Pracownicy

DYREKTOR mgr Barbara Gruca
SEKRETARKA

mgr Katarzyna Janota

PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Bożena Anioł

mgr Joanna Bryłka – nauczyciel języka angielskiego
mgr Urszula Czech

mgr Iwona Drewek
mgr Karina Gambka

mgr Mirela Gołąbek

mgr Karolina Herman
mgr Monika Kosior

mgr Barbara Maj

mgr Ewa Monkos

mgr Anna Nawrocka -Król- logopeda

mgr Danuta Pasieka

mgr Patrycja Przybyło

mgr Małgorzata Sklorz – nauczyciel katecheta

mgr Konstancja Stala – psycholog

PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY

Urszula Ceglarz

Natalia Cyroń

Halina Dudek
Jolanta Goniwiecha

Justyna Jędrasik

Grażyna Nowak

Marlena Kandora

Gabriela Kornowska
Felicja Koza

Nikola Leś
mgr Marta Łach

Teresa Matusek
Sylwia Sitek

KONSERWATOR

Grzegorz Maciejewski

Przejdź do treści Przejdź do menu