Rada Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024

opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 90.

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Rady Rodziców.

BANK ING

  57 1050 1155 1000 0097 6476 7506

Wpłaty tytułem: Rada Rodziców, Imię i Nazwisko Przedszkolaka, Grupa

Można wpłacić jednorazowo lub podzielić na raty:
I. rata do końca listopada 2023
II. rata do końca lutego 2024.

Opłata za pierwsze dziecko to 100% kwoty, drugie dziecko 50% kwoty, trzecie i kolejne 0% kwoty.

Za wszelkie wpłaty w imieniu Przedszkolaków –

DZIĘKUJEMY!!!

Przejdź do treści Przejdź do menu