerze też mam rzekę, w której nurkuję, rower, na którym jeżdżę, ogród z niesamowitymi kwiatami, rozgwieżdżone niebo… – Wiesz co, Filipie, zjedz sobie teraz komputerowe babeczki, a ja pójdę skosztować tych, które babcia w tej chwili wyjmuje z piekarnika – powiedziała mama i wyszła z pokoju. Po chwili włożyła do koszyka ciepłe babeczki, kubeczki, butelkę truskawkowego soku, napisała kartkę i położyła ją na stole w kuchni. W tym czasie przez szparkę w drzwiach do pokoju chłopca wcisnął się zapach babeczek. – Co tak pięknie pachnie? – zapytał Filip i pobiegł do kuchni. Ale co to? Nie było tam mamy, babci, Lusi, no i pachnących babeczek. Była za to kartka Jesteśmy w różanym ogrodzie nad rzeką. Wrócimy wieczorem. Babcia, mama i Lusia Chłopiec nie chciał być sam w domu. Wyłączył komputer i pobiegł nad rzekę. – Masz ochotę na truskawkowy sok i pyszne babeczki? – zapytała mama, kiedy zobaczyła zmęczonego synka. Wieczorem, kiedy wszyscy wrócili do domu, Filip powiedział mamie, że już nie będzie spędzał wolnego czasu przed komputerem i że ich różany ogród jest piękniejszy niż ten w komputerze. A potem szepnął mamie do ucha: – Do komputera nie można się przytulić – i mocno przytulił się do mamy.

         Joanna Krzyżanek

         Źródło: Opowieści do poduszki, Papilon, Warszawa 2007, s. 141–145.

         Po przeczytaniu opowiadania rodzic prowadzi z dziećmi rozmowę o zachowaniu i doświadczeniu Filipa, a następnie, odwołując się do doświadczeń dzieci, na temat przyjemnego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaznacza również, jak ważny jest ruch dla zdrowia i rozwoju dzieci.

         1. Dyscypliny sportowe – rozmowa inspirowana obrazkami, zabawa naśladowcza.

         Dzieci spośród wielu obrazków rozłożonych na dywanie wybierają te, które przedstawiają dyscypliny sportowe, i układają na środku dywanu. Następnie z pomocą nauczyciela nazywają je i określają, na czym polegają te sporty. Naśladują gestami i ruchem sposoby poruszania się sportowców. Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różne dyscypliny sportowe oraz ilustracje niezwiązane ze sportem.

         q9

         q13

         q14

         q12

         q1

         q2

         q11

         q3

         q10

         q5

         q6

         q7

         q8

         ƒƒ3.  Na basenie – zabawa dydaktyczna.

         Rodzic omawia z dziećmi zasady zachowania się na basenie: słuchanie poleceń ratownika, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odpowiednie przygotowanie, rozgrzewka przed wejściem do wody. Dzieci wykonują przykładowe ćwiczenia z rozgrzewki, np.: wymachy rąk, przysiady, skłony. Następnie wykonują zadania w kartach pracy: opowiadają, co widzą na obrazku, i przeliczają poszczególne przedmioty. Na koniec wskazują, jakich przedmiotów jest najwięcej.

         Środki dydaktyczne: KP4 s. 26–27, ilustracja przedstawiające zajęcia na basenie, ołówki

         Środa 03.06.2020r

         1. Żabki i bocian – zabawa ruchowa z piosenką, śpiewaną lub rytmicznie recytowaną. Dzieci uczą się tekstu, powtarzając słowa i naśladując ruchy rodzica.

         Żabki i bocian

         Stajemy wszyscy w kole,

         Chwytamy się za ręce.

         Skaczemy jak najwyżej,

         Kucamy jak najprędzej.

         Za ręce się łapiemy,

         Jak żabki w przód skaczemy.

          A teraz już kucamy,

          Jak raki powracamy.

          Języki wysuwamy I szybko je chowamy.

         A teraz dla ochłody Liżemy zimne lody.

         Stoimy na podłodze,

         Tylko na jednej nodze. Podskok!

         Teraz nóg zmiana!

         Ktoś przypomina bociana?

         Agnieszka Kornacka Źródło: „Rymowana gimnastyka dla smyka”, wyd. BEA Książki Edukacyjne, Toruń 2007, s. 26

         1. Znajdź figurę – zabawa matematyczna.

         Rodzic pokazuje wzór koła, a zadaniem dzieci jest znaleźć w domu  jak najwięcej przedmiotów w kształcie koła. Każde dziecko próbuje policzyć, ile rzeczy znalazło. Zabawa powtarza się z kwadratem i trójkątem.

         Następnie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy: rysują po śladzie koła i dorysowują odpowiednią liczbę dzieci. KP4 s. 28, kredki, wzory figur: koła, kwadratu, trójkąta

         Czwartek 04.06.2020r

          

         1. Mój ulubiony sport – zabawa naśladowcza.

         Rodzic powraca do wykonanej na początku tygodnia mapy myśli oraz ilustracji przedstawiających dyscypliny sportowe z ich nazwami. Dzieci zastanawiają się, jakie są ich ulubione sporty  i naśladują ruchem sportowców.

         1. Słuchanie piosenki pt. „Piosenka o sporcie”

         Zapoznanie się melodią, tempem i tekstem piosenki. Rozmowa dotycząca treści piosenki. Dowolny taniec podczas ponownego odtwarzania piosenki.

         https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs

         1. Następnie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy: rysują po śladzie

         koła i dorysowują odpowiednią liczbę dzieci. KP4 s. 28

          

         Piątek  05.06.2020r

         1. Letnia olimpiada przedszkolna – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

         Przykładowe stanowiska zadaniowe:

         • Slalom – rozstawione słupki, pomiędzy którymi należy przebiec.

         • Tunel – przejście przez tunel na czworakach.

         • Przenieś piłki – zadanie polega na przeniesieniu piłek z jednej obręczy do drugiej oddalonej o ok. 2 m.

         • Cienka lina – rozciągnięta skakanka, po której należy przejść noga za nogą. • Przeskocz przeszkodę – dwie lub trzy skakanki rozłożone w poprzek, przez które należy przeskoczyć.

         • Turlanie – rozłożony koc, po którym należy się przeturlać.

         • Skoki w górę – rzut kostką, odczytanie liczby i wykonanie odpowiedniej liczby skoków.

         • Kierunkowe skoki – ciąg narysowanych na chodniku stóp i strzałek pokazujących kierunek skoków i ustawienie stóp (przodem, bokiem na prawo, bokiem na lewo, tyłem) – różne kombinacje

         1. Kropkowe liczby – zabawa matematyczna.

         Rodzic rozkłada przed dziećmi sześć kartoników liczbowych z kropkami narysowanymi w kolumnie. Zadaniem dzieci jest ułożyć słupki liczbowe od najmniejszego do największego.  Następnie rodzic pokazuje kartoniki z kostkowym schematem tych samych liczb, a dzieci starają się dopasować je do poprzedniego ciągu. Dodatkowo, w zależności od możliwości dzieci, można dołożyć kartoniki z cyframi. Na koniec dzieci przeliczają kartoniki.

         Środki dydaktyczne: dwa zestawy kartoników z liczbami od 1 do 6: jeden z kropkami narysowanymi w kolumnie, drugi z kropkami w schemacie kostkowym (w innym kolorze), opcjonalnie trzeci zestaw z cyframi

         1. Na zakończenie przedszkolaki siadają do stolików i wykonują zadanie w kartach pracy: przeliczają dzieci i kolorują je zgodnie z poleceniem. KP4 s. 29,

          


         DROGIE DZIECI TEN TYDZIEŃ

         POŚWIĘCIMY TEMATYCE O RODZINIE

         Temat tygodnia:

         Duże i małe rodziny w akcji

         Cele ogólne: 

         Obszar fizyczny

         – rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;

         – kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej;

         – rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych;

         Obszar emocjonalny

         – kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny;

         – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji;

         – kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń;

          Obszar społeczny

         – kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków;

         – kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób;

         – wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych;

         – wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie;

         – integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego;

          Obszar poznawczy

         – doskonalenie umiejętności przeliczania;

         – wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

         – rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

         – przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia;

         – rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy;

         – rozwijanie słownictwa związanego z rodziną;

         – doskonalenie umiejętności wokalnych;

         Poniedziałek 25.05.2020r.

