grupa słoneczka

GRUPA  3 – LATKÓW

Rok szkolny 2020/2021

Wychowawca grupy:  mgr Weronika Łebek

Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca

Pomoc nauczyciela: mgr Marta Łach


Marzec

1. Temat tygodnia „W MARCU JAK W GARNCU”

1. „Niespodzianki pogodowe” rozmowa na temat marcowej pogody – zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia. Rozwijanie mowy.

2. Wiosenne drzewoprzyklejanie kulek z bibuły na koronę drzewa– wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy. Poszerzanie umiejętności manualnych i plastycznych.

3. Parasole i deszcz” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. Poszerzanie kompetencji matematycznych.

4. Wiosenny taniec – improwizacja taneczna do muzyki – zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce. Rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizowania.

5. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych” – rozwijanie sprawności fizycznej.

2Temat tygodnia „DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU”

1. Zielony ogródek – założenie hodowli szczypioru – zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru. Zachęcanie do prowadzenia hodowli domowych i obserwacji wzrostu roślin.

2. Cebulka” – malowanie farbą plakatową – doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem. Wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami i malowania na określony temat.

3. Jak opiekujemy się chorym?” – rozmowa w oparciu o film. Zachęcenie do uważnego obejrzenia filmu. Rozumienie potrzeby opiekowania się w czasie choroby.

4. Wiosenne zabawy – zabawy muzyczne – kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem. Zapoznanie z nowym instrumentem „Bum Bum Rurkami”.

5. Dbamy o zdrowie – rozmowa w oparciu o wiersz – wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zachęcanie do udzielania logicznych wypowiedzi.

3Temat tygodnia „NADCHODZI WIOSNA”

1. „Witamy wiosnę” słuchanie opowiadania nauczyciela – zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny. Przypomnienie oznak wiosny. Rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania i zachęcanie do wypowiadania się.

2. „Bazie lepienie z plasteliny – doskonalenie sprawności manualnej. Odwoływanie się do własnych obserwacji przyrodniczych. Rozwijanie motoryki malej poprzez ugniatanie plasteliny i formowanie kulek.

3. Małe czy duże?”ćwiczenia klasyfikacyjne – rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę. Rozwijanie operacji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, porównywania.

4. Bociany wracająwprowadzenie piosenki – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozpoznawanie dźwięków niskich i wysokich. Próby wspólnego śpiewania. Doskonalenie pamięci odtwórczej i uwagi.

5. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych”- zabawy z elementem skoku.

4Temat tygodnia „BAJKI I BAŚNIE”

1. Bajka o spełnionych marzeniach– słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela – uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.

2. „Balowa Kreacja”praca plastyczna. Zachęcenie do samodzielnego wykonania  pracy.

3. „Królewska garderoba”zagadki matematyczne – rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań tekstowych.

4. „Księżniczka i książę na balu” – improwizacja taneczna do muzyki poważnej – rozwijanie wrażliwości muzycznej.

5. „W jakiej bajce mieszkam?” – rozwiązywanie zagadek słownych – zachęcanie do wystąpień na forum grupy. Rozwijanie własnych wypowiedzi.

5Temat tygodnia „WIELKANOC”

1.„Idą święta” – nauka wiersza na pamięć – przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych. Tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci.

2. „Kolorowe pisanki”wydzieranka – doskonalenie sprawności manualnej. Samodzielne projektowanie wzorków na pisance. Poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych.

3. „Kury i ich jajka” ćwiczenia liczbowe – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów liczebnikami głównymi, porządkowymi.

4. „Pisanki zająca” instrumentacja wiersza – wyrabianie poczucia rytmu. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

5. „Kurczaczki i baranki”zabawy dydaktyczne – ćwiczenie spostrzegawczości. Kształtowanie operacji myślowych: pamięci i spostrzegania wzrokowego.

Luty

1. Temat tygodnia „W LODOWEJ KRAINIE”

1. „Krajobraz lodowej krainy” swobodne wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje – zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain. Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy. .

2. „Śniegowe gwiazdki” – łączenie papieru za pomocą kleju – doskonalenie sprawności manualnej. Projektowanie gwiazdki.

3. „Pingwiny i morsy”zabawy matematyczne – doskonalenie umiejętności tworzenia par. Ćwiczenie spostrzegawczości.

4. „Pląs o zwierzętach”wprowadzenie piosenki – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozwijanie pamięci odtwórczej.

5. „Zwierzęta lodowej krainy” rozmowa w oparciu o wiersz i ilustracje – poznanie zwierząt polarnych. Rozpoznawanie zwierząt i nazywanie ich.

Temat tygodnia „KAŻDY LUBI KARNAWAŁ”

1. „Zabawa karnawałowa” – rozmowa w oparciu o ilustracje – wzbogacanie czynnego słownika dziecka w określenia związane z karnawałem.

2. „Dwa, czyli para” – tworzenie par – utrwalenie pojęcia „para”. Doskonalenie percepcji wzrokowej.

3. „Bal przebierańców”- zabawa taneczna- integrowanie dzieci podczas zabawy, doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach.

4. „Przygotowujemy maskę” ozdabianie szablonu kolorowym papierem – wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

5. „Umiem tańczyć”zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

3. Temat tygodnia „ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE”

1. „Zwierzęta egzotyczne” słuchanie wiersza ilustrowanego sylwetami „Z Treflikiem poznajemy świat”. Poznanie wyglądu i nazw niektórych zwierząt egzotycznych.

2. „Lewwykonanie sylwetki lwa – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Poszerzanie umiejętności plastycznych.

3. Wężowa rodzina – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności segregowania.

4.Rozśpiewane zwierzęta – śpiewanie rymowanek na znane melodie – zachęcanie do uczestnictwa w zabawach tanecznych.

5. Zwierzęta w ZOO” – rozmowa w oparciu o opowiadanie – uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO.

4. Temat tygodnia „W KOSMOSIE”

1. „Jak wygląda ufoludek” – rozmowa w oparciu o wiersz – wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie.

2. Galaktyka w słoiku- rozwijanie inwencji twórczej. Wdrażanie do estetyki wykonania pracy. Poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy.

3. „Trzy ufoludki” ćwiczenia liczbowe – doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. Poszerzanie kompetencji matematycznych.

4. „Kosmos”- wprowadzenie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

5.Jestem kosmonautą”- ćwiczenia gimnastyczne, kształcenie ogólnej sprawności fizycznej.

Styczeń

1. Temat tygodnia KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA”

Mam babcię i dziadka”-swobodne wypowiedzi dzieci – zwrócenie uwagi na zainteresowania członków rodziny.

Babciu droga babciu”-  wprowadzenie piosenki- zapoznanie ze słowami i melodią.

Góra – dół” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie: góra – dół, z przodu – z tyłu.

Koncert dla babci i dziadka” – wspólne nagrywanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Lubię zabawy z dziadkiem”-  opowieść ruchowa – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

2. Temat tygodnia ZABAWY NA ŚNIEGU”

Lubię zimę”– rozmowa na podstawie wiersza – zapoznanie z wyglądem płatków śniegu. Wypowiadanie się na forum grupy.

Zimowy krajobraz”– rysowanie białą kredką – doskonalenie sprawności manualnej. Zachęcenie do odwoływania się do własnych przeżyć i doznań.

„Płatki śniegu” – opowieść matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

Lubimy tańczyć” – improwizacja ruchowa przy muzyce – kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

Zabawy na śniegu” – zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Grudzień

1. Temat tygodnia  „ZIMA TUŻ TUŻ”

 „Zbliża się zima”-rozmowa w oparciu o wiersz. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy.

Śnieg leci z nieba”-stemplowanie korkiem – doskonalenie umiejętności pracy w ciszy i spokoju. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Kto ulepi bałwana?- opowieść matematyczna – doskonalenie techniki przeliczania elementów. Rozwijanie zainteresowań matematycznych. Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości.

Zimowa muzyka”- wprowadzenie piosenki – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

Śniegowe budowle”- ćwiczenia gimnastyczne. Rozwianie motoryki dużej.

2. Temat tygodnia „PRĄD POMAGA W PRZYGOTOWANIACH DO ŚWIĄT”

Pomocne urządzenia”- wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje – zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

Ozdoby na choinkę”- tworzenie łańcucha na choinkę. Poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych.

Świąteczne wypieki”– tworzenie zbiorów – doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów. Przeliczanie liczebnikami głównymi. Rozwijanie kompetencji matematycznych.

Odgłosy z kuchni”– zagadki dźwiękowe. Rozwijanie percepcji słuchowej.

Sok jest zdrowy”- przygotowanie soku owocowo – warzywnego – kształtowanie cierpliwości. Zachęcanie do zdrowego odżywiania i przygotowywania sobie zdrowych posiłków.

3. Temat tygodnia „BOŻE NARODZENIE”

Zbliżają się święta”swobodne wypowiedzi dzieci – poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wywołanie radości z powodu nadchodzących świąt. Zachęcenie do wypowiadania się na forum grupy.

Świąteczna ozdoba w domu”przyklejanie gotowych elementów – rozwijanie inwencji twórczej. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy. Poszerzanie umiejętności plastycznych oraz projektowania.

Świąteczne ozdoby”- ćwiczenia liczbowe – rozwijanie umiejętności liczenia. Utrwalenie nazw kolorów. Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, odwzorowywanie zbiorów.

Hej kolęda”- przygotowujemy się do świąt – rozwijanie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i przynależności do niej. Zapoznanie z formami przygotowania do świat oraz utrwalenie tradycji śpiewania kolęd.

Każdy lubi prezenty”- rozmowa w oparciu o wiersz – zachęcanie do pomagania innym. Wdrażanie do kultywowania tradycji świat Bożego Narodzenia. Zwracanie uwagi na częste niesienie pomocy innym.

LISTOPAD

1. Temat tygodnia „JESTEM POLAKIEM”.

 • Kto to jest patriota?”rozmowa w oparciu o wiersz „Mały patriota” – wzbogacanie słownika dziecka o nowe słowo – patriota.

 • Bohater narodowy”kolorowanie kredkami ołówkowymi – kształtowanie szacunku do bohaterów narodowych. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 • „Ważne kolory”– układanie rytmów – doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu i kontynuowania go.

 • Mazurek Dąbrowskiego”– słuchanie hymnu Polski – rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Kształtowanie więzi z ojczyzną i świadomości narodowej.

 • Baczność”-zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

  2. Temat tygodnia „JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE”

  • Poznajemy zawód listonosza” – poszerzanie wiadomości nt. zawodu listonosza.

   -wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa: nadawca, adresat.

  • Rysunkowy list”– rysowanie kredkami woskowymi – rozwijanie inwencji twórczej.

   -poszerzanie doświadczeń plastycznych.

  • Koperty” – tworzenie zbiorów – doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów. Zachęcanie do rozwijania zainteresowań matematycznych.

   -rozwijanie kompetencji matematycznych,

   -doskonalenie umiejętności przeliczania.

  • Praca listonosza” – opowieść ruchowa – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

   -zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych.

  • Droga listu” – historyjka obrazkowa – zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata.

   -rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

  3. Temat tygodnia „KAPIE, KROPI, MŻY”

  • Symbole jesiennej pogody”- zabawa dydaktyczna, wyszukiwanie wśród obrazków jesieni i charakterystycznych zjawisk atmosferycznych towarzyszących tej porze roku. zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg,

   – porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami.

