Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec, tel: 34 351 14 08, e-mail: 8@przedszkolalubliniec.pl

 

Rekrutacja, Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dziecka !!!

Link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:

https://nnwdlaszkoly.pl/standard/86oKoV


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że nabór dzieci
do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
na rok szkolny 2023/2024 będzie trwał
od 06.03.2023 r. do 17.03.2023 r.
Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci
w wieku 3, 4, 5 i 6,
czyli urodzonych w latach 2017-2020,
wyłącznie zamieszkałych
na terenie Gminy Lubliniec.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej elektronicznego systemu

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z INFORMACJĄ DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.


Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi 10,00zł

Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:

  • śniadanie
  • drugie śniadanie – witaminka 
  • obiad
  • podwieczorek

Dodatkowo dzieci otrzymują codziennie owoce lub soki owocowe.
W ciągu roku stawka może ulec zmianie.

Pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatny pobyt w godzinach od 6.00 do 16.30.

W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy placówki,

rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowej za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 40zł.

Przejdź do treści Przejdź do menu