         1.Moja rodzina – rozmowa zainspirowana zagadką.

         Rodzic mówi rymowaną zagadkę:

         Jak nazywa się ta grupa,

          gdzie jest mama, brat i tata,

          siostra jedna, czasem druga…?

         Mieszkasz z nimi cztery lata.

         Irena Zbroszczyk

          

         Dzieci podają odpowiedź.  Rodzic prosi dzieci, aby opowiedziały o swoich rodzinach, zadaje pytania:

         –  Z ilu osób składa się twoja rodzina?

         – Wymień członków swojej rodziny.

         – Jak spędzacie wolny czas?

         – Co najbardziej lubisz robić ze swoją rodziną?.

         2. Czyj to dom? – zabawa dydaktyczna.

          Rodzic pokazuje  dzieciom obrazki przedstawiające różne zwierzęta oraz  różne domy zwierząt. Wspólnie uzgadniają, że zwierzęta i owady też mają swoje domy. Dzieci odgadują, który dom należy do którego zwierzęcia. Rodzic modyfikuje ewentualne błędy i opowiada dziecku o wszystkich domach zwierząt.

         zwierzęta-1zwierzęta-2zwierzęta-3zwierzęta-9zwierzęta-4zwierzęta-5zwierzęta-6zwierzęta-8zwierzęta-7

         ZWIERZĘTA-I-ICH-DOMY-nora-1 ul-1 kretowisko-1 dziupla-1 gniazdo-1 o2 gawra-1

         Wtorek 26.05.2020r.

         Wszystko dla Mamy

         1. Portret mojej mamy – zabawa utrwalająca umiejętność układania konsekwentnych serii. Książka 4 str. 21

         Dzieci naklejają brakujące kwiaty na wianku w kartach pracy.

          W stworzeniu właściwego układu mogą pomóc kontury umieszczone w miejscu brakujących fragmentów. Wewnątrz kompozycji dzieci rysują portrety swoich mam. To prezent dla mamy.

         PRZEDSTAWIENIE DLA MAMY

         2. Zaśpiewanie refrenu piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”

         https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

                    

         Recytacja wiersza pt. „Dziś dla Ciebie”

         Dziś dla Ciebie  Mamo,

          świeci słońce złote,

          dla ciebie na oknie

         usiadł barwny motyl.

          

         Dziś dla ciebie, Mamo,

          płyną białe chmurki,

          a wiatr je układa

          w świąteczne laurki.

          

         Dziś dla ciebie, Mamo,

         śpiewa ptak na klonie

          i dla ciebie kwiaty

         pachną też w wazonie.

          

          Dzisiaj, Droga Mamo,

          masz twarz uśmiechniętą

         – niechaj przez rok cały

          trwa to twoje święto!”

         Włodzimierz Ścisłowski

          

         Wręczenie portretu Mamy. Duży całus dla Mamusi.

         Drogie Mamy, najpiękniejsze składam Wam życzenia
         z głębi serca płynące, czekające spełnienia.
         Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,
         niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
         Wszystko, co piękne i wymarzone,
         niech w Waszym życiu będzie spełnione

          

         Środa 27.05.2020r.

         1.Rodzina – zabawa paluszkowa.-  Dzieci recytują treść wierszyka, pokazując jednocześnie palce dłoni, zaczynając od kciuka:

         Ten pierwszy to dziadziuś (kciuk)

         A obok – babusia (palec wskazujący)

         Największy to tatuś (palec środkowy)

         A przy nim mamusia (palec serdeczny)

          A to jest dziecinka mała (palec mały)

         A to jest dziecinka mała. Tralala la lala lala…

         A to – moja rączka cała (cała dłoń) Tralalala lala lala…

          Wanda Szumanówna Źródło: „Antologia literatury dla najmłodszych”, oprac. A. Ożyńska-Zborowska, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 33

         2. Praca plastyczna pt. „MOJA RODZINA”

         Proszę aby dziecko narysowało swoją rodzinę z wszystkimi jego członkami. Technika dowolna (kredki, farby, flamastyry). Mile widziane zdjęcia wykonanych prac, które udostępnimy na głównej stronie przedszkola.

         Czwartek 28.05.2020r.

          1. Co robimy z mamą i tatą – zabawa słownikowa, uzupełnianie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Książka 4 str. 24

         Dzieci opowiadają, co widzą na obrazku. Uzupełniają braki w obrazkach elementami z wyklejanki. Mówią, co robią rodzice, co robią dzieci na pierwszym, a co na ostatnim obrazku. Wyrażają swoje emocje, mówiąc, czy podoba im się wspólna zabawa z rodzicami. Rodzic  dopytuje: Czy Ty też lubisz wykonywać z rodziną podobne prace?

         2. Rodzinny piknik – zabawy graficzne. Książka 4(KP4) str. 22-23

         Dzieci opowiadają, co widać na obrazku, odpowiadając na pytania zadawane przez rodzica:

          Ile rodzin jest na obrazku?

         W jakim kolorze mają ubrania poszczególne rodziny?

         Wymień członków rodziny czerwonej, pomarańczowej, zielonej i niebieskiej.

         Po ile osób liczą te rodziny?

          Po co rodziny przyjechały do parku?

          Która z nich przypomina twoją rodzinę i dlaczego?.

          Zadaniem dzieci jest pokolorowanie balonów tak, aby było po pięć w każdym kolorze. Następnie należy narysować trasę co najmniej jednej rodziny – musi ona zebrać wszystkie balony swojego koloru i dojść do kosza piknikowego w swoim kolorze. Dzieci wskazują rodzinę, która już pokolorowała swoje balony i odnalazła kosz piknikowy.

         Piątek 29.05.2020r.

         1.Rodzinny posiłek – edukacja matematyczna, dopełnianie i przeliczanie. Książka 4 str. 25

         Dzieci opowiadają treść obrazka zamieszczonego w kartach pracy. Rozmawiają o wspólnych posiłkach z rodziną oraz o zasadach zachowania przy stole. Następnie ustalają, kogo brakuje w każdej rodzinie, i przyklejają brakujące osoby. Dorysowują na każdym stole odpowiednią liczbę talerzy i kubków.

         2.Gdzie jest mama? – zabawa tropiąca.

         Dzieci – kotki szukają w domu lub  ogrodzie ukrytej przez rodzica  maskotki  – mamy. Używa zwrotów pomocnych typ ( ciepło-zimno)

         3. Ćwiczenia oddechowe – „Dmuchawce”

         Proszę odnaleźć na łące dmuchawca i całkowicie go „zdmuchnąć”

         Zabawę można powtórzyć kilka razy.


         Witajcie drogie Niedźwiadki.

         Ten tydzień poświęcimy mamie, ponieważ zbliża się

         jej  święto.

         Temat tygodnia:

         MOJA MAMA JEST KOCHANA

         Cele ogólne

         Obszar fizyczny

         – rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

         – rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych

         – kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe

          

         Obszar emocjonalny

         – kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi

         – zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach

         – wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami

          

         Obszar społeczny

         – budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny

         – kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców

          

         Obszar poznawczy

         – zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu

         – wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

         – zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości

         – rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat)

          

         Poniedziałek 18.05.2020r.

          

         1. Co czujemy? – zagadki o uczuciach i emocjach.

          Dzieci słuchają zagadek czytanych z odpowiednią intonacją przez rodzica. Nazywają uczucia, które im towarzyszą, gdy znajdują się w określonej sytuacji. Jeśli dzieci mają problem z nazwaniem emocji wyłącznie na podstawie zagadki słownej,  rodzic może wspomóc się  ilustracjami osób, których twarze wyrażają dane uczucie. Dzieci mogą spróbować wyrazić nazwane emocje za pomocą mimiki, gestu, ruchu.