  • Jesienny strój” – praca plastyczna, kolorowanie patyczkami do uszu parasola

   i kaloszy farbą plakatową, dobieranie parami parasola i kaloszy ze względu na kolor.

   – nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny,

   -utrwalanie znajomości podstawowych kolorów.

  • Roztańczone kropelki– słuchanie muzyki, zabawy rytmiczne do muzyki Preludium Deszczowe Fryderyka Chopina; wyrabianie umiejętności swobodnego poruszania się bez potrącania innych. Zabawa z chusteczkami.

   – wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestniczenia w zabawach rytmicznych,

   – naśladowanie muzyki własnym ruchem.

  • Wędrówka małej kropelki” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej. Rozmowa na temat opowiadania, ćw. słownikowe, wzbogacenie słownictwa
   o pojęcia: kropla, strumień.

   – nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji,

   -poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie.

  • Zabawy wodą” – wykonywanie eksperymentów, zapoznanie z zastosowaniem wody, nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko, zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody.

   -poszerzanie wiadomości nt. zastosowania wody,

   -zachęcanie do oszczędzania wody.

  4. Temat tygodnia TUTAJ ROSŁY PAPROCIE”

  • Rysunek” rozmowa o prehistorii w oparciu o film „Rysunek” – zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.

   -poszerzanie wiadomości nt. historii dinozaurów,

   -zachęcanie do wypowiadania się na przedstawiony temat.

  • Mój dinozaur– przyklejanie gotowych elementów – doskonalenie sprawności manualnej. Poprawne posługiwanie się klejem.

   -poszerzanie umiejętności plastycznych podczas przyklejania i projektowania.

  • Dinozaury” – zabawa matematyczna – wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

   -wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów i przeliczania.

  • Mały dinozaur” – instrumentacja wiersza – doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

   -rozwijanie poczucia rytmu.

  • Przygoda dinozaura– opowiadanie twórcze – rozwijanie funkcji językowych. Wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały słuchaczom.

   -poszerzanie umiejętności językowych i komunikacyjnych.


Witajcie Słoneczka!

Poniedziałek 12.10.2020

 1. Kolorowe drzewa”

Rodzic przed dzieckiem kładzie narysowane/wydrukowane duże drzewo i prosi dziecko o ułożenie kolorowych liści na konturze drzewa.

– połóż 1  listek żółty

– połóż 2  listki brązowe

– połóż 2 listki czerwone

– połóż 3 listki  zielone.

 1. Rzuć do mnie piłką- zabawa z elementem rzutu- nauka rzutu oburącz.

Dziecko bierze piłkę i na hasło „rzuć do mnie piłkę” rzuca do rodzica/ rodzeństwa.

Wtorek 13.10.2020

 1. „Kolorowa wyliczanka”

Zabawa ruchowa z wyliczanką. Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie znajomości kolorów.

Tu listeczek, tam listeczek.

Wieje wietrzyk, raz, dwa,trzy

Spada listek, a z nim ty!

Rodzic trzyma kolorowe listki. Wygłaszając wyliczankę na słowa  „a z nim ty” podrzuca do góry i rozsypuje wokół liście i mówi konkretny kolor liścia np. czerwony. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze znalezienie listka we wskazanym kolorze.

 1. Kolorowe niteczki – Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Rysowanie wieloma kredkami jednocześnie. Proszę gumką spiąć kilka kredek w różnych kolorach. Dziecko „pęczkiem” kredek rysuję esy- floresy.

Środa 14.10.2020

 1. „Fruwające paski”

 Ćwiczenia oddechowe z paskami krepiny.

Paski krepiny proszę zawiesić na sznurku. Dziecko staje przed paskami z krepiny. Rodzic prosi dziecko :

– lekko dmuchało na kolorowe paski,

– dmuchało tylko na żółte paski ( czerwone, zielone, niebieskie itp.),

– mocno dmuchało na paski.

 1. Kto szybciej… – rozwijanie spostrzegawczości, utrwalanie znajomości kolorów.

Przykładowe zadania do wykonania:

– przynieś coś czerwonego, w tym kolorze, jaką kartkę trzymam w ręce

– stań, obok czegoś, co ma kolor żółty

– szukamy zabawki, przedmiotu w kolorze: niebieskim, zielonym itp.

Czwartek 15.10.2020

1.„Jak tańczymy z wesołymi kolorami”

Proszę o włączenie ulubionej piosenki od dziecka. Następnie proszę o wspólny taniec/zabawę z dzieckiem wykorzystując kolorowe liście z poprzedniego dnia lub kolorowe chusteczki.

 1. Siedem kolorów tęczy

Proszę o wydrukowanie/ pokazanie obrazka tęczy, a następnie zadać dziecku przykładowe pytania:

– Ile jest kolorów?

– Jaki jest kolor pierwszy, od dołu?

– Co może być czerwone?

– Pokaż, gdzie jest kolor zielony.

– Co możemy namalować w kolorze niebieskim?

Piątek 16.10.2020

 1. „Moja kolorowa rączka- drzewo.”

Z pomocą rodzica dziecko pędzelkiem maluje pień, następnie wybiera kolor farby-w jesiennych odcieniach ( jeśli dziecko ma opór przed malowaniem dłoni farbą plakatową, można dłoń odrysować i pokolorować). Pomalowaną dłoń dziecko odciska na kartce. Następnie paluszkiem (może być inny kolor)  domalowujemy spadające listki.

 1. Ćwiczymy języczki- ćwiczenia narządów mowy

Dziecko wykonuje następujące ćwiczenia:

– mlaska,

– wysuwa język w prawo i lewo,

– robi trąbki itp.


PAŹDZIERNIK

1. Temat tygodnia „JESIEŃ W OGRODZIE”

 1. „Jesienne zbiory”- rozmowa w oparciu o ilustracje. Rozwijanie mowy.

 1. „Wesołe warzywa”- zabawa matematyczna. Klasyfikowanie warzyw według określonej cechy – kształtu, tworzenie zbiorów poszczególnych warzyw w koszykach,

 1. „Warzywa”- zabawa ruchowa propagująca zdrowe odżywiane. Rozwijanie sprawności.

 1. „Na straganie”-nauka wiersza na pamięć. Ćwiczenie pamięci.

5. „Robimy zapasy na zimę”-  lepienie z masy solnej. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Temat tygodnia: KOLORY WOKÓŁ NAS

1.„Kolorowe drzewo” – zabawa dydaktyczna.

– zachęcanie do nazywania kolorów celem ich utrwalenia.

2.„Kolorowa wyliczanka” –  zabawa ruchowa z wyliczanką.

-kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem.

 1. Fruwające paski” – ćwiczenia oddechowe z paskami krepiny

– usprawnianie narządów artykulacyjnych.

 1. „Jak tańczymy z wesołymi kolorami / smutnymi kolorami” – słuchanie muzyki i improwizacje ruchowe.

– wyrabianie umiejętności swobodnego poruszania się bez potrącania innych.

 1. „Moja kolorowa rączka” – praca plastyczna; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-poszerzanie umiejętności i doświadczeń plastycznych

 

Temat tygodnia: CO ZWIERZĘTA I PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ

 1. „Wiewióreczka liczy orzeszki” – zabawa dydaktyczna tworzenie zbiorów trzyelementowych z wykorzystaniem wiersza Anny Surowiec.

– przelicza w zakresie 3  liczebnikami głównymi.

 1. „Jak wygląda jeż?” – praca plastyczna jeża z tworzywa przyrodniczego.

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych.

 1. „Idzie jeż, skacze zając …” – zabawy rytmiczne przy użyciu instrumentów.

-rozwijanie poczucia słuchu i rytmu.

 1. „Ptaki” – praca z obrazkiem, nazywanie ptaków.

-zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków odlatujących na zimę.

 1. „Ptaki wracają do gniazd”– zabawa ruchowa, przybory: krążki.

– reagowanie na polecenia nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.

 

Temat tygodnia: WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY

1.„Kraina pani Witaminki” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej,

 -rozmowa na temat opowiadania, klasyfikowanie według jednej cechy.

 1. „Kolorowe warzywa i owoce” – wydzieranka z kolorowego papieru.

– kształcenie sprawności manualnej poprzez rwanie papieru na drobne elementy.

 1. „Kto złapie?” – ćwiczenia gimnastyczne z elementem rzutu.

-kształtowanie umiejętności wykorzystania woreczków.

4.Co zniknęło?” – ćwiczenie spostrzegawczości.

-zapamiętywanie położenia określonego owocu. doskonalenie zapamiętywania i spostrzegawczości.

 1. Produkty spożywcze” – wyszukiwanie zdrowych produktów w gazetkach reklamowych, otaczanie ich kołem.

-zachęcanie do zdrowego odżywania poprzez większą znajomość zdrowych produktów.


 Witam Was na ostatnich zajęciach

w tym roku szkolnym.

Temat tygodnia: Wakacyjny czas

Poniedziałek 29.06.2020 r.

Przesyłam wakacyjne zadana do wykonania 🙂

FB_IMG_15933386665876247

pdf dostępny tutaj https://www.facebook.com/groups/340898153557126/permalink/359343515045923/

Posłuchajcie piosenki i zapamiętajcie numer alarmowy! To bardzo ważne!

https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw

Wtorek 30.06.2020 r.

W tej piosence znajdziecie kilka rad jak bezpiecznie spędzić wakacje…

 https://youtu.be/W4RHyjQLfCM

Życzenia …

FB_IMG_15933387938888247


Witam Was w kolejnym tygodniu!

Temat tygodnia:   Już lato!

Cele główne proponowanych aktywności:

– wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania;

-wzbogacanie słownictwa

– rozwijanie sprawności plastycznej

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie pamięci

– przyswajanie zasad ochrony środowiska

 

PONIEDZIAŁEK (22.06.2020 r.)

1. Posłuchaj piosenki o lecie. W końcu od dzisiaj mamy kalendarzowe lato!

 https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

2.Dziecko próbuje odpowiedzieć na zadane pytanie.

 -po czym poznajemy, że nadchodzi lato?

– z czym kojarzy Ci się lato?

– co lubisz robić w lecie?

3.Memory. Wydrukuj dwa razy i zagraj.

 103608271_2784819818290397_553585404344764907_o

 memory -> pobierz

 

WTOREK (23.06.2020 r.)

Dzisiaj bardzo ważny dzień.

Dzień Ojca! Pamiętajcie by złożyć życzenia!

98344766_130232078639468_772557972512440320_o

1. Posłuchaj piosenki, spróbuj zaśpiewać swojemu tacie.

https://www.youtube.com/watch?v=7PSnHpOKhPU

2.Narysuj portret/ laurkę dla swojego taty.

98147164_130224461973563_5464481053840244736_o(1)

 portret -> pobierz

 

3.Zobacz jak można spędzić wspólny czas razem z tatą. A Ty co najbardziej lubisz robić z ojcem? Dzisiaj masz doskonałą okazję by to zrobić! 🙂

 tata

 

ŚRODA (24.06.2020 r.)

1.Letni spacer – opowieść ruchowa.

Jest słoneczny, letni dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone,

jak promienie słoneczne)

Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu)

Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu), a na leśnej

polanie czerwienią się poziomki i maliny (naśladowanie zbierania leśnych

owoców)

Idziemy dalej i wchodzimy na łąkę (marsz w miejscu)

Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

Zbieramy kwiaty (kucanie i układanie bukietu z kwiatów)

Z leśnymi owocami i bukietami pachnących kwiatów wracamy do domu

(marsz w miejscu).

