Rozkład dnia

6:00-8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty indywidualne z rodzicami. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
8:30-9:00 Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
9:00-11:45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.
Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych,
sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace porządkowe, wycieczki, spacery.Zabawy swobodne, spontaniczne.
10:15-10:30 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców, warzyw.
Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
12:00-12:30 Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
12:30-14:00 3-LATKI: Leżakowanie. Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
Wdrażanie do samodzielnego rozbierania się i ubierania.
Wdrażanie do odkładania na wyznaczone miejsce rzeczy osobistych.

4-6-LATKI: Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu.
Indywidualna praca z dzieckiem.Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.

14:00-14:15 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

14:15-14:30 Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14:30-16:30 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.
Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.
Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Przejdź do treści Przejdź do menu