         Za nic z łóżka wstać nie mogę, bo coś złapie mnie za nogę. Kto uczucie to rozumie, może nazwę dać mu umie? (strach, lęk, obawa)

          

         Siedzę w kącie, głowę zwieszam, nawet żart mnie nie rozśmiesza. Niech więc ktoś tę sprawę zgłębi: jakie mnie uczucie gnębi? (smutek, przygnębienie)

          

         Ciągle tańczę, skaczę, śpiewam, chcę, by śmiechem świat rozbrzmiewał! Przejrzyj znanych uczuć listę, które jest tu oczywiste? (radość, szczęście)

          

         Kot po rynnie chodzi ładnie, liczę na to, że nie spadnie. Powiedz krótko, czy w tych słowach, jakieś się uczucie chowa? (strach, lęk)

          

         Sam przypadków tych nie zliczę, kiedy wściekam się i krzyczę. Powiedz, jeśli się nie boisz, które z uczuć za tym stoi? (gniew, wściekłość, złość)

          q1 q2 q3 q4 q5

          

         1. Dziecięce SPA – masażyk relaksacyjny dla mamy.

         Dzieci siadają w parze z mamą. Rodzic zaznacza, że ruchy muszą być delikatne, ponieważ twarz jest miejscem bardzo wrażliwym.

         Moja mama Moja mama ma piękne oczy (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach oczu) i nosek ma najpiękniejszy. (głaskanie nosa z góry na dół, od nasady, do czubka) Gdy się śmieje, śmieje się świat, (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach ust) bo śmiech mamy jest najszczerszy. Moja mama ma ładne włosy (wkładanie palców we włosy i masowanie skóry głowy) i policzki śliczne, rumiane. (delikatne chwytanie palcami skóry twarzy) Gdy urosnę, będę jak mama (przeciąganie się jak przy wstaniu z łóżka) I, jak ona, z uśmiechem z łóżka wstanę.

         Magdalena Ledwoń

          

         Wtorek 19.05.2020r.

          

         1.Czym zajmuje się w domu mama – rozwiązywanie zagadek słownych. Dzieci słuchają zagadek słownych czytanych przez rodzica. Zastanawiają się, jakie obowiązki wykonuje w domu mama.

          Przykładowe zagadki:

          

         I mama i pralka mocno się natrudzą,

          gdy synek lub córka bardzo się ubrudzą. (pranie)

          

         Głośna maszyna sunie po dywanie,

         i już żaden śmieć, na nim nie zostanie. (odkurzanie)

          

         Ogień pod garnkiem płonie,

         bucha z niego para,

         same pyszne dania będziemy jeść zaraz. (gotowanie)

          

         Żeby koszulka zmarszczek nie miała, moja mamusia ją… (uprasowała)

          

         „Każda rzecz ma swoje miejsce” – mama to powtarza.

         Więc pozbieraj swe zabawki I się nie obrażaj!. (sprzątanie)

          

         Bierze kąpiel filiżanka, biorą też talerze.

          Po obiedzie wielki garnek także kąpiel bierze. (zmywanie naczyń)

         Magdalena Ledwoń

          

         2.Co lubię robić z moją mamą? – zabawa rzutno-chwytna z piłką.

         Dzieci naprzeciwko rodzica. Rzucają do siebie nawzajem piłkę plażową i głośno liczą do 10. Gdy wykonają dziesięć rzutów, osoba trzymająca piłkę opowiada o tym, jak lubi spędzać czas ze swoją mamą, co wprawia i ją, i mamę w doskonały nastrój, gdy robią to wspólnie.

         Środa 20.05.2020r.

          

         1. Mamo, mamo, zobacz! – słuchanie opowiadania „Zobacz, mamo!”

         Zobacz mamo! Króliczek namalował obrazek. „Jest taki piękny jak moja mama” – pomyślał i natychmiast postanowił pokazać go mamie. Zabrał malowidło ze stolika i pokicał do kuchni, gdzie mama przygotowywała na podwieczorek ciasto marchewkowe. „Mamo, mamo zobacz! Ten obrazek namalowałem dla ciebie!” – krzyczał już z korytarza. Mama odwróciła się i rzuciła okiem na dzieło synka. „Piękny –  powiedziała – co się na nim znajduje?” „Ogródek. Z kwiatami. Taki jak twój” – dopowiedział dumny ze swego dzieła króliczek. Królicza mama uśmiechnęła się. A Króliczek przypomniał sobie, że w ogrodzie, tuż obok kapusty, rosną piękne kwiaty, które mama zasadziła wiosną. Może z nich zrobić wspaniały bukiet. Wypadł z domu niczym strzała, zanim mama zdążyła kiwnąć głową, że zgadza się na jego wyjście na dwór. Po chwili Króliczek wpadł do kuchni niosąc pełne naręcza kwiatów. „Mamo, mamo zobacz! Te kwiaty są dla ciebie”. Mama odwróciła się do synka, a na jej twarzy widać było zmieszanie. Nie wiedziała, czy dziękować mu za prezent, czy nakrzyczeć na niego za błoto na dywanie, które przyniósł na łapkach z ogródka i za wyrwanie jej ulubionych konwalii, wprost z rabatki przed domem. Ale Króliczek, nie zwracając uwagi na minę  mamusi, podbiegł do zlewu, napełnił wodą słoik, który mama włożyła do zmywarki i wcisnął  do niego kwiaty.

         „Mamo, mamo zobacz, jaki jestem szybki” zdążył jeszcze krzyknąć zanim wypadł z domu z powrotem na podwórko. A mama? A mama zobaczyła swoje ulubione kwiaty wciśnięte niedbale w brudny słoik po marynowanej marchewce z dzisiejszego obiadu, błoto z ogródka na podłodze, plamy z farb w przedpokoju, które spłynęły z Króliczkowego obrazka, gdy niósł go do kuchni. Nie mówiąc już o tym, że zobaczyła w pokoju synka rozrzucone na stoliku plakatówki i pędzle, a w ogrodzie podeptaną rabatkę z konwaliami. „Króliczku, synku, zobacz!” – zawołała mama, gdy tylko otrząsnęła się z szoku. „A co?” – synek strzygnął długimi uszami i nasłuchiwał z drugiego końca ogrodu. „Pokażę ci, jaką zrobiłeś mi niespodziankę” – odpowiedziała mamusia. A wy jak myślicie, czy ta niespodzianka sprawiła mamusi Króliczka radość?

         Magdalena Ledwoń

          

         1. Miłe niespodzianki – rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania.

         Dzieci zastanawiają się, dlaczego mamusia nie ucieszyła się z niespodzianek przygotowanych dla niej przez synka. Próbują powiedzieć, co Króliczek powinien zrobić, żeby mama cieszyła się jednak z prezentu, który od niego dostała. Rodzic prosi, żeby dzieci zastanowiły się, czy im też czasami zdarza się zrobić coś, co zamiast ucieszyć mamę, sprawia jej przykrość. Dzieci ustalają, dlaczego tak się dzieje (bo np. jesteśmy nieuważni, przysparzamy mamie pracy) i co należy wtedy zrobić (np. przeprosić, porozmawiać, przytulić się, pomóc w sprzątaniu).

          

          

         Czwartek 21.05.2020r.

          

         1.Wianki z kwiatów – układanie konsekwentnych serii.

         Rodzic rozkłada na dywanie wstążkę w kolorze zielonym. Zachęca dzieci do wspólnego stworzenia wianka dla mamy. Na początek układa na przemian kwiaty (kulki z bibuły) w dwóch kolorach i prosi dziecko o dokończenie wianka. Następnie tworzy kolejny wzór, o nieco bardziej skomplikowanym układzie, a dzieci starają się ułożyć kolejne fragmenty, zgodnie z podanym wzorem. Na zakończenie rodzic wykonuje ze wstążki obręcz, i układa „kwiaty” na obwodzie. Dzieci mogą zauważyć, że elementy układane na obwodzie koła również mogą się powtarzać.