 2. Pozdrawiamy lato – zabawa rozwijająca mowę

Dzisiaj lato pozdrawiamy i wesołe miny mamy,

bo już w wkrótce, popływamy sobie w łódce.

Rodzic, w wolnym tempie, wypowiada rymowankę. Dziecko powtarza w tym samym tempie. Następnie rodzic wypowiada rymowankę w tempie umiarkowanym, ale z dzieleniem słów na sylaby i wyklaskiwaniem ich. Kolejny raz rodzic proponuje, aby dziecko indywidualnie, wyraziście powiedziało rymowankę.

3. Owoce lata – lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej lub innej masy plastycznej. Zrób zdjęcie swoich owoców i wyślij na stronę.

CZWARTEK (25.06.2020 r.)

 

1.Lato na opak – zabawa słowna kształcąca uwagę, pamięć, myślenie,

poczucie humoru; rozwijanie umiejętności przekształcania.

Rodzic czyta dziecku wiersz „Lato” w wersji prawidłowej, a następnie

zmienionej. Dziecko stara się wskazać, które słowa zostały zmienione,

użyte nieprawidłowo, nie pasują do wiersza.

Wersja oryginalna:

Lato wesołe, lato gorące,

Lato kolorowe, kwiatami pachnące.

Morze, jeziora i lasy też,

Wybieraj to co chcesz.

Tam muszelki, a tu ryby,

Tam żaglówki, a tu grzyby.

A gdy zechcesz, poznasz też lato owocowe:

truskawkowe i wiśniowe, malinowo – poziomkowe.

Wersja zmieniona:

Lato smutne, lato zimne,

Lato szare,parasolami pachnące.

Oceany, jeziora i lasy też,

Wybieraj to co chcesz.

Tam muszelki, a tu ryby,

Tam żaglówki, a tu grzyby.

A gdy zechcesz, poznasz też lato owocowe:

ogórkowe i marchewkowe, pietruszkowo – fasolowe.

2. PORANEK w LESIE – aktywne słuchanie utworu E. Grieg’a .

Po wysłuchaniu utworu rodzic proponuje dziecku ponowne wysłuchanie z wykonywaniem poleceń: dziecko kuca, unosi ręce nad głową, porusza uniesionymi dłońmi, powoli wstaje, rozkłada ręce na boki, obraca się wokół własnej osi, po linii okręgu.

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&t=88s

3. Jak należy zachować się w lesie? – rozmowa kierowana – przyswajanie zasad ochrony środowiska.

– Czy w lesie można, biegać, hałasować?

– Dlaczego w lesie należy zachowywać się cicho?

– Dlaczego nie wolno łamać gałęzi?

– Czyim domem jest las?

– Kto dba o las?

4. TAJEMNICZE LATO – collage.

Z kolorowej makulatury (lub kolorowego papieru) dzieci wyrywają chmury, trawę, korony drzew i przyklejają na kartkach. Pracę uzupełniają dorysowując elementy kredkami świecowymi i pokrywając kartkę farbą akwarelową lub rozwodnioną farbą plakatową.

PIĄTEK ( 26.06.2020 r.)

1. Posłuchamy bajeczki – słuchanie opowiadania „Żuczek i Ślimak”

Autor: Karolina Kiercul z mamą Sylwią. Opowiadanie nagrodzone w konkursie

literacko – plastycznym „Ja i moja bajka” 2017

            Pewnego razu, żyli w lesie dwaj przyjaciele: Żuczek i Ślimak. Obaj bardzo lubili się bawić w chowanego, śpiewać wraz z echem, ślizgać się po mchu w lesie i słuchać odgłosów lasu. Jednak pewnego dnia pokłócili się o to, który jest sprytniejszy, mądrzejszy i szybszy. Postanowili więc ścigać się główną leśną ścieżką. Wszystkie okoliczne zwierzęta nie dowierzały, że Żuczek ze Ślimakiem będą się ścigać!

-Przecież Żuczek mimo wszystko porusza się szybciej niż Ślimak! – rzekła Sowa.

Tak, to oczywiste! ze smutkiem w głosie szepnęła Wiewiórka

– to nie będzie sprawiedliwy wyścig, trzeba pomóc Ślimakowi, bo z pewnością przegra!

-Nie martw się Wiewiórko – odparł Lisek – coś wymyślimy!

Odtąd wszystkie okoliczne zwierzęta leśne zastanawiały się jak pomóc biednemu, powolnemu Ślimakowi wygrać w nierównej walce z przebiegłym Żuczkiem. W dniu wyścigu była piękna pogoda: słonko promieniami ogrzewało las i jego mieszkańców, wiał delikatny wietrzyk a wokół fruwały barwne motylki. Ślimak spojrzał w korony drzew na skraju lasu i rzekł: no cóż to będzie wyścig w pogodny dzień, przynajmniej nie szkoda przegrywać!

-Witaj Ślimaczku! -zawołał radośnie Żuczek, to zaczynajmy

– kto będzie pierwszy na polanie ten wygrywa wyścig i jest najszybszy!

-Dobrze Żuczku, zaczynajmy! – odparł ochoczo Ślimak.

Żuczek przemykał nawet dosyć sprytnie, między kępkami mchu, zaś Ślimak niestety powoli sunął, nie mógł przecież szybciej. Jednak po drodze Żuczek co i rusz przystawał, a to porozmawiał z Liskiem, a to porzucał szyszkami z Wiewiórką, a innym razem chwilkę drzemał nieopodal polanki, pod dużą, rozłożystą paprocią. i tak mijały długie godziny a Ślimak powoli, ale konsekwentnie „mknął” ile sił. Nim Żuczek się obudził Ślimak prześliznął się przez linię mety na leśnej polanie, a wszystkie zwierzęta z ogromną radością zawołały razem: Hura! Ślimak zwycięzcą! W tym momencie Żuczek zrozumiał, że nie można lekceważyć innych, że trzeba ich doceniać i szanować. Pogratulował Ślimakowi i przeprosił go za swoje wcześniejsze zachowanie. Odtąd byli już nierozłącznymi przyjaciółmi!

2.Odpowiedz na pytania:

– w jakie zabawy, bawili się Żuczek ze Ślimakiem?

– o co pokłóciło się dwóch przyjaciół? Co postanowili?

–  dlaczego pozostałe zwierzęta martwiły się?

– kto wygrał wyścig?

– co zrozumiał  Żuczek?

3. Ile bocianów chodzi po łące? – zabawa matematyczna – rozwijanie słuchu i umiejętności liczenia.

Rodzic wystukuje na bębenku ilość dźwięków ( można wykorzystać inny instrument, lub też zaklaskać), a dziecko pokazuje na palcach liczbę usłyszanych dźwięków i określa ją słownie.

 


 Witam Was w kolejnym tygodniu!

Temat tygodnia: Życie pod wodą

Cele główne proponowanych aktywności:

– wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania;

-wzbogacanie słownictwa

– rozwijanie sprawności plastycznej

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie wyobraźni

– rozwijanie muzykalności

-usprawnianie narządów mowy

– rozwijanie poczucia orientacji w przestrzeni

– rozwijanie motoryki małej

PONIEDZIAŁEK (15.06.2020 r.)

1. Powitanie – rodzic mówi do dziecka.

Kto życzenia do rybki złotej ma, niech siada tak, jak ja. Dziecko wypowiada swoje życzenia do złotej rybki, a rodzic może je zapisać. Zadanie możemy powtarzać przez cały tydzień. Spróbujcie razem spełnić choć jedno „życzenie” do złotej rybki.

2. W morskich głębinach – słuchanie opowiadania

Nazywam się Gwiazda. a właściwie, to Rozgwiazda. Ale po co te Roz-?

Wolę być Gwiazdą. Leżę sobie na miękkim piasku, na dnie morza. Nade

mną i dookoła mnie pływają różne zwierzęta morskie. Patrzą i podziwiają.

Bo ja jestem Gwiazda. Czasami się nudzę, patrzę w niebo i chciałabym

być małą gwiazdką na niebie, Ale to tak wysoko! i kto by mnie tam

podziwiał? Właściwie, to mam fajne życie. O! Płynie ośmiornica. Hej, hej

nie łaskocz mnie! Ale ma długie ramiona! Panie krabie, panie krabie czy

mogę pojechać na pana grzbiecie do tamtych wodorostów? Dziękuję za

podróż. Och, czemu tu tak ciemno?! Nic nie widać! O! To wielkie zęby!

To rekin! Muszę się schować. Jak dobrze, że jestem koło wodorostów.

3. W morskich głębinach – rozmowa w oparciu o opowiadanie i wymyślanie

jego dalszego ciągu – kształcenie poprawnej aktywności językowej

zgodnej z podanym tematem;

Rodzic zadaje pytania odnoszące się do opowiadania

– O kim jest opowiadanie?

– Gdzie się znajduje rozgwiazda?

– Jaka jest rozgwiazda?

– Jakie inne zwierzęta żyją w morzu?

– Co one robią, jak się zachowują?)

Rodzic proponuje, aby dziecko wymyśliło dalszy ciąg opowiadania, co

może się wydarzyć, czy rozgwiazdę spotka jakaś przygoda, znajdzie się

w innym miejscu itp.

WTOREK  (16.06.2020 r.)

 

1.Rozmowy rybek – gimnastyka języka

Dziecko zwija język w trąbkę, robi ryjek, cmoka, przykleja do podniebienia,

oblizuje wargi.

2.Bajkowe stworki – rysowanie wieloma kredkami jednocześnie – wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Rodzic spina gumką po kilka kredek w różnych kolorach. Dziecko

pęczkiem kredek rysuje żółwie, ryby, wodorosty itp

3. Idź prosto – zabawa ruchowa.

Rodzic wydaje polecenia, które dziecko stara się wykonać. Potrzebna będzie piłka.

– stań za piłką

– stań przed piłką

– stań obok piłki

– podnieś piłkę do góry

– postaw piłkę na podłodze

– rzuć piłkę do mnie

– podnieś piłkę i skręć w lewo, a następnie w prawo

– podnieś piłkę i zrób trzy kroki do przodu.

 

ŚRODA (17.06.2020 r.)

 

1.Muszelkowa sztafeta – zabawa z elementem rywalizacji.

Dziecko stoi na linii startu. Na sygnał dziecko biegnie z muszelką w dłoni do pachołka, omija go i wraca przekazując muszelkę następnemu domownikowi. Wygrywa osoba, który była najszybsza z muszelką.

2.Jestem rybką – zabawa z wizualizacją.

Dziecko, w pozycji leżącej, wyobraża siebie jako rybkę. Rodzic: ręce, to płetwy, poruszamy nimi powoli, słuchamy szumu wody, otwieramy i zamykamy usta, jest cicho, a my płyniemy, poruszamy ogonkami (nogi) w prawo i w lewo.

3. Rybka śpi – ćwiczenie ciszy

Dziecko siedzi na podłodze z domownikami i podają sobie z rąk do rąk, w ciszy, w skupieniu miseczkę z wodą.

 

4. Głosy morza – słuchanie muszli

Dziecko przykłada do ucha dużą muszlę i słucha „szumu morza”.

5. Ryba z wyobraźni – rysowanie w gęstej farbie

Dziecko otrzymuje kartkę, zamalowuje gęstą farbą, a następnie patykiem malują na niej ryby.

 

CZWARTEK (18.06.2020 r.)

 

1.Ryba i rybka – ćwiczenia słownikowe – wdrażanie do prawidłowego

tworzenia zdrobnień i zgrubień.

