Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec, tel: 34 351 14 08, e-mail: 8@przedszkolalubliniec.pl

 

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 opłata na rzecz Rady Rodziców

 wynosi 80.

Wpłaty będzie można  dokonać na konto bankowe Rady Rodziców.

Nowy numer konta:

BANK ING

57 1050 1155 1000 0097 6476 7506

Wpłaty tytułem: Rada Rodziców, Imię i Nazwisko Przedszkolaka, Grupa

W przypadku rodzeństwa, opłata wynosi:

  • 100% stawki za pierwsze i 50% za drugie dziecko (czyli po 75% stawki za każdego)

  • 100% za pierwsze, 50% za drugie i 0% za trzecie dziecko (czyli po 50% stawki za każdego)

Wpłaty należy realizować do 31 października br., a w przypadku wpłat ratalnych prosimy o zachowanie poniższych terminów:

I rata – do 31 października2021 r.dzieci

II rata – do 28 lutego 2022 r.

Za wszelkie wpłaty w imieniu Przedszkolaków –

DZIĘKUJEMY!!!

Przejdź do treści Przejdź do menu