         Środki dydaktyczne: zielona wstążka, kulki z bibuły w różnych kolorach

         2.Robimy wianek z kwiatów – zabawa plastyczna, tworzenie kompozycji. Dzieci otrzymują zielone wstążki o długości ok. 1 m. Przyklejają do nich kwiaty z bibuły, które pozostały z zajęć głównych. Jeżeli zabraknie kulek, dzieci mogą samodzielnie wykonać dodatkowe sztuki poprzez zagniatanie kawałków bibuły. Dzieci mogą układać rytmy rozpoczęte przez rodzica lub tworzyć samodzielne kompozycje. Przed rozpoczęciem układania kwiatów dzieci zaznaczają miejsca na wstążce, od których powinny rozpocząć i zakończyć naklejanie, aby można było swobodnie wiązać wstążkę na szyi. Po wyschnięciu kleju związuje się dwa końce wstążki i wianki można zakładać na szyję niczym korale.

         Piątek 22.05.2020r.

         1.Nauka wiersza pt. „Dziś dla ciebie”- rodzic czyta dziecku po jednym wersie wierszyk. Dziecko stara się zapamiętać jak najwięcej wersów.

         Dziś dla Ciebie  Mamo,

          świeci słońce złote,

          dla ciebie na oknie

         usiadł barwny motyl.

         Dziś dla ciebie, Mamo,

          płyną białe chmurki,

          a wiatr je układa

          w świąteczne laurki.

         Dziś dla ciebie, Mamo,

         śpiewa ptak na klonie

          i dla ciebie kwiaty

         pachną też w wazonie.

          Dzisiaj, Droga Mamo,

          masz twarz uśmiechniętą

         – niechaj przez rok cały

          trwa to twoje święto!”

         Włodzimierz Ścisłowski

         2.Nauka refrenu piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”– zapoznanie się z melodią i rytmem piosenki, poprzez słuchanie piosenki. Zachęcam do nauczenia się refrenu piosenki.

         https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


         Witajcie drogie Niedźwiadki.

         W tym tygodniu chciałabym

         żebyście poznali różne zawody.

         Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy

         Temat tygodnia:

         KIEDY DOROŚLI IDĄ DO PRACY…

         Cele ogólne:

         Obszar fizyczny

         – rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw

         i ćwiczeń ruchowych

         – rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych

         i plastycznych

         Obszar emocjonalny

         – odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań

         – kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku

         intelektualnego

         Obszar społeczny

         – poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka

         – kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet

         – budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne

         zawody

         Obszar poznawczy

         – poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy

         – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

         – rozwijanie spostrzegawczości

         – pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej

         – rozwijanie umiejętności wokalnych

         – wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka

         – poznanie wartości nabywczej pieniędzy

          

         Poniedziałek 11.05.2020r.

         ƒ1. Co to za zawód? – zabawa słuchowa, analiza i synteza słuchowa wyrazów.

         Rodzic pokazuje kolejno dziecku obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody. Następnie sylabizuje nazwę jednego z zawodów, a dziecko ma  zadanie podać prawidłową nazwę zawodu. Może również samodzielnie spróbować wyjaśnić na czym polega dany zawód.

         w1 w2

         w3w13

         w4 w5

         w7 w8

         w9 w10

         w14w15

         w16 w17

         w18 w19

         w20 w21

         w22 w23

         w24 w25

         2.Gdzie pracują moi rodzice –Rodzice w 2–3 zdaniach opowiadają, w jakim miejscu pracują, czym się zajmują, gdy są w pracy i prezentują swoje stanowisko pracy np. na zdjęciach lub w internecie. Dzieci mają za zadanie uważnie wysłuchać informacji, które przekazują rodzice.

         3.Dzień dobry, jestem reporterem/reporterką– zabawa tematyczna, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Dziecko ma za zadanie

         Przeprowadzić wywiad  z domownikami o zawodach wymyślonych przez domowników. Ma za zadanie dowiedzieć się, gdzie pracuje rodzic  i na czym polega jego praca.  Po chwili następuje zmiana ról w parze.

         Wtorek 12.05.2020r.

         1.Zawody – słuchanie wierszy Zbigniewa Dmitrocy. Dzieci słuchają wierszy i starają się zapamiętać, jak najwięcej zawodów w nich wymienionych.

         Aktor

         Aktor w życiu i na scenie

         Gra bez przerwy przedstawienie,

         Po oklaskach lubi sobie

         Pożartować w garderobie.

         Elektryk

         Kiedy światło w domu znika,

         Trzeba wezwać elektryka,

         Bo ten pan się na tym zna

         I prąd znajdzie się raz dwa!

         Lekarka

         Gdy ktoś stuknie się, skaleczy,

         Pani doktor go wyleczy,

         Bo ta pani zna sposoby

         I lekarstwa na choroby.

         Piekarz

         Piekarz w nocy nie śpi wcale,

         Piecze bułki i rogale,

         A najwięcej piecze chleba,

         Bo najwięcej go potrzeba!

         Weterynarz

         Gdy koń kaszle lub kuleje,

         Kiedy chory pies nic nie je,

         Weterynarz nawet w nocy

         Nie odmówi im pomocy.

         Zbigniew Dmitroca

          

         1. Jakie znamy zawody? – rozmowa na podstawie wierszy. Dzieci starają się powtórzyć jak najwięcej nazw zawodów, które pojawiły się w wierszykach. Próbują sobie przypomnieć, jakie zawody wykonują wspomniane osoby. Opowiadają o swoich spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.

         1. Proszę o obejrzenie i wysłuchanie piosenki pt. „Zawody”

         https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

         ŚRODA 13.05.2020r.

          

         ƒ1. Co to jest? – zabawa dydaktyczna. Rodzic wnosi na dywan trzy pudełka. Każde wypełnione jest przedmiotami należącymi do osoby wykonującej określony zawód. Aby je otworzyć, dzieci muszą wykonać zadanie.

          Pudełko 1.  Aby je otworzyć, należy odtworzyć z pamięci układ złożony z kilku kolorowych kółek. Dziecko przygląda się ułożonemu przez rodzica układowi, a po odwróceniu się układa taki sam układ kółek nie podglądając na wzór. Jeżeli dziecko poprawnie ułoży wzór może otworzyć pudełko.  Wewnątrz pierwszego pudełka znajdują się miski, trzepaczka, , rękaw cukierniczy, mikser. Dzieci odgadują, że należą one do cukiernika. Dzieci mogą wyjaśnić, do czego cukiernikowi służą wyjęte z pudełka sprzęty. Pudełko 2.  Aby je otworzyć, dzieci mają za zadanie wykonać tyle przysiadów, ile w domu znajduje się krzeseł,  a następnie tyle podskoków, ile w domu znajduje się gniazdek elektrycznych. Wewnątrz pudełka znajdują się: lokówka, suszarka do włosów, grzebień, nożyczki, wałki do włosów. Rodzic  pozwala dziecku obejrzeć przyrządy, a następnie wspólnie bawią się w fryzjerów robiąc ciekawe fryzury. 

         Pudełko 3. Aby je otworzyć, dzieci mają za zadanie szybko wskazywać wymienione przez rodzica części ciała. Wewnątrz pudełka znajdują się atrybuty związane z zawodem lekarza (strzykawki, termometr, biały fartuch, stetoskop może być oczywiście zabawkowe). Dzieci mogą przymierzyć, obejrzeć sprzęt. Zastanawiają się, czym zajmuje się lekarz i czy chciałyby wykonywać ten zawód. Następnie wcielając się w rolę pacjenta oraz lekarza, odgrywają scenki związane z wizytą u lekarza.

         2. Ułóż tak jak ja– zabawa słuchowa. Rodzic wymienia dziecku kilka atrybutów z danego zawodu zaczynając od dwóch sztuk np.; Grzebień, suszarka. Zadaniem dziecka jest ułożyć wg kolejności wypowiedzianej przez rodzica. Za każdym razem rodzic zwiększa ilość atrybutów o jeden a za każdym razem w innej kolejności.

         CZWARTEK 14.05.2020r.