Rodzic podaje słowo, a dziecko dopowiada słowo w zgrubieniu lub

zdrobnieniu:

ryba (rybka), wielorybek (wieloryb), rak (raczek), ośmiorniczka (ośmiornica),

rozgwiazdka (rozgwiazda), rekin (rekinek), delfin (delfinek).

2. Wydrukuj i pokoloruj:

103473820_124797439232176_3888324340382380488_omeduza – pobierz

3. Posłuchaj piosenki i spróbuj zatańczyć

https://www.youtube.com/watch?v=W8IWJinM0Ic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RAheq8tsB9xtuzInaZdBQeXvLHCWmwH5R7altB1PzvcItK6IgcxkUryM

 

PIĄTEK ( 19.06.2020 r.)

1.Kolorowe kleksy – ćwiczenia oddechowe – wzmacnianie aparatu oddechowego i rozwijanie wyobraźni.

Dziecko otrzymuje białą kartkę, na którą rodzic wlewa po kilka kropli rozwodnionej farby w dwóch barwach. Dziecko rozdmuchuje farbę ( np. za pomocą słomki), a następnie ogląda powstałe kleksy i określa do czego są one podobne, z czym się kojarzą.

 

2. Wydrukuj i rozwiąż

 102666543_124796599232260_6096491527807711501_o 102301987_124796999232220_1601604677993700788_o

karty pracy -> pobierz

3. Zobacz jak wygląda rafa koralowa

https://www.youtube.com/watch?v=L4FOq6QfjDM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_mQkoSAT4p5aOAAxOz1pxLMsBSnNKt5fzyTkrjb2BO7nYv7BGKPh80xg

Źródło: Karty pracy pochodzą ze strony „Nauczycielka Dzieciom”.


Witam Was w kolejnym tygodniu!

Temat tygodnia: Jestem malarzem

1.Cele główne proponowanych aktywności:

– rozwijanie sprawności plastycznej;

– rozwijanie umiejętności liczenia;

– rozwijanie sprawności fizycznej;

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć;

– rozwijanie muzykalności.

PONIEDZIAŁEK (08.06.2020 r.)

1. Malarz – zagadka

Rodzic zapoznaje dzieci z zagadką:

Kim jestem? – powiedz mi,

Sztaluga przede mną, a w ręce paleta  i pędzel tkwi?

2.Malarz i kot – zabawa integracyjna kształcąca uwagę i słuch

Dzieci siedzą w kręgu. W środku siedzi dziecko – malarz z zasłoniętymi

oczami. do dziecka zbliża się „kot”. Dziecko z zasłoniętymi oczami wskazuje

ręką kierunek, z którego słyszy skradanie się „kota”. Zabawę powtarzamy

kilka razy.

3. Dokończ zdanie – zabawa dydaktyczna

Rodzic mówi początek zdania, które kończy dziecko

– Malarz potrzebuje do malowania pędzla i … (farb)

– Malarz maluje … (obrazy)

– w pracowni malarza stoją… (sztalugi)

– na sztalugach umieszczony jest … (obraz)

– na palecie malarza są różne kolory … (farb

4.Wybieramy kolory– zabawa orientacyjno – porządkowa

Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe kartki w 4-5 wybranych przez

siebie barwach i ilości większej niż ilość domowników. Na hasło: np. żółty! Dziecko oraz reszta członków rodziny stara się jak najszybciej stanąć na kartce w danym kolorze. Wygrywa osoba, która stanęła najszybciej.

5. Posłuchaj wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=WGEjVFAZmqA

WTOREK (09.06.2020 r.)

1. Paluszkowa łąka – zabawa z elementem arteterapii – wyzwalanie radości z zabawy farbami.

Dziecko dostaje kawałek zielonej krepiny (może być w różnych odcieniach). Dziecko macza wszystkie palce w farbie plakatowej i dotyka krepiny.

2. Żółty i …czerwony – swobodna ekspresja plastyczna – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną; poznanie barwy pochodnej (pomarańcz).

Rodzic rozdaje dziecku białą kartkę, po jednym kawałku bibułki czerwonej i żółtej oraz miseczki z wodą. Dziecko zwilża bibułkę czerwoną i uciska na białej kartce. Na ślady czerwonej bibułki dziecko odciska zwilżoną bibułkę żółtą otrzymując kolor pomarańczowy.

3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Rodzic daje dziecku po jednym woreczku gimnastycznym.

Ćwiczenia powtarzamy po 6 razy:

– przekładanie woreczka z przodu i z tyłu na wysokości bioder, zmiana

kierunku przekładania woreczka

– podrzucenie woreczka w górę niezbyt wysoko i chwyt w dłonie,

– ćwiczenie jak wyżej tylko z próbą klaśnięcia w dłonie przed złapaniem,

– przekładanie woreczka raz pod jednym kolankiem raz pod drugim,

– rozkrok obunóż, skłon tułowia w przód przekładanie woreczka wokół

kolan zataczając ósemki,

– stanie jednonóż, druga noga ugięta w kolanie na kolanie woreczek

gimnastyczny nauczyciel liczy do 5, zmiana nogi,

– ćwiczenie jak wyżej tylko woreczek leży na stopie,

– siad rozkroczny woreczek w dłoniach, skłon tułowia do prawej nogi

dotykamy woreczkiem stopy i skłon tułowia do lewej nogi dotykamy woreczkiem

stopy.

Ćwiczenie oddechowe:

W leżeniu na plecach dziecko kładzie woreczek na brzuchu, wdech – woreczek

opada z brzuchem, wydech – woreczek unosi się w górę.

4. Z czym kojarzą Ci się te obrazy? Co czujesz patrząc na poniższe dzieła sztuki?

ŚRODA   (10.06.2020 r.)

1. Mamy kolor, będzie kolor – zabawa badawcza

Rodzic przygotowuje kilka przeźroczystych naczyń (np. jednorazowe

kubeczki), do których wlewa wodę i w każdym kubku zabarwia ją innym kolorem farby plakatowej. Dziecko nazywa kolory. Do zabarwionej wody rodzic lub dziecko dodaje niewielką ilość farby w innym kolorze, takim który zaproponuje dziecko. Dziecko obserwuje powstawanie nowej barwy i nadają jej nazwę.

2. Co ukryło się na obrazku? Dokończ według własnego pomysłu.

co-ukrylo-sie-na-obrazku-pd-201-1080-1
co-ukrylo-sie-na-obrazku-pd-201-1080

3.  Kolorowe przedmioty- zabawa tropiąca

Rodzic chowa w pokoju przedmioty/ zabawki w danych kolorach:

– 3 różowe przedmioty

– 2 żółte przedmioty

– 6 niebieskich przedmiotów

– 5 czerwonych przedmiotów

– 4 zielone przedmioty

– 1 pomarańczowy przedmiot

– 2 czarne przedmioty

Zadaniem dziecka jest odnalezienie wszystkich ukrytych przedmiotów, a następnie policzenie, porównanie których jest więcej, mniej, lub jest ich tyle samo.


 Witam Was w kolejnym tygodniu!

Temat tygodnia: Dzień Dziecka

Cele główne proponowanych aktywności:

– rozwijanie mowy; wdrażanie do poprawnego formułowania   wypowiedzi

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie pamięci

– rozwijanie muzykalności

– rozwijanie sprawności plastycznej

– rozwijanie umiejętności liczenia

 – rozwijanie sprawności fizycznej

 – kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć

PONIEDZIAŁEK (01.06.2020 r.)

Kochane Słoneczka dzisiaj Wasze święto.

Dzień dziecka!!!

Z tej okazji chciałam Wam życzyć:

Miej słodkie sny i marzenia,

niech one Ci się spełniają.

A Twoje najskrytsze dążenia,

Niech realnymi się stają!

1.Lubię, nie lubię… – swobodne wypowiedzi o emocjach, w oparciu o własne doświadczenia

 Dzieci kończą zdania:

 – Kiedy się złoszczę, to…

– Kiedy jestem wesoły, to…

– Nie lubię, gdy…

– Boję się, gdy…

– Najbardziej lubię…

– Najbardziej lubię bawić się…

 1. Zapraszam do posłuchania piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&fbclid=IwAR03wvYS0eyMMXgLOEYmAhlPxrKLVZLxsUujT8p_bNaiArQNTzZhlbsPrkg

3.Wydrukuj i pokoloruj

W załączniku znajdują się kolorowanki dzieci, pochodzących z różnych części świata. Możesz poprosić o wydrukowanie kolorowanki na każdy dzień tygodnia!

 dzien-dziecka-swietujemy-nasza-odmiennosc-szanujemy-176-1413

 

 1. Kupony

Wydrukuj i wykorzystaj 🙂

 kupony na dzien dziecka

 kupony – pobierz

 

 

WTOREK   (02.06.2020 r.)

 1. DZIECI – słuchanie wiersza

Wesołe dzieci na Ziemi mieszkają,

Różne pomysły mają.

Mamę i tatę kochają,

Z innymi dziećmi rozrabiają.

Bawią się w berka i chowanego,

albo w coś zupełnie innego.

Wszystkie lubią coś słodkiego,

przyjemnego, radosnego.

Dzieci kolorowe,

Zawsze do zabawy gotowe.

 1. DZIECI ŚWIATA – wypowiedzi w oparciu o wiersz

– Jakie dzieci mieszkają na Ziemi?

– Jakie mają pomysły?

– Jakie wy macie pomysły?

– Co robią dzieci na świecie, jak się bawią?

– Jak wy się bawicie?

– Co dzieci lubią?

– A co wy lubicie?

3.Pyszny cukierek– gimnastyka buzi i języka

Zabawa ćwicząca aparat mowy. Wodzenie językiem przy zamkniętych ustach: dotykanie do podniebienia, zębów, policzków oraz wodzenie językiem przy otwartych ustach: oblizywanie warg.

 

ŚRODA  (03.06.2020 r.)

 

 1. Co zmieniło miejsce? – zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i spostrzegawczość.

 Dziecko siedzi w półkolu z rodziną. Rodzic układa przed dzieckiem 5-6 przedmiotów, zabawek i prosi o zapamiętanie co i w jakiej kolejności się znajduje. Dziecko zamyka oczy, a w tym momencie rodzic zamienia dwa przedmioty miejscami i pyta: co się zmieniło? Można zabrać jakiś przedmiot lub dołożyć.

 

 1. Posłuchaj piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iC0q_5Q3W2yCrdvozBDjVYXip5OHCoNX11b7OP3Ayf-6opHNWTg2-B6k

 

3.Czarodziejska ścieżka – zabawa sensoryczna I

Rodzic układa „ścieżkę” z materiałów o zróżnicowanej fakturze np.: folia bąbelkowa, dzianina, folia aluminiowa, drobny papier ścierny, torebka foliowa, śliska tkanina itp. Dziecko chodzi boso po ścieżce i opowiadają o wrażeniach, odczuciach.

 

4.Zgadnij, co to? – zabawa sensoryczna II

W woreczku rodzic umieszcza takie same materiały jak na ścieżce sensorycznej. Poprzez włożenie ręki do woreczka dziecko dotykiem rozpoznaje materiał, mówi co to jest, wyjmuje z woreczka i porównując ze ścieżką weryfikują swoją odpowiedź.

 

CZWARTEK (04.06.2020 r.)

 

 1. ZABAWY i ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

-Dziecko zaczepia palcami stóp o brzeg hula-hop i przemieszcza się w prawą stronę po obwodzie hula – hop jak papużki na drążku. 3 razy w prawą stronę 3 razy w lewą stronę.

