Kontakt

tel: 34 351 14 08, e-mail: przedszkole8@vp.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Uchodźców 34

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 opłata na rzecz Rady Rodziców

 wynosi 80.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Rady Rodziców PM8:

ING Bank Śląski S. A.

nr konta : 65 1050 1416 1000 0097 0561 0377

Wpłaty tytułem: Rada Rodziców, Imię i Nazwisko Przedszkolaka, Grupa

W przypadku rodzeństwa, opłata wynosi:

  • 100% stawki za pierwsze i 50% za drugie dziecko (czyli po 75% stawki za każdego)

  • 100% za pierwsze, 50% za drugie i 0% za trzecie dziecko (czyli po 50% stawki za każdego)

Wpłaty należy realizować do 30 listopada br., a w przypadku wpłat ratalnych prosimy o zachowanie poniższych terminów:

I rata – do 30 listopada 2021 r.dzieci

II rata – do 28 lutego 2022 r.

Za wszelkie wpłaty w imieniu Przedszkolaków –

DZIĘKUJEMY!!!

Przejdź do treści Przejdź do menu