          

         ƒ1. Wyprawa na zakupy – słuchanie opowiadania Magdaleny Ledwoń. Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela. W trakcie czytania fragmentu o zabawie

         w wymienianie się pieniędzmi, nauczyciel może zaprezentować prawdziwe pieniądze lub ich odpowiedniki.

         Wyprawa na zakupy

         Ania dostała niedawno zaproszenie do swojej kuzynki Zuzi na urodziny. Nie byle jakie, aż siódme! Zuzia jest o rok starsza od Ani i we wrześniu pójdzie do szkoły. Ale na razie chodzi jeszcze do przedszkola z Anią, tyle, że do starszej grupy. Dziewczynki mieszkają niedaleko siebie, więc popołudniami często się odwiedzają. Zuzia obchodzi w sobotę swoje urodziny, więc zaprosiła Anię na małe przyjęcie. Oczywiście dziewczynka nie może przegapić tego wspaniałego wydarzenia. Przygotowała już strój, buciki oraz samodzielnie wykonaną

         laurkę z życzeniami. Brakuje tylko prezentu. – Tato, zawieziesz mnie do sklepu – Ania zwróciła się do tatusia, który właśnie czytał gazetę w fotelu. – A w jakim celu? – Popatrzył na córkę znad okularów, które podczas czytania zsunęły mu się na czubek nosa.

         – Bo wiesz, urodziny… – zaczęła nieśmiało dziewczynka, ale nie musiała kończyć zdania, bo

         tato od razu domyślił się o co chodzi. Piętnaście minut później siedzieli w samochodzie i zmierzali w kierunku sklepu. – To co kupujemy? – zagaił tata, który – chociaż był

         najwspanialszym tatusiem na świecie, zupełnie nie miał pojęcia, jakimi zabawkami bawią się małe dziewczynki. Córeczka natomiast wiedziała od razu, że kupi Zuzi najpiękniejszą, najcudowniejszą i najbardziej niesamowitą lalkę Barbarę, do której wzdychają z Zuzą

         od dawna. Niestety ani mamusia Zuzy, ani mamusia Ani nie rozumieją tej miłości. Powiedziały, że nie kupią tych lalek, bo są po prostu bardzo drogie. – Lalkę, taką o jakiej marzyła Zuzia od baaaardzo dawna – powiedziała Ania, kładąc szczególny nacisk na głoskę „a” w wyrazie „bardzo”, żeby tatuś mógł sobie wyobrazić, jaki to szmat czasu wzdychają

         do Barbary. I tak jak się spodziewała, pokiwał  głową ze zrozumieniem. Nie protestował też specjalnie, kiedy stali przed regałem i Ania pokazała mu cenę lalki. Całe szczęście, tatuś doskonale rozumiał, że prezent na siódme urodziny to nie może być byle co i pozwolił córce

         kupić Barbarę dla Zuzanny. Niestety cała życzliwość do pomysłu Ani zniknęła, gdy dziewczynka włożyła do koszyka dwa pudełka. – A co to ma znaczyć? – zapytał zdziwiony tatuś. – Co? – zapytała z niewinną miną Ania, ale doskonale wiedziała, o co chodzi. – Barbara numer dwa – tatuś wskazał na koszyk. – Czy ktoś jeszcze ma urodziny, a ja o tym nie wiem? – Nie – odparła córeczka. – Ale wiesz tato, że ja też marzę o Barbarze tak samo mocno jak Zuzia. I będę bardzo nieszczęśliwa, jeśli jej nie dostanę. I Ania zrobiła minę, która sugerować miała tatusiowi, jak bardzo smutne jest to dla niej doświadczenie. Niestety tata tylko się skrzywił z niedowierzaniem. Ania spróbowała go przekonać w inny sposób. Wyjęła

         więc z kieszeni trzy różowe, papierowe pieniądze, które przed wyjazdem wyjęła ukradkiem ze skarbonki. I powiedziała: – To sama ją kupię, popatrz mam pieniążki! Tata uśmiechnął się pod nosem i pogładził Anię po główce. – Córciu, to wystarczy tylko na połowę tej lalki. Musiałabyś kupić tylko nogi albo tylko brzuch z głową. Czy chciałabyś taką lalkę? – zapytał.

         Ania pokręciła przecząco głową. Wszystkie części Barbary są świetne. Bez nóg nie mogłaby cieszyć się bucikami, które są w zestawie, a bez reszty ciała nie mogłaby jej czesać, ani przebierać. Bez sensu byłaby  taka zabawa. Po powrocie do domu tata wytłumaczył córce,

         że każdy pracujący człowiek otrzymuje wynagrodzenie za to, co robi w pracy. Tych pieniędzy jest określona ilość, a jak się skończą, to nie dostaje się ich więcej. Bez pieniędzy nie da się nic kupić, nawet jedzenia, więc dorośli muszą rozdzielać pieniądze tak, żeby wystarczyły na cały miesiąc – do następnej wypłaty. Dlatego trzeba czasem pomyśleć, czy warto kupować drogie rzeczy, skoro można mieć podobne, a zapłacić za nie mniej. Albo czy faktycznie to,

         co chcę kupić, jest bardzo potrzebne. Ania, leżąc w łóżku, myślała o tym, co powiedział jej

         tatuś. I zrobiło się jej przykro. Chciała mieć Barbarę tylko dlatego, że ma piękne sukienki i buciki. I w sumie dlatego, że widziały z Zuzią taką lalkę w reklamie. Ale lalka zupełnie nie była potrzebna, bo w końcu Ania miała wiele innych lalek, którymi prawie w ogóle się nie bawiła. Na sobotnie urodziny do Zuzi zabrała kupioną przez siebie Barbarę, ale także dwie inne lalki – Kasię i Cecylkę. Razem z kuzynką bawiły się lalkami całe popołudnie i nawet nie zauważyły, kiedy trzeba było się rozstać. – Przyjdź do mnie jutro – prosiła Zuzia. – I weź ze

         sobą Kasię i Cecylkę. Bez nich zabawa nie będzie taka sama. Ania uśmiechnęła się i pomyślała, że bardzo dobrze zrobiła, że nie kupiła drugiej Barbary. Lalki, tak jak ludzie, powinny być różne. Gdyby były takie same, to byłoby nudno.

         Magdalena Ledwoń

          

         1. Czy mogę kupić wszystko, co chcę? – rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące

         treści opowiadania, wyjaśniają, dlaczego tatuś i Ania pojechali do sklepu, jak zachowywała się w sklepie dziewczynka, czy tatuś kupił lalki dla obu dziewczynek, dlaczego Ania nie mogła zapłacić za lalkę swoimi pieniędzmi. Na podstawie własnych doświadczeń dzieci mogą też zastanowić się, dlaczego rodzice nie kupują wszystkich zabawek, które ich pociechy pragną mieć. Odpowiadają na pytanie, czy posiadanie dużej liczby zabawek czyni dziecko szczęśliwym.

         PIĄTEK 15.05.2020r.

         1. Zestaw „Zawodowa gimnastyka”

         Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, wykonują wypad w bok, uginając lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem następuje powrót do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.

         Górnik zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady.

         Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.

         Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą wyprostowane nogi i wykonują delikatne wymachy na boki, tzw. nożyce.

         Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem.

         Kucharz – dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują, jak wyglądają, gdy są głodne, a następnie rozluźniają mięśnie i prezentują, jak wyglądają, gdy zjedzą to, co przygotował kucharz.

         Kelner rozglądający się, czy goście go potrzebują – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając ręce na biodrach, i wykonują skręty tułowia.

          

         1. ƒU krawca – zabawa plastyczna, papieroplastyka, wycinanie, projektowanie wzorów.

         Dziecko otrzymuje arkusz szarego papieru  wycięty w kształt koszulki lub sukienki. Dzieci ozdabiają swoje ubrania zgodnie z własnymi pomysłami.


         Temat tygodnia:

         POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ

          

         Poniedziałek 04.05.2020r.

         1.W bibliotece – rozmowa inspirowana bajką „Świnka Peppa” https://www.dailymotion.com/video/x2fg1le

          

         – Rodzic opowiada jak należy zachowywać się w bibliotece?