–  Dziecko siada naprzeciwko siebie w siadzie o nogach ugiętych. Palce stóp zaczepione o brzeg hula – hop. Palcami stóp starają się przeciągnąć hula – hop na swoją stronę.

 1. KARUZELA – tradycyjna zabawa ze śpiewem.

 Dziecko trzymając się za ręce, tworzy koło ( z członkami rodziny) i stoi zwrócony twarzą do wnętrza koła. Jednocześnie śpiewając, wysuwają na zmianę nogi do przodu (raz prawą, raz lewą) i dotykają palcami stóp podłogi.

Chłopcy, dziewczęta, dalej spieszmy się.

 Karuzela czeka, wzywa nas z daleka,

 Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.

 W takim samym układzie tanecznym, jednocześnie śpiewając, dziecko z rodziną podskakuje i posuwa się w prawo (po obwodzie koła)

Hejże ha, hejże ha, śpieszmy się! Hej, hopsa, sa, jak ona szybko mknie!

(podskoki i tym razem w lewo po obwodzie koła).

 Hej, dalej, dalej do zabawy spieszmy się!(posuwają się w prawo po obwodzie koła).

 1. Rysowanki – zabawa w parach.

 Dziecko dobiera się w pary ( z członkiem rodziny), gdzie jedno siada tyłem do drugiego. Dziecko proponuje: rysujemy serce lub listek. Jedno rysuje drugiemu na ręce, na plecach serce lub listek. Osoba siedząca tyłem zgaduje co ma rysowane. Inne propozycje rysunków: kwiat lub listek, kwiat lub słońce, chmura lub litera (jeśli dzieci rozpoznają litery, cyfry).

 1. Gra online:

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-dzieci-swiata.html?spref=fb&fbclid=IwAR3ZME2joGiR6uhpDf7-LXsdU5lN5tPZ-x-WOkFshu4T6Y1-0F9G5V3cAOg

PIĄTEK  (05.06.2020)

 

1.Dobre maniery – rymowanka – kształcenie umiejętności wyrazistego mówienia i przyswajanie zwrotów grzecznościowych. Spróbuj nauczyć się na pamięć.

 

 Raz – dwa – trzy – cztery.

Wszystkie dzieci mają dobre maniery,

 Raz – dwa – trzy mówimy: dzień dobry,

 Raz – dwa – trzy – cztery – pięć:

Poproszę, gdy na coś mam chęć,

Dziękuję? – też mówię, to nic nie kosztuje.

 

 1. Co mówią balony? – zabawa dydaktyczna

Rodzic przygotowuje  nadmuchane balony, w każdym balonie jest kartka z zadaniem do wykonania. Rodzic prosi dziecko o policzenie balonów. Dziecko przelicza balony w określonych kolorach np.:

– jest 5 żółtych balonów

– jest 6 balonów zielonych

– są 4 balony różowe

– są 2 balony niebieskie

Rodzic pyta, których balonów jest najmniej, a których najwięcej, których jest tyle samo. Opiekun informuje dziecko że są to balony niespodzianki i o czymś będą  dziecku mówiły, tylko trzeba wybrać sobie po jednym balonie. Dziecko wybiera balon, wykonuje zadania  Przykładowe zadania do wykonania:

– skacz tak, jak pajacyk

– zaśpiewaj piosenkę

– idź jak mróweczka

– pokaż kolor: zielony i fioletowy

– przynieś coś miękkiego

– podskocz jak pasikonik

– skacz jak żaba

– naśladuj głos bociana/kukułki/krowy itp.

– powiedz, w co się lubisz bawić

– weź wstążkę i ułóż koło

– narysuj serduszko

– policz do 6

 

 1. Puzzle

Wydrukuj, pokoloruj i spróbuj ułożyć.

 puzzle(1)

puzzle – pobierz

 


Witam Was w kolejnym tygodniu!

Temat tygodnia: Moja Rodzina

Cele główne proponowanych aktywności:

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie pamięci;

– rozwijanie muzykalności

– rozwijanie sprawności plastycznej

– rozwijanie umiejętności liczenia;

– rozwijanie sprawności fizyczne;

– wzmacnianie więzi z rodzicami.

PONIEDZIAŁEK (25.05.2020 r.)

1.Zabawa dramowa „W mojej rodzinie”

Dziecko pokazuje ruchem jedną wybrana czynność, którą lubi robić z mamą lub tata. Pozostali członkowie rodziny mają za zadanie odgadnąć, o jaką czynność chodzi.

2.Zachęcamy Państwa do obejrzenia wraz z dziećmi albumów rodzinnych.

Rozmowa na temat rodziny:

– Jakie osoby przedstawiały zdjęcia z albumu?

– Czy myślicie, że Wasi rodzice też byli kiedyś mali?

– Jak wtedy wyglądali?

– Czy rodzina to tylko rodzice?

– Kto należy do rodziny?

3. Moja mama, mój tata – swobodne wypowiedzi – rozwijanie mowy

– Kim jest mama, jaki ma zawód, gdzie pracuje, co robi w pracy?

– Co robi w domu mama?

– Jak mogę jej pomóc?

– Kim jest tata, jaki ma zawód, gdzie pracuje, co robi w pracy?

– Co robi w domu tata?

– Jak mogę mu pomóc?

4. Posłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

WTOREK (26.05.2020 r.)

1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Pamiętaj by złożyć życzenia swojej mamusi. Narysuj jej portret. Możesz poprosić o wydrukowanie poniższego wzoru.

portret mamy

ramka portret mamy -> pobierz

2. Laurka dla mamy- Serc

Do wykonania potrzebujemy:

–  kartkę z bloku technicznego,

– czerwoną kartkę z bloku rysunkowego,

– guziki o różnych kolorach i wielkości

– klej, nożyczki.

Do pracy przystępujemy, składając na pół kartkę z bloku technicznego formatu A4

– w ten sposób uzyskujemy laurkę. Następnie z czerwonej kartki bloku rysunkowego wycinamy dosyć duże serce, które naklejamy na laurce. Ostatni etap to naklejanie guzików na całej powierzchni serca, przy użyciu kleju. W innym wariancie, serce można wyciąć z materiału.

3. „Budujemy domy dla naszych rodzin”- Zabawa konstrukcyjna

Potrzebne klocki różnej wielkości i rodzaju. Dziecko buduje domy dla swojej rodziny, nazywa pomieszczenia w domach, liczy pokoje.

4. Posłuchaj piosenki.

Spróbuj zapamiętać i zaśpiewać refren.

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

ŚRODA (27.05.2020 r.)

1. Zabawa słuchowa „Głuchy telefon”

            W tą zabawę najlepiej bawić się z większą ilością osób, więc zaproście rodziców, babcię, dziadka, rodzeństwo i przekazujcie sobie wiadomość po cichu z ucha do ucha 🙂 ciekawe czy uda Wam się przekazać ją w całości poprawnie 🙂

2. Nauka wiersza na pamięć

Moja mama jest kochana i mój tata też.

Dam całusy im od rana,

Namaluję bez.

Potem razem się bawimy

i po parku pochodzimy.

Z parasolem, kiedy pada,

z piłką czasem też.

W piaskownicy i na trawce

 rodzicami siadam i puszczam latawce.

3. Gra planszowa

Razem z rodziną stwórzcie swoją własną grę planszową, a następnie wspólnie zagrajcie.

CZWARTEK (28.05.2020 r.)

Podajemy nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie na sylaby, a dziecko podaje pełną nazwę. Następnie dziecko podaje nazwy członków rodziny dzieląc je rytmicznie na sylaby, a rodzic zgaduje o kogo chodzi, np.: ma-ma, ta-ta, sios-tra, brat, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek.

2. Zabawa ruchowa

 • „Rodzinna gimnastyka”

Dziecko wykonuje ćwiczenia.

Kierujemy klaśnięciami: nad głową, przed brzuchem, z prawej strony, z lewej strony, za plecami, pod lewym kolanem, pod prawym kolanem itd.

 • Zabawa ruchowa „Podaj piłkę”

Potrzebne: gumowa piłka

Siadamy z dzieckiem naprzeciwko z szeroko rozsuniętymi, prostymi nogami. Dziecko turla piłkę do drugiej osoby na przemian.

 • Herbata dla mamy/taty – zabawa z elementem równowagi. Rodzic wyznacza linie startu i mety, a pomiędzy nimi ustawia kilka pachołków. Dzieci kolejno slalomem przechodzą od startu do mety niosąc przed sobą na krążku pustą plastikową filiżankę.

  3. Zadania do wykonania w domu przez dzieci:

 • pozamiataj podłogę w pokoju

 • posegreguj skarpety według par

 • podlej kwiatki

 • pomóż nakryć do stołu

 • pościel łóżko

 • pomóż rodzicom w rozpakowywaniu zakupów.

PIĄTEK (29.05.2020)

1. Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny

Prosimy dziecko, aby dokończyły zdania:
W mojej rodzinie najbardziej lubię …
Moja rodzina najczęściej …

Moi rodzice są kochani, bo…
Lubię być w domu, bo…
Pomagam rodzicom w…

2. Spacer z rodzicami– opowieść ruchowa

Rodzic ruchem ilustruje czynności, o których opowiada. Dziecko odtwarza ruch rodzica. Początkowo dziecko stoi. Jest miesiąc maj i świeci słońce (ręce uniesione ku górze, palce rąk rozpostarte). Trzymamy mamę i tatę za ręce i idziemy na spacer (dzieci trzymają się za ręce i spacerują ). Idziemy parkową alejką, gdzie rosną wysokie drzewa (wspięcie na palce, ręce uniesione w górę). Słyszymy szum fontanny (naśladowanie głosem: szsz, szsz, szsz). Z rodzicami bawimy się w berka i biegamy dookoła fontanny (bieg po sali). Wszyscy się zmęczyli i siadają na ławce w parku (siad  na dywanie).

3. Posłuchaj i zatańcz

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is

Inspiracje do zadań: Aleksandra Skłodowska


Witam Was w kolejnym tygodniu!

 

Temat tygodnia: Łąka w maju

Cele główne proponowanych aktywności:

 • zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne

 • rozwijanie muzykalności;

 • rozwijanie mowy;

 • rozwijanie myślenia i pamięci;

 • wdrażanie do uważnego słuchania;

 • doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie myślenia matematycznego;

 • usprawnianie narządów mowy;

 • rozwijanie sprawności fizycznej.

PONIEDZIAŁEK (18.05.2020 r.)

 1. Taniec kwiatów.

 Zabawa ruchowa:  improwizacje ruchowo taneczne przy muzyce P. Czajkowskiego „Walc kwiatów” (Dziecko otrzymuje szyfonowe (lub z organzy) chusteczki, które trzyma ukryte w zaciśniętej dłoni i kuca na podłodze.

Propozycja układu tanecznego przy muzyce:

– dziecko powoli wstaje

– unosi do góry ręce z rozłożoną chusteczką i macha nią

– porusza się po okręgu oraz w przód i w tył – zatrzymuje się i obraca wokół własnej osi, machając chusteczką na wysokości kolan, nad głową.

Zamiast chusteczek można użyć pomponów (w obie ręce).

 1. Ślimak i ślimaczek.

ćwiczenia słownikowe. Wzbogacanie słownictwa o zdrobnienia, zgrubienia.

Rodzic mówi: duży, wielki … (dziecko dopowiada) ślimak; Maleńki (dziecko dopowiada)… ślimaczek. Rodzic podaje różne nazwy zwierząt, a dziecko dopowiada zdrobnienia lub zgrubienia.