           – Czego uczą nas bajki? Rodzic stara się wyjaśnić pojęcie: „morał”

         2.Moje ulubione książki– rozmowa z wykorzystaniem książek znajdujących się w domowej biblioteczce. Dziecko ma za zadanie wybrać swoją ulubioną i opowiedzieć ją rodzicowi.

         3.Ćwiczenie zręcznościowe– proszę zbudować z książek jak najwyższą wieżę.

          

         Wtorek 05.05.2020

          1.Proszę o przeczytanie bajki pt. „Czerwony Kapturek”

         2.Kim jestem?- ruchome kalambury. Dziecko ma za zadanie prezentować na zmianę z rodzicem po jednej z wymienionych postaci: leśniczy, babcia, wilk, Czerwony Kapturek.

         3.Leśne echo- zabawa artykulacyjna. Dziecko naśladuje odgłosy, które wydają te postacie:

         Wilk- wyje: Auuuu!

         Kapturek: śmieje się: Ha, ha,ha

         Leśniczy: strzela: Pif, paf,

         Babcia: dziwi się: Ho, ho, ho

         Mamusia: martwi się: Oj, oj, oj.

          

          

         ŚRODA 06.05.2020.r

          

         ƒ1. Kto to jest? – rozwiązywanie zagadek słownych.

         Rodzic czyta zagadki o różnych bohaterach

         z bajek i baśni, a dzieci podają rozwiązania:

         Gdy był potrzebny,

         nie dał drapaka,

         ale nie lubił

         chodzić na boska.

         (Kot w butach)

         Pierze, sprząta i gotuje,

         dla macochy i jej córek.

         Suknię często swą ceruje,

         Bo ma na niej pełno dziurek.

         (Kopciuszek)

         Siostrzyczka i brat,

         wyruszyli w świat.

         Z czarownicą mieli gratkę,

         gdy jej zjedli całą chatkę.

         (Jaś i Małgosia)

         Zamknięta w wieży dziewczyna,

         co długi warkocz miała.

         „Spuść mi włosy swoje”

         – czarownica doń wołała.

         (Roszpunka)

         W chatce krasnoludków mieszka,

         Czy już wiecie, że to…

         (Śnieżka)

         Chodzi ta królewna,

         ziewając po troszku,

         bo się nie wyspała,

         przez ziarenko groszku.

         (Królewna na ziarnku grochu)

         Mała dziewczynka

         na kwiatku mieszkała,

         lecz ją od mamusi

         ropucha porwała.

         (Calineczka)

          2. Mój bohater – zabawa plastyczna, malowanie farbami plakatowymi. Dziecko otrzymuje kartki papieru oraz farby i pędzle. Zadaniem jest namalować bohatera z wymyślonej przez siebie bajki – może to być portret lub rysunek przedstawiający jego przygody. Na zakończenie zabawy prezentuje swój rysunek i opowiada o postaci.

          CZWARTEK 07.05.2020r

          

         ƒ1. Jakie znam książki? – zabawy z kategoryzowaniem.

         Rodzic prosi dziecko, żeby zastanowiły się, jak można posegregować  książki znajdujące się w domowej biblioteczce, ( rodzic wybrane książki układa na podłodze)  Dziecko ma spróbować samodzielnie lub z pomocą  wymyślać różne kryteria, np. książki małe i duże, książki o twardych i miękkich stronach, książki o określonej tematyce, książki z ilustracjami, książki wyłącznie z obrazkami, książki wyłącznie

         z literami. Dzieci wymyślają, jak powinna wyglądać ikonka, która będzie określać każdą kategorię, a rodzic rysuje ją na karteczce.

         2.Ile książek jest na tej półce? – zabawa matematyczna. Rodzic nakleja na dywanie 4–6 pasków z taśmy malarskiej (lub układa sznurki/skakanki), informując, że są to półki na książki. Dziecko rzuca kostką do gry, przelicza liczbę oczek i układa na wyznaczonej półce odpowiednią liczbę książek.

         Potem dziecko wskazuje półkę, która ma najwięcej książek oraz tę, na której jest ich najmniej. Jeśli są półki, na których znajduje się taka sama liczba sztuk, może także je wskazać.

         PIĄTEK 08.05.2020r

          

         1. Nauka wiersza na pamięć pt. : „Na półkach w bibliotece”. Można śpiewać go na różne wymyślone melodie.

         Na pierwszej – słowniki,

         Na drugiej – poradniki,

         Na trzeciej – przewodniki,

         Na czwartej – powieści,

         Na piątej – gazety różnej treści,

         Na szóstej – każdy wiersz się zmieści.

         Magdalena Ledwoń

          

         2.Zestaw zabaw ruchowych: „Bajkowa gimnastyka”

         Czerwony Kapturek – bieg po obwodzie koła, na umówiony sygnał wykonanie skłonu raz do prawej nogi, raz do środka i raz do lewej nogi, naśladowanie Czerwonego Kapturka, który zbiera kwiaty.

         Pinokio – wykonanie pajacyków, naśladowanie skaczącego Pinokia.

         Siedmiu krasnoludków – spacer po obwodzie koła w pozycji kucznej, z trzymaniem dłońmi za kostki, naśladowanie krasnoludków maszerujących do pracy.

         Mała Syrenka – leżenie na plecach, równoczesne unoszenie do pionu i opuszczanie złączonych oraz wyprostowanych

         w kolanach nóg, naśladowanie syrenki, która pluska ogonem.

         Kubuś Puchatek – napinanie i rozluźnianie mięśni brzucha – jak Kubuś, który jest raz głodny, a innym razem najedzony.

         Jaś i Małgosia – stanie w parach, z twarzami zwróconymi do siebie nawzajem, chwytanie się nawzajem za ramiona i wykonanie skłonu w przód, naśladowanie dzieci, które szukają na ścieżce kamyczków wyrzuconych przez Jasia z kieszeni.

         Kot w butach – wykonanie kociego grzbietu (naprzemienne zaokrąglanie i prostowanie pleców w pozycji podpartej w klęku).

         Królowa Śniegu – powolny spacer po obwodzie koła, nabieranie powietrza nosem, wypuszczanie ustami,

         naśladowanie Królowej Śniegu, która mrozi świat swoim oddechem.


         Temat tygodnia:

         ODKRYWAMY ŚWIAT                    

          

         Poniedziałek 27.04.2020

         1. Lornetka- zagadka słowna

         Gdy patrzysz przez jej szkiełka,

         Z bliska widzisz cały świat.

         Ale gdy popatrzysz bez niej,

         Szedłbyś tam i ze sto lat!

         Magdalena Ledwoń 

          

         1. Do czego służy? rozmowa kierowana (rodzic opowiada w jaki sposób działa lornetka? Najlepiej pokazać )

          

            ƒ3. Patrzymy przez lornetkę – zabawa orientacyjno-porządkowa.

                    Dzieci poruszają się po domu do rytmu wyklaskiwanego przez rodzica. W czasie          pauzy        zatrzymują się w miejscu, układają dłonie w lornetkę i rozglądają się na boki. Gdy rodzic znowu        zaklaszcze ponownie rozpoczynają wędrówkę.

         ——————————-

         Wtorek 28.04.2020

         1. „Zagadka detektywistyczna” – słuchanie wiersza M. Ledwoń.

         Dziś jest całkiem niewesoło!

         Martwią się wszyscy wokoło,

         bowiem dziś z naszego zoo

         uciekł groźny lew.

         Pan detektyw szuka lwa.

         Wziął do pracy się raz dwa,

         bo się na swej pracy zna!

         I przeszukał… zlew?!

         Wybrał się też do Fromborka

         tam po plaży wciąż się błąkał,

         i pod nosem ciągle bąkał:

         „Wiślany za-lew”.

         Wrócił na krakowskie Błonie,

         Przysiadł z boku – na betonie.

         „Gdzieś tu przecież są lewkonie”

         – mruczał cały czas.

         „Eureka! Mam już lwy!

         Nie jednego, ale trzy”

         – tak się cieszy pan detektyw.