3.Tropimy żabę.

zabawa dydaktyczna jak „ciepło – zimno”. Dziecko poszukuje ukrytej maskotki lub obrazka  żaby (ślimaka, pszczoły, biedronki, motyla), a rodzic wskazuje kierunek: w prawo, w bok, do góry, ciepło (jeśli dziecko jest blisko maskotki), zimno (jeśli dziecko jest daleko od maskotki). Znalazcę zabawki nagradzamy oklaskami. Następnie role się odwracają.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

WTOREK (19.05.2020 r.)

 1. Kolorowe zwierzęta pobierz i rozwiąż zgodnie z instrukcją.

policzpolicz mieszkańców łąki -> pobierz

 1. Posłuchaj i postaraj się nauczyć piosenki

 https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE

 1. Kolorowe kwiaty – opowieść ruchowa.

Jest słoneczny, wiosenny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak promienie słoneczne)

Idziemy drogą (marsz w miejscu)

Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

Widzimy kolorowe, pachnące kwiaty (wdech – wydech)

Idziemy dalej drogą (marsz w miejscu)

Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

Zbieramy kwiaty do koszyka (kucanie i wkładanie kwiatów, które rodzic rozrzucił na dywanie)

Wracamy do domu (marsz w miejscu).

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

ŚRODA (20.05.2020 r.)

 1. Narysuj zgodnie z instrukcją.

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw

 1. Ćwiczenia graficzne „ Sieć pajęcza”.

Na arkuszu szarego papieru (może być inny) rysujemy przecinające się linie główne pajęczyny i zapoczątkowujemy rysowanie linii poziomych pomiędzy nimi, które kończy rysować dziecko.

 1. Lot biedronki.

Podczas grania muzyki rodzic mówi “wysoko”, wtedy dziecko naśladuje lot biedronki – wysoko nad łąką (spokojny trucht na palcach, machanie rękami).

Kiedy powie “nisko”, wtedy dziecko naśladuje lot biedronki – nisko nad łąką (pozycja pochylona, machanie rękami).

 1. Kropki biedronki.

Wydłużanie fazy wdech – wydech. Dzieci otrzymują słomki, czarne kropki i czerwone kartki. Rodzic prosi o przeniesienie, za pomocą słomki 4 kropek na czerwoną kartkę.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

CZWARTEK (21.05.2020 r.)

1. Kolorowa tęcza

Pokazujemy dziecku obrazek tęczy. Dziecko nazywa kolory, jakie ją tworzą. Prosimy o policzenie, ile jest kolorów tęczy. Tłumaczymy dziecku, że aby tęcza mogła być widoczna, są potrzebne słońce i deszcz.

2.Wskaż brakujący element.

Potrzebne: 7 klocków w kolorach tęczy

Ustawiamy klocki kolejno i nazywamy wszystkie kolory. Dziecko zapamiętuje dany układ kolorów i zamyka oczy. Następnie rodzic zabiera jeden klocek. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie, którego klocka brakuje. Zabawę powtarzamy kilka razy.

3.Zabawa badawcza “Tęczowe butelki”

Potrzebne: 7 jednakowych, plastikowych, przezroczystych butelek, lejek, farby plakatowe w kolorach tęczy, latarka

Napełniamy butelki wodą. Dziecko określa, gdzie jest więcej wody, a gdzie jest mniej wody. Dolewa wodę tak, by w każdej butelce było tyle samo. Zakręcamy butelkę i przykładamy zapaloną latarkę, obserwując, jak światło przenika przez wodę. Następnie do każdej butelki wlewamy troszkę farby w innym kolorze tęczy. Zakręcamy butelkę i potrząsamy nią, obserwując, jak woda się zabarwia. Przykładamy latarkę do butelek i obserwujemy, czy światło przenika przez butelkę.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

PIĄTEK (22.05.2020)

 1. Ślimakowy masażyk.

Dziecko recytuje rymowankę i rysuje  spiralną skorupę ślimaka palcem wskazującym np. na dywanie, w powietrzu, na plecach rodzica/rodzeństwa.

„Ślimak, ślimak pokaż rogi,

dam Ci sera na pierogi.

Jak nie sera, to kapusty

– od kapusty będziesz tłusty.”

 2. Zabawy logopedyczne.

 • Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciągaj szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się przed bocianem.

 • Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.

 • Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.

 • Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.

 • Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem od jednego do drugiego kącika ust.

 • Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby.

  3. Zagadki.

1. Gdzieś wśród zieleni, pośród traw

   jest położony piękny staw…

   Kto wokół niego robi szum,

   wydając głośne „kum, kum, kum”?

2. Krople wody na trawie.

     Chyba stopę tam postawię,

     kiedy będzie bosa!

    – Jak te krople nazywamy?

    – To poranna ………….. !

Więcej zagadek do pobrania w załączniku:

Łąka i jej mieszkańcy – zagadki dla dzieci

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 


Temat tygodnia- Na wsi

Cele:

 • rozwijanie spostrzegawczości i mowy; wzbogacanie słownictwa.

 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 • poznanie rodzin zwierząt i odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie; usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię; kształcenie poczucia słuchu i rytmu.

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wrażliwości na barwę; wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej.

 

PONIEDZIAŁEK (11.05.2020 r.)

1.Na wiejskim podwórku – słuchanie fragmentu wiersza Stanisława Karaszewskiego.

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

2.Zwierzęta i ich dzieci – praca z obrazkiem ( Bardzo proszę by Rodzic przygotował obrazki wyżej wymienionych zwierząt)

Dziecko nazywa i wskazuje zwierzęta na obrazku, o których była mowa w wierszu.

– Jak się nazywa dziecko krowy?

– Jak się nazywa dziecko kozy?

– Jak się nazywa dziecko owcy?

– itd.

 1. Konie i koniki

Zabawa ruchowa z gimnastyką języka. Na hasło: „duże konie”, dziecko cwałuje po okręgu (cwał boczny). na hasło: „małe koniki”, dziecko zatrzymuje się i kląska językiem. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

WTOREK  (12.05.2020 r.)

 1. Zabawa „Na wiejskim podwórku”

Rodzic podaje nazwę zwierzęcia występującego na wsi, dziecko naśladują chód i zachowanie się podanego zwierzęcia.

– pies- dziecko przemieszcza się na czworakach udając psa,

– kot – dziecko przemieszcza się na czworakach udając kota, co jakiś czas rodzic mówi:” koci grzbiet” wówczas dziecko uwypukla plecy ku górze,

– kaczka – dziecko chodzi na lekko ugiętych nogach, stopy stawia do środka, ręce naśladują ruchy skrzydeł,

– kura – dziecko chodzi po pokoju co jakiś czas zatrzymuje się i naśladuje kurę grzebiącą w ziemi, raz jedną nogą raz drugą,

– królik – dziecko w przysiadzie podpartym skacze naśladując skoki królicze.

 1. Zwierzęta na wsi

Zadaniem dziecka jest namalowanie zwierząt żyjących na wsi za pomocą farb plakatowych.

 1. Zabawa „Jakie to zwierze?”- pantomima

Dziecko wybiera sobie jedno zwierzę i pokazuje rodzicowi za pomocą pantomimy w dowolnej scence. Rodzic zgaduje o jakie zwierze chodzi. Następnie role się odwracają.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

ŚRODA (13.05.2020 r.)

1.Miała baba koguta – zabawa rytmiczna w oparciu o popularną piosenkę.

Miała baba koguta, koguta, koguta,

Wsadziła go do buta, do buta siedź!

Miała baba indora, indora, indora

Wsadziła go do wora, do wora siedź!

Dziecko siedzi na dywanie i rytmizując z rodzicem tekst wystukuje, wyklaskuje rytm podany przez rodzica:

Mia – ła ba -ba ko – gu – ta,

Ko – gu – ta ko – gu – ta…

 1. Posłuchaj piosenki i postaraj się zapamiętać słowa.

https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0

 1. Rozpoznawanie dźwięków.

 Zadaniem dziecka jest rozpoznanie usłyszanego odgłosu.

Przykładowy link z odgłosami…

https://www.youtube.com/watch?v=DDI7pU_u3Gs

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

 

CZWARTEK (14.05.2020 r.)

 1. Co nam dają zwierzęta? – zabawa dydaktyczna – poznawanie produktów odzwierzęcych

Rodzic przygotowuje zbiór produktów pochodzenia zwierzęcego: mleko, ser, jajka, wełniany sweter, motek wełny, wędlinę, poduszkę z pierza itp. dziecko wybiera jeden produkt i nazywa, określa jego cechy i od jakiego zwierzęcia pochodzi.

 1. Zagadki smakowe. Degustacja produktów mlecznych.

Rodzic przygotowuje łyżeczki, talerzyki i zestaw produktów pochodzenia mlecznego (zależnie od możliwości): sery białe, żółte, krowie, owcze, jogurty naturalne i smakowe, maślankę, kefir, mleko, śmietanę, masło itp. Dziecko próbuje produktów (można zawiązać oczy) i wypowiada się na ich temat. Żeby zachęcić dziecko do degustacji można zrobić koreczki z sera, śmietanę można ubić z cukrem itp.

 

 1. Wydrukuj i rozwiąż

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy…-karty-pracy1.jpg

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy…-karty-pracy3.jpg

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

PIĄTEK (15.05.2020)

 1. Gospodarz- zabawa naśladowcza- dziecko do słów rymowanki, wykonuje określone ruchy.

Gospodarz

(Agata Giełczyńska)

Źródło: Bliżej Przedszkola

W gospodarstwie pracy wiele

dziecko łapią się za głowę

w dzień powszedni i w niedzielę.

Pan gospodarz już od rana

dziecko wstaje

przerzuca duży stóg siana.

wykonuje gest przerzucania siana widłami z wnętrza koła na zewnątrz

Karmi kury, owcę, krowę,

wyciągają ręce przed siebie- raz jedną, raz drugą

w wiadrach dla nich nosi wodę.

idzie po obwodzie koła, kiwając się na boki i naśladując noszenie ciężkich wiader

Traktorem wyjeżdża w pole,

trzyma kierownice, poruszając się po obwodzie koła

słomę układa w stodole.

wykonuje gest układania dużych kloców

A gdy już skończona praca,

ociera pot z czoła

zmęczony do domu wraca.

maszeruje w miejscu, po czym siada

 1. Kotek lubi wodę – gimnastyka buzi i języka

 Dziecko otrzymuje lusterko, a następnie robi miny: smutnego kotka, głodnego, wystraszonego, zmęczonego, wesołego. Rodzic zachęca dziecko do gimnastyki języka:

– Głodny kotek szuka wody – poruszanie językiem w górę, w dół oraz w prawo, w lewo

– Spragniony kot pije  – szybkie dotykanie językiem, na przemian, dolnej i górnej wargi

– Najedzony kot oblizuje się – wolne oblizywanie warg.

3.Jak się bawił kot – zabawa ćwicząca zmysł równowagi .

Rodzic rozkłada na dywanie sznurek imitujący poplątaną włóczkę. Dziecko przechodzi po sznurku, starając się nie iść obok „ włóczki”.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

 


Maj

 

PONIEDZIAŁEK (04.05.2020 r.)

Aktywność: ćwiczenia grafomotoryczne, zabawa muzyczno-ruchowa

 

Pomoce: wydrukowana kartka z konturem Polski, kredki, wydrukowana flaga Polski

https://www.google.pl/search?q=mapa+konturowa+polski&client=opera&hs=3tU&sxsrf=ALeKk03MyD_0QJkh_9dlUTH81-4PNHM-Kg:1587926443852&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjszPX83obpAhWs-yoKHalzDIgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1114&bih=512

 1. Opiekun rozdaje dziecku kartkę z uproszczonym konturem Polski. Zadaniem dziecka jest rysowanie kredką lub flamastrem po śladzie, a następnie pokolorowanie obrazka w odpowiednich kolorach.

 

 1. Zabawa „Odszukaj flagi” (ciepło-zimno)dziecko porusza się swobodnie po pomieszczeniach w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce, dziecko musi znaleźć flagi Polski, ukryte wcześniej przez opiekuna. Można instruować dziecko słowami popularnej zabawy „ciepło-zimno”.

 

 1. Posłuchaj piosenki i postaraj się zapamiętać słowa.

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

 

WTOREK  (05.05.2020 r.)

 

Aktywność: zajęcia umuzykalniające

 

Przed ćwiczeniami należy przygotować sobie jakiś instrument, np. tamburyn lub grzechotkę albo gwizdek.

 

 1. Opiekun zwraca się do dziecka:

Dziś zabiorę Cię na wycieczkę po Polsce. Zwiedzimy razem różne ciekawe miejsca. Zapraszam za stery samolotu.

 1. Zabawa „samolot”. Dziecko na hasło „do samolotu” kuca i kręci młynka ramionami. Na dźwięk instrumentu wstaje i z wyciągniętymi ramionami, biega po pokoju udając samolot. Na hasło „lądujemy” siada. To ćwiczenie wykonujemy pomiędzy kolejnymi etapami „podróży”.

 1. „Góry”. Dziecko udaje wędrówkę po górach. Przy pomocy instrumentu opiekun wygrywa powolny rytm. Dziecko idzie wolno, imitując wchodzenie pod górę. Następnie dorosły zmienia rytm na szybki. Dziecko „zbiega z górki”. Powtarzamy zabawę „samolot”.

 1. „Wawel”. Opiekun mówi: „przybywamy do Krakowa, gdzie mieszkał kiedyś smok wawelski”. Dziecko zamienia się w smoka. Stąpa powoli i klaszcząc w wyciągnięte dłonie „kłapie paszczą”. Chodzi raz szybciej, raz wolniej. Opiekun nadaje rytm klaszcząc. Powtarzamy zabawę „samolot”.

 1. „Morze”. Dziecko kładzie się „na piasku” aby wypocząć po podróży. Pomagamy dziecku się wyciszyć przy pomocy muzyce relaksacyjnej, tj. nagranie szumu fal.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

 

ŚRODA   (06.05.2020 r.)

Aktywność: ćwiczenia gimnastyczne

Dziecko ćwiczy boso. Ćwiczenia z woreczkiem śniadaniowym (każde ćwiczenie powtarzamy 6 razy).

Dziecko dostaje woreczek śniadaniowy.

Zabawa ożywiająca „Schowaj woreczek”.

Dziecko przemieszcza się po pokoju, na hasło „schowaj woreczek” zatrzymuje się, kładzie woreczek na podłodze i stara się stopami zakryć woreczek.

– dziecko ustawia się z ramionami w bok i robi wiatraczek

– dziecko trzymając woreczek w prawej ręce wykonuje krążenia prawego ramienia w przód i w tył, następ nie zmiana ręki ćwiczącej,

– przekładanie woreczka z ręki do ręki raz pod uniesionym prawym kolanem, raz pod lewym kolanem,

– w siadzie o nogach ugiętych raz palcami lewej stopy raz prawej stopy dziecko stara się podnieść woreczek z podłogi.

Kółko graniaste – zabawa tradycyjna przy piosence; dziecko angażuje wszystkich domowników, którzy łapią się za ręce i idą po obwodzie koła, śpiewając:

Kółko graniaste,

Czworokanciaste,

Kółko nam się połamało,

Cztery grosze kosztowało,

A my wszyscy bęc! (wszyscy kucają, upadają na dywan)

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

CZWARTEK  (07.05.2020 r.)

Aktywność: eksperymentowanie – doświadczanie

 

 1. Opiekun czyta zagadkę:

Co to jest, bo ja nie wiem?

Jest wszędzie, choć go nie widać,

ale bez niego nie można oddychać

(powietrze)

2. Zabawa relaksująco-badawcza

Dziecko kładzie otwartą dłoń na swoim sercu i stara się wyczuć jego bicie. Następnie opiekun włącza skoczną muzykę, a dziecko biega/tańczy po pokoju.

Dziecko ponownie kładzie dłoń na sercu i próbuje powiedzieć czy bije ono szybciej, czy też wolniej, niż przed piosenką.

3.Doświadczenie „czy można nadmuchać balonik bez dmuchania?”

Dziecko z pomocą dorosłego wlewa do butelki pół szklanki octu, a do balonika jedną łyżeczkę sody oczyszczonej.

Dziecko nakłada balonik na szyjkę butelki, tak aby soda z octem się nie wymieszały.

Następnie przesypuje sodę z balonu do butelki.

Gaz, wytwarzany w butelce, napełnia balonik.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

 

PIĄTEK (08.05.2020)

 

Aktywność: edukacja matematyczna

 

1.Matematyczny wierszyk.

Dzieci odzwierciedlają ruchem treść wierszyka .

Krok do przodu, w lewo, w prawo.

Krok do tyłu rusz się żwawo.

Teraz na przód aż trzy kroki…

i do góry dwa podskoki.

(źródło: przedszkolankowo.pl)

2. Opiekun lub dziecko rysuje na kartce ludzika. Umieszcza w nich losowo rozrzucone cyfry ( od 1 do 6). Jeśli dziecko nie zna jeszcze cyfr można namalować oczka. Zabawa polega na rzucaniu kostką, a zadaniem dziecka jest odszukanie i zaznaczenie cyfry, którą pokazuje kostka.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)


PONIEDZIAŁEK (27.04.2020 r.)

 

Aktywność:

– Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Pomoce: piłki, lina lub sznurek.

 1. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Piłka w górę- piłka w dół”.

Dziecko wraz z opiekunem kładą się plecach, piłkę wkładają między stopy, ręce wyprostowane wyciągają za głowę. Na hasło „Piłka w górę!” unoszą tułów i przechodzą do siadu prostego. Zabierają piłkę obiema rękami i unoszą wysoko nad głowę. Na hasło „Piłka w dół!” ponownie wkładają piłkę między stopy i przechodzą do leżenia tyłem.

 1. Ćwiczenie stóp.

Dziecko siedzi na podłodze, ugina kolana, stopy opiera na linie i kurczy palce. Próbuje przesunąć linę do siebie samymi palcami i odsunąć ją piętami.

 1. Rzuty „Wceluj w środek”

Dziecko wraz z opiekunem ustawiają się na linii startu i starają się na zmianę wrzucić piłkę do celu ( do miski, kółka uformowanego ze sznurka itp.).

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

WTOREK (28.04.2020 r.)

 

Aktywność:

– Zajęcia umuzykalniające

Pomoce: butelki plastikowe, butelki szklane, lejek, woda, podkład muzyczny

 1. Zabawa „Gramy na plastikowej butelce”.

Opiekun daje dziecku plastikową butelkę i pyta: Czy butelka może grać? Dzieci próbują grać  na butelce- uderzają w nią paluszkami, całą dłonią, turlają ją po podłodze itp.

 1. Zabawa „ Gramy na szklanej butelce”.

Dziecko otrzymuje szklaną butelkę ( opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo)  i próbuje wydobywać z niej dźwięki- dmucha w nią, stuka palcami itp.

 

 1. Zabawa „ Koncert na butelki”.

Opiekun ustawia na stole szklane butelki. Prosi dziecko o pomoc w nalaniu wody do butelek (w każdej z nich, musi znajdować się inna ilość płynu). Dorosły pokazuje, jak grać na butelkach, wystukując pałeczką różne tony. Po czym zaprasza dzieci do zabawy.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

ŚRODA (29.04.2020 r.)

 

Aktywność:

-Zajęcia plastyczne

Pomoce: „pudło recyklingowe” z przedmiotami typu „nieużytki”, klej, taśma, gumki, sznurek, nożyczki, różnorodny materiał plastyczny

Zabawa „Jak zrobić coś z niczego?”

 1. Burza mózgów „ W co można zamienić ten przedmiot?” . Wymyślanie przez dziecko zastosowań dla przedmiotów np. rurek po papierze toaletowym, pudełko po chusteczkach.

 2. Wykonanie zabawki:

 • wybór przez dziecko przedmiotów z „ pudła recyklingowego”

 • łączenie elementów za pomocą kleju, taśmy, gumki sznurka itp.

 • ozdabianie pracy w celu nadania jej indywidualnego charakteru

 • zaprezentowanie swojej zabawki

 • nadanie zabawce nazwy.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)

 

CZWARTEK (30.04.2020 r.)

 

Aktywność:

  -Zabawy paluszkowe i masażyki

 

 1. Wiosną w ogrodzie- zabawa gestem.

Dziecko powtarza wersy rymowanki, ilustrując ją gestami, zgodnie z ruchami opiekuna.

Wiosną w ogrodzie- Jolanta Siuda- Lendzion

przewodnik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Nasiona w glebę wrzucamy,

(dziecko kuca i naśladuje wrzucanie nasion do ziemi)

potem je podlewamy.

(pokazuje gest podlewania konewką)

Słonko mocniej przygrzeje,

 (unosi nad głowę wyprostowane ręce

i naprzemiennie otwiera i zaciska palce w obu dłoniach)

wiaterek powieje,

(kołysze się na boki z uniesionymi rękami)

nasiona nam wykiełkują,

(kuca, kładąc ręce na głowę, a następnie powoli wstaje, stoi na palcach i wyciąga ręce jak najwyżej)

nasze oczy rozradują.

 (śmieje się głośno)

A gdy wszystko urośnie,

(dłońmi kreśli w powietrzu kształt koła)

podziękują wiośnie.

 ( robi ukłon i rozkłada ręce na boki)

 1. Masujemy swoje ciało- masażyk.

Dziecko masuje kolejne części swojego ciała, zgodnie z treścią rymowanki recytowanej przez opiekuna. Pod koniec rymowanki, gdy masuje stopy, siada na podłodze, a następnie kładzie się w dowolnej pozycji.

Masujemy swoje ciało Jolanta Siuda- Lendzion

przewodnik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Masujemy swoje paluszki,

delikatnie niczym muszki.

Masujemy dłonie całe,

choć są jeszcze bardzo małe.

Masujemy swoje rączki,

strzepujemy z nich pajączki.

Masujemy długą szyję, którą mama dziś umyje.

Masujemy swoje brzuchy,

niczym misie łakomczuchy.

Masujemy swoje stopy,

które robią mocne kopy.

Gdy ciało wymasujemy,

chwilę w ciszy odpoczniemy.

Zadanie dodatkowe ( opis na stronie głównej)


GRUPA 4-5 LATKÓW „SŁONECZKA”

  Podobny obraz

Rok szkolny 2018/2019

Wychowawca grupy: mgr Patrycja Przybyło

Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Urszula Czech

Pomoc nauczyciela: Halina Dudek

Liczba dzieci – 17

15.03.2019r. po raz kolejny dzieci mogły jednocześnie bawić się i uczyć  korzystając z tablicy.

Dzisiaj w naszej sali wirowały kolorowe chustki, a także świętowaliśmy urodziny Dominika ;-).

Robimy mydełka 05.03.2019r.

Każde dziecko uwielbia zajęcia sportowe. My dzisiaj pokonywaliśmy tor przeszkód.