         Czy masz je też ty?

         Podpowiem ci, mój czytelniku,

         że ukryły się w wierszyku.

         Odpowiedz na pytania:

         Kogo szukał detektyw?

         W jakie miejsca się udał żeby znaleźć ukrytego lwa?

         1. Zabawa słuchowa pt. „Lew odnaleziony”

         Rodzic ponownie czyta wiersz a dziecko ryczy jak lew, gdy usłyszy wyraz w których ukrywa się słowo „lew”

         ——————————-

         Środa 29.04.2020

          

         1. Jak lubisz spędzać wolny czas?

         Proszę aby dziecko odpowiedziało na pytanie . Następnie proszę aby rodzic pokazał w internecie reprodukcję obrazu Petera Bruegla Starszego pod tytułem „Zabawy dziecięce” link:https://artsandculture.google.com/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22B%22%3A9.116368697982091%2C%22z%22%3A9.116368697982091%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6007730807470646%2C%22height%22%3A1.2374999999999992%7D%7D

         Zadaniem dziecka jest wskazać zabawy jakimi bawiły się wtedy dzieci? Czy teraz też tak się bawią?

         1. Zabawa „Memory”- zagraj w grę z członkiem rodziny. Możesz wykonać memory własnoręcznie – odsyłam do zajęć na głównej stronie przedszkola z dnia 23.04. lub wykorzystaj te, które masz w domu.

         ——————————-

         Czwartek 30.04.2020

         Zestaw ćwiczeń: „Trening poszukiwacza przygód”

         Dziwna wędrówka spacer po obwodzie koła najpierw na palcach, później na piętach. 

         Grotołaz – chodzenie po obwodzie koła w pozycji kucznej, naśladowanie poruszania się w niskiej jaskini.

         –  Zdobywca szczytów poruszanie się po obwodzie koła z unoszeniem kolan do wysokości bioder i jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki.

         –  Przyrodnik łąkowy pozycja wyjściowa w klęku podpartym, ugięcie rąk i opuszczenie przedniej części tułowia, naśladowanie oglądania z bliska tego, co znajduje się przed twarzą; kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia.

         –  Odganiacz insektówwykonanie kilku pajacyków.

         –  Podziwiacz panoramy wykonanie kilku skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo.

         Łapacz chmur – wykonanie trzech niskich wyskoków i jednego wysokiego.

         Mieszacz wody w stawie lekkie ugięcie kolan w pozycji wyprostowanej, wykonanie kilku kółek kolanami na ugiętych nogach.

         – Łowca morskiej bryzyw czasie marszu po obwodzie koła wykonanie głębokich wdechów nosem i wydechów ustami.

         1. 2. Wykonanie lornetkipraca plastyczno-techniczna

             Aktywność twórcza własna: można wykorzystać rolki po papierze toaletowym, papiery kolorowe, mazaki, kredki…Proszę pochwalić się własnymi  pomysłami.

          


         GRUPA 4-LATKÓW „NIEDŹWIADKI”

         ROK SZKOLNY 2018/2019

         Wychowawca grupy: mgr Barbara Maj

         Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Karina Gambka

         Pomoc nauczyciela: Sylwia Sitek

         Robimy mydełka 06.03.2019r.

         Pierwszy dzień po feriach – nareszcie wspólna zabawa i rozmowy. Nie mogliśmy nacieszy się sobą. Przed nami jeszcze przygotowanie i robienie kruchych ciasteczek. Mniam mniam…

         Najlepsza jest wspólna zabawa przy konstruowaniu z klocków, wtedy powstają wspaniałe budowle.

         Międzynarodowy Dzień Puzzli 29.01.2019r.

         24.01.2019r. w grupie „Niedźwiadków” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przedstawiły program artystyczny  składający się z wierszyków, piosenek i tańców. Potem był wspólny poczęstunek, który przygotowały mamy. Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

         Ozdabiamy świąteczne pierniczki ;-).

         Wizyta Świętego Mikołaja.

         „Barbórka” – Święto górników. Dzieci pięknie zaśpiewały i zatańczyły.

         Wspieramy „Akcję Góra Grosza”.

         Uroczystość z okazji 11 listopada.

         28.09.2018r. dzieci miały możliwość przygotować pyszną sałatkę owocową. Proszę spojrzeć w jaki sposób udało się ją zrobić ;-).

                  GRUPA 4-LATKÓW

               „NIEDŹWIADKI”

                ROK 2017/2018

         Wychowawca grupy: mgr Jolanta Skwarska

         Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Danuta Pasieka,          mgr  Patrycja Przybyło

                                                                           pomoc nauczyciela: Justyna Jędrasik

                                                                           Liczba dzieci- 25 osób

         Dnia 12.06.2018r. w grupie Niedźwiadki odbyły się warsztaty pt. „Stop – smog” prowadzone przez pracownika Urzędu Miasta i Staży Miejskiej w Lublińcu. Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Przedszkolaki poznały właściwości powietrza, dzięki doświadczeniom zrozumiały co to jest SMOG i skąd się bierze. Dzieci dowiedziały się również jaki wpływ ma smog na zdrowie człowieka. Jak żyć żeby nie wytwarzać smogu oraz w jaki sposób przeciwdziałać powstawaniu chorobotwórczych gazów. Dzieci wzięły udział w konkursie przygotowanym przez pani prowadzące warsztaty. Wśród zwycięzców znaleźli się: Artur, Marta, Zosia. Gratulujemy !!!

         Dziękujemy mamie Irminki za przeczytanie nam bajeczki i upieczenie pysznych babeczek z okazji urodzin naszej koleżanki. Irmince życzymy STO LAT!!!

         WP_20180611_10_00_46_Pro WP_20180611_12_17_59_Pro WP_20180611_12_19_25_Pro WP_20180611_12_19_30_Pro

         Wszystkiego najlepszego życzymy naszej koleżance Milence. Dziękujemy za pyszne babeczki 😉

         Dnia 22.05 Niedźwiadki gościły w przedszkolu swoich kochanych rodziców. Hasło przewodnie uroczystości brzmiało „Z rodzinką jest wesoło” i tak właśnie było dzisiejszego dnia. Dzieci wcielając się w postać żabek i bocianów poradzili sobie świetnie. Dziękujemy rodzicom, że byliście.

         Dziękujemy mamie Borysa, że znalazła dla nas czas i przyszła do przedszkola przeczytać nam bajeczkę.

         WP_20180511_09_59_16_Pro WP_20180511_09_59_27_Pro WP_20180511_09_59_34_Pro WP_20180511_09_59_38_Pro

         Dzisiaj 16 maja mieliśmy okazję świętować urodziny Michalinki – życzymy wszystkiego najlepszego ;-).

         Dzisiaj 27.04.2018r. mieliśmy okazję gościć Panią Danutę – ratownika medycznego. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i zapoznanie nas z podstawowymi czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Dziękujemy Pani Michalinie – mamie Miłosza za zorganizowanie spotkania.

         Serdecznie gratulujemy Marcie Nikolczuk za zajęcie III miejsca w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „PROJEKTANT WIOSENNEJ MODY 2018”.

         Niedźwiadki bawią się w teatr ;-).

         U „Niedźwiadków” też już wiosna.

         Dzieci doczekały się wyjścia na nowy plac zabaw. Widać, że radość była ogromna ;-).

         Dzisiaj 04.04.2018r. mieliśmy okazję świętować urodziny Bruna. Dziękujemy za pyszne babeczki i życzymy wszystkiego najlepszego !

         Dzisiaj 27.03.2018r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Po części artystycznej i śniadanku dzieci w swoich salach znalazły niespodzianki, które zostawił dla nich zajączek.

         Dziś śpiewaliśmy Sto lat!!! naszej koleżance Paulince, która skończyła 4 latka:)

         WP_20171218_10_44_38_Pro WP_20171218_10_44_52_Pro

         „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…”

         Podobny obraz

         Dzisiaj w naszym przedszkolu mieliśmy odwiedziny wyjątkowego gościa, jakim był Święty Mikołaj. Dzieci otrzymały od Mikołaja cudowne paczki, a mama Amelki osłodziła nam dzień pysznym własnoręcznie upieczonym ciastem w kształcie choinki – serdecznie dziękujemy.

         Dziś doskonale poradziliśmy sobie z wieloma zadaniami takimi jak dobieranie w pary skarpetek i wieszanie ich na sznurku przy użyciu klamerek.:)

         WP_20171114_09_06_03_Pro WP_20171114_09_08_03_Pro WP_20171114_09_08_14_Pro

         Kilka dni temu nasza koleżanka Amelka, obchodziła 4-te urodziny.                                                                               Wszystkiego najlepszego życzą Niedźwiadki i pani Jola

         WP_20171110_10_42_29_Pro WP_20171110_10_42_52_Pro

         Dziś obchodziliśmy podwójne urodziny naszych chłopców- Janka i Franka. Jeszcze raz życzymy STO LAT!!!

         WP_20171107_10_49_39_Pro    WP_20171107_10_51_27_Pro

         W tym tygodniu naszą grupę odwiedziła mama Bruna i przeczytała  wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Dzieci słuchały w skupieniu i oglądały ilustracje do wiersza, które mogły potem pokolorować. Dziękujemy za poświęcony czas.

         WP_20171106_10_17_17_Pro      WP_20171106_10_12_55_Pro

         Bardzo lubimy słuchać bajek i dziś odwiedziła nas kolejna mamusia, tym razem Amelki. Słuchaliśmy bajki o Czerwonym kapturku spacerującym po lesie i zostaliśmy poczęstowani „zaczarowanymi” grzybkami, które bardzo nam smakowały bo okazało się, że były z czekolady. Niespodziankom nie było końca, Amelka poczęstowała nas również babeczkami upieczonymi wspólnie z mamą. Dziękujemy!!!

         WP_20171002_09_43_56_Pro WP_20171002_09_44_15_Pro WP_20171002_09_44_45_Pro WP_20171002_09_52_37_Pro WP_20171002_09_52_47_Pro WP_20171002_09_54_30_Pro WP_20171002_10_06_24_Pro

         W piątek mama Marty zaszczyciła nas swoją obecnością wraz z braciszkiem Martusi i przeczytała nam dwie piękne bajeczki o Misi Marysi, ale mieliśmy również możliwość pooglądania wielu innych bajeczek z tej serii a na koniec dostaliśmy słodką niespodziankę.

         WP_20170929_10_12_27_Pro WP_20170929_10_12_35_Pro WP_20170929_10_12_50_Pro WP_20170929_10_15_01_Pro

         Nasza koleżanka Marta również we wrześniu obchodziła swoje 4-te urodzinki. Sto lat!!!

         WP_20170929_09_47_15_Pro WP_20170929_09_47_36_Pro

         W tym roku zaczęliśmy naszą przygodę z książką.                                                                                                                Będziemy pracować w oparciu o książki i karty pracy z wydawnictwa MAC

         WP_20170915_09_24_05_Pro

         WP_20170915_09_24_11_Pro

         Po wakacjach odświeżaliśmy wiedzę zdobytą w 3-latkach, m.in.  przypominaliśmy sobie nazwy figur i ich kolory

         WP_20170912_09_14_00_Pro WP_20170912_09_14_07_Pro

         Przez  pierwsze tygodnie września oprócz nauki mieliśmy też sporo czasu na zabawę np. w basenie z kulkami

         WP_20170918_11_09_03_Pro WP_20170918_11_10_04_Pro

         15 września przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie Świata”

         WP_20170915_11_03_29_Pro WP_20170915_11_06_18_Pro WP_20170915_11_06_32_Pro WP_20170915_11_09_57_Pro

         W tym miesiącu 4-te urodziny obchodziła nasza koleżanka Oliwia. Wszyscy śpiewaliśmy jej STO LAT!!!

         WP_20170912_10_49_17_Pro WP_20170912_10_51_07_Pro

         GRUPA 4 -5-LATKÓW

         Rok szkolny 2016/2017

         Wychowawca – mgr Bożena Anioł

         Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Gruca, mgr Barbara Maj

         Woźna – mgr Marta Łach         POCZYTAJ MI MAMO!

         20170529_090315_resized 20170529_090440_resized 20170529_090334_resized 20170529_090354_resized

         Dziękujemy mamie Hanki J. za bajkę edukacyjną pt.”Tupcio Chrupcio. Dbamy o zęby”


         „RODZINNY SPACER” – praca w grupach

         20170526_093424_resized 20170526_093451_resized  20170526_093500_resized 20170526_093513_resized 20170526_093519_resized 20170526_114113_resized


         „ZDROWA ŻYWNOŚĆ”

         20170425_093304 20170425_093821_resized20170425_093846_resized 20170425_093802_resized


         WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

         20170407_084213_resized_1 20170407_084147_resized 20170407_084050_resized 20170407_084236_resized


         WIOSENNA TWÓRCZOŚĆ

         20170324_093034_resized 20170324_093310_resized

         20170324_102024_resized


         POCZYTAJ MI MAMO !

          20170314_094214_resized 20170314_094334_resized 20170314_094233_resized 20170314_094250_resized

         Dziękujemy Mamie Zosi za atrakcyjny sposób czytania bajek z wykorzystaniem slajdów oraz pyszne lizaczki 


         „Choinko zostań wśród nas…”

         20161216_101727_resized-crop 20161216_101739_resized-crop 20161216_102742_resized-crop

         Bartosz, Leon i Olek ubierają choinkę w ozdoby zrobione przez przedszkolaków z rodzicami w domu


         POCZYTAJ MI MAMO!

         20161212_090626_resized 20161212_090543_resized 20161212_090533_resized

         Dziękujemy mamie Dawida za bajkę o Żabce


         „PIESEK”- ORIGAMI

         20161117_112031_resized 20161117_113003_resized 20161117_113720_resized 20161117_104907_resized  20161117_110813_resized 20161117_110825_resized20161117_110757_resized 20161117_113731_resized


         POCZYTAJ NAM MAMO!

         20161021_100025_resized 20161021_100246_resized

         Dziękujemy mamie Bartosza za wspólny czas

         ZABAWA NA 102 !

         20161024_104659_resized 20161024_104736_resized 20161024_104845_resized 20161024_104907_resized 20161024_104723_resized 20161024_104728_resized


         „NA ULICY” – PRACA W GRUPACH

         20161011_104254_resized 20161011_104312_resized 20161011_104318_resized 20161011_113006_resized 


         NASZA SALA

          20160119_161916_resized-crop 20160119_161931_resized-crop 20161118_135508_resized


         TO MY „WESOŁE NIEDŹWIADKI”

         20161116_103116_resized


         Rok szkolny 2015/2016

         Wychowawca – mgr Ewa Monkos

         Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Feliks, mgr Barbara Gruca, mgr Barbara Maj

         Woźna – Halina Dudek


         Rok szkolny 2014/2015

         Wychowawca – mgr Karina Gambka
         Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Feliks, mgr Barbara Gruca
         Woźna – Marta Łach, Weronika Dudek

         Jesteśmy Wesołe Niedźwiadki. Nasza grupa liczy 24 dzieci – 14 dziewczynek i 10 chłopców. Chętnie przychodzimy do przedszkola, bo lubimy spędzać razem czas i poznawać otaczający nas świat. W tym roku pracujemy w książeczkach i świetnie dajemy sobie radę. Lubimy poznawać nowe rzeczy, ale najbardziej lubimy się bawić!

         Przygotowania do BALU KARNAWAŁOWEGO w „KRAINIE LODU”

         20150127_082838 20150127_082847 20150127_082852 20150127_082856


         DZIEŃ BABCI I DZIADKA 20.01.2015r.

         Obraz 099 Obraz 100

         DSC04126 DSC04127 DSC04128


         SMACZNIE-ZDROWO-KOLOROWO

         zajęcia kulinarne 14.01.2015r.

         DSC_0432 DSC_0433 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0443 DSC_0444

         Przejdź do treści Przejdź do menu