W pierwszym dniu po feriach dzieci miały możliwość „szukać” zwierzątek i owoców, a to wszystko dzięki naszej tablicy multimedialnej. Dzieci poprzez zabawę ćwiczą spostrzegawczość.

Bal karnawałowy 31.01.2019r.

Międzynarodowy Dzień Puzzli 29.01.2019r.

Dzisiaj 21.01.2019r. dzieci z grupy Słoneczka gościły w przedszkolu swoje kochane babcie i dziadków. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Mamy nadzieję, że był to mile spędzony czas, a występ dzieci oraz laurki pozostaną miłym wspomnieniem. Jeszcze raz wszystkim BABCIOM I DZIADKOM składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji waszego święta. Podziękowanie należy się rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie słodkiego poczęstunku w tym dniu.

Malowanie ozdób świątecznych.

Ozdoby świąteczne z masy solnej. Urodziny Dominika – wszystkiego najlepszego !

Urodziny Bartusia – wszystkiego najlepszego !

Ozdabiamy świąteczne pierniczki ;-).

Wizyta Świętego Mikołaja.

Dzisiaj 04.12.2018r. wykonywaliśmy pracę plastyczną. Dziękujemy Piotrusiowi i jego mamie za miłą  niespodziankę, jaką były własnoręcznie zrobione i przyniesione pierniczki – bardzo nam smakowały ;-).

Dzisiaj 28.11.2018r. również udało nam się obejrzeć bajkę ;-).

Dzisiaj 27.11.2018r. w ramach tematyki dotyczącej bajek, dzieci miały możliwość obejrzeć baję „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Jak widać oglądały w skupieniu i z zainteresowaniem.

Dzisiaj 23.11.2018r. świętowaliśmy zbliżający się „Dzień Pluszowego Misia” oraz urodziny Ksawerego.

Dzisiaj 22.11.2018r. dzieci z grupy Słoneczka wraz z Panią Patrycją i Panią Halinką wybrały się do Gabinetu Weterynaryjnego GLOBALWET w Lublińcu. W tym tygodniu towarzyszyła nam tematyka dotycząca zwierząt. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy wybrać się w miejsce, gdzie można leczyć chore zwierzęta. Dzięki wizycie poznaliśmy i dowiedzieliśmy się na czym, polega praca lekarza weterynarii. Pani doktor wszystko nam szczegółowo opowiedziała. Mieliśmy również możliwość zwiedzić cały budynek od miejsca w którym są rybki, po gabinet weterynaryjny, a także miejsce w którym zwierzęta są pielęgnowane. Na koniec dzieci otrzymały słodką niespodziankę. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i przekazaną wiedzę.

Pogoda w listopadzie póki co, jest zaskakująco piękna. Dzieci bardzo cieszą z każdego wyjścia na plac zabaw.

Dzisiaj 06.11.2018r. mieliśmy po raz kolejny okazję bawić się wykorzystując tablicę multimedialną. Budowaliśmy krokodyla z klocków i kolorowaliśmy „Reksia w kosmosie”.

16.10.2018r. dzieci z grupy „Słoneczka” wraz z paniami wybrały się na zwiedzanie różnych miejsc i poznawanie zawodów. Byliśmy w odwiedzinach u pana szewca, u pani w kwiaciarni oraz w salonie fryzjerskim „Uroda”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybliżenie nam różnych zawodów oraz wspólnie spędzony czas. Po powrocie Zuzia obdarowała nas cukierkami z okazji urodzin. Życzymy Zuzi wszystkiego najlepszego ;-). Myślę, że był to bardzo mile spędzony dzień dla naszych dzieci.

Dzisiaj 15.10.2018r. świętowaliśmy urodziny Piotrusia. Życzymy wszystkiego najlepszego ;-)!!!

Dzisiaj 09.10.2018r. wybraliśmy się na spacer, aby móc podziwiać jaką piękną porą roku jest jesień.

Świętowaliśmy urodziny Amelki. Życzymy wszystkiego co najlepsze !

Dzisiaj 04.10.2018r. mieliśmy możliwość bawić się  wykorzystując tablicę interaktywną oraz grę edukacyjną. Dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniem i wspólnie stworzyły piękny – kolorowy obrazek ;-).

01.10.2018r. świętowaliśmy „Dzień Chłopaka” w naszej grupie. Wszystkie dzieci otrzymały uśmiechnięte zabawki „gniotki” dzięki którym poprzez zabawę mogą ćwiczyć sprawność rączek. Życzymy wszystkiego najlepszego 😉 !!!

GRUPA 3-4 LATKÓW „SŁONECZKA”Bez tytułu

Rok szkolny 2017/2018

Wychowawca grupy: mgr Katarzyna Nolbert

Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Patrycja Przybyło, mgr Danuta Pasieka

Pomoc nauczyciela: Weronika Więckowska

Liczba dzieci: 18 osóbDzisiaj, 21 czerwca, 5 lat skończył Kuba 🙂 Wszystkiego najlepszego!

IMG_20180621_094416 IMG_20180621_094418 IMG_20180621_094453 IMG_20180621_094506 IMG_20180621_094517 IMG_20180621_094536 IMG_20180621_094549 IMG_20180621_094609 IMG_20180621_094626 IMG_20180621_094647 IMG_20180621_094702 IMG_20180621_094719 IMG_20180621_094734 IMG_20180621_094749 IMG_20180621_094802


W piątek, 25 maja, swoje 5-te urodziny obchodził Kacper! Życzymy mu samych radości! 🙂

IMG_20180525_092808 IMG_20180525_092817 IMG_20180525_092821 IMG_20180525_092828 IMG_20180525_092920 IMG_20180525_092941 IMG_20180525_092958 IMG_20180525_093011 IMG_20180525_093055 IMG_20180525_093113 IMG_20180525_093125 IMG_20180525_093141 IMG_20180525_093215 IMG_20180525_093233 IMG_20180525_093248


A tak pięknie wyrosły cebulki, a w zasadzie szczypiorki, po tygodniu od zasadzenia! Już niedługo dzieci będą mogły zabrać je do domu i dalej się nimi opiekować 🙂 – 16 kwietnia 2018 r.

IMG_20180416_081707 IMG_20180416_081716 IMG_20180416_113750 IMG_20180416_113811 IMG_20180416_113838 IMG_20180416_113855 IMG_20180416_113911 IMG_20180416_113935 IMG_20180416_113952 IMG_20180416_114014 IMG_20180416_114032 IMG_20180416_114057 IMG_20180416_114149 IMG_20180416_114208 IMG_20180416_114351 IMG_20180416_114419 IMG_20180416_114442 IMG_20180416_114458


Korzystamy z pierwszych ciepłych dni wiosny bawiąc się na naszym nowym placu zabaw! 🙂 – 10 kwietnia 2018 r.

IMG_20180410_104029 IMG_20180410_104031 IMG_20180410_104045 IMG_20180410_104104 IMG_20180410_104112 IMG_20180410_104131 IMG_20180410_104720 IMG_20180410_104748


Sadzimy cebulę! – 10 kwietnia 2018 r.

IMG_20180410_092156 IMG_20180410_092210 IMG_20180410_092308 IMG_20180410_092427 IMG_20180410_092608 IMG_20180410_092643 IMG_20180410_092655 IMG_20180410_092814 IMG_20180410_092922 IMG_20180410_092939 IMG_20180410_093023 IMG_20180410_093047 IMG_20180410_093201 IMG_20180410_093208 IMG_20180410_093306 IMG_20180410_093311 IMG_20180410_093422 IMG_20180410_093450 IMG_20180410_093539 IMG_20180410_093616 IMG_20180410_093713 IMG_20180410_093734 IMG_20180410_093919 IMG_20180410_093923 IMG_20180410_094031 IMG_20180410_094043 IMG_20180410_094212 IMG_20180410_094232 IMG_20180410_094402 IMG_20180410_094407 IMG_20180410_094552 IMG_20180410_094612 IMG_20180410_094651 IMG_20180410_100939 IMG_20180410_100956


4 urodziny Mai! 🙂

IMG_20180409_093744 IMG_20180409_093808 IMG_20180409_093836 IMG_20180409_093850 IMG_20180409_093909 IMG_20180409_093939 IMG_20180409_093952 IMG_20180409_094002 IMG_20180409_094015 IMG_20180409_094026 IMG_20180409_094036 IMG_20180409_094048 IMG_20180409_094059 IMG_20180409_094111 IMG_20180409_094125 IMG_20180409_094138


3 kwietnia swoje 4 urodziny obchodził Bartosz. Dziękujemy za pyszny poczęstunek i życzymy samych radości! 🙂

IMG_20180404_100846 IMG_20180404_100853 IMG_20180404_100904 IMG_20180404_100908 IMG_20180404_101005 IMG_20180404_101016 IMG_20180404_101033 IMG_20180404_101045 IMG_20180404_101056 IMG_20180404_101107 IMG_20180404_101122 IMG_20180404_101137 IMG_20180404_101147 IMG_20180404_101157 IMG_20180404_101219 IMG_20180404_101232 IMG_20180404_101303 IMG_20180404_101312


Śniadanie Wielkanocne i prezenty od zajączka 🙂 – 27 marca 2018 r.

IMG_20180327_084255 IMG_20180327_084310 IMG_20180327_084336 IMG_20180327_101413 IMG_20180327_101417 IMG_20180327_101421


Bal karnawałowy – 24 stycznia 2018 r.

IMG_20180124_083251 IMG_20180124_083258 IMG_20180124_083301 IMG_20180124_083427 IMG_20180124_083429 IMG_20180124_083431 IMG_20180124_100814 IMG_20180124_100821_001_COVER


Dzień Babci i Dziadka

Dzień 17 stycznia 2018 roku to był dzień bardzo wyjątkowy, gdyż tego dnia do przedszkola przybyły babcie i dziadkowie naszych Słoneczek obejrzeć specjalnie dla nich przygotowany występ. Dla niektórych dzieci był to dzień szczególnie ważny, ponieważ był to pierwszy taki występ w życiu. Nasi goście mieli okazję wysłuchać wierszyków, piosenek, a także życzeń złożonych przez wnuków.
Serdecznie dziękujemy za przybycie 🙂

IMG_20180117_094524 IMG_20180117_094417 IMG-20180118-WA0001 IMG-20180118-WA0007 IMG-20180118-WA0021 IMG-20180118-WA0005 IMG-20180118-WA0011 IMG-20180118-WA0017 IMG-20180118-WA0018 IMG-20180118-WA0008 IMG-20180118-WA0019 IMG-20180118-WA0012 IMG-20180118-WA0009 IMG-20180118-WA0015 IMG-20180118-WA0004 IMG-20180118-WA0010 IMG-20180118-WA0014 IMG-20180118-WA0020 IMG-20180118-WA0002 IMG-20180118-WA0016


Dzisiaj, czyli 18 grudnia swoje 4 urodzinki świętuje Dominik. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze 🙂

IMG_20171218_105830[1] IMG_20171218_105835[1] IMG_20171218_105928[1] IMG_20171218_105939[1] IMG_20171218_105952[1] IMG_20171218_110005[1] IMG_20171218_110015[1] IMG_20171218_110033[1] IMG_20171218_110047[1] IMG_20171218_110059[1] IMG_20171218_110108[1]


Przywołujemy zimę!

Dzieci już nie mogą doczekać się zimy i śniegu i z tej okazji wykonały piękne śnieżynki.

IMG_20171213_093006[1] IMG_20171213_093015[1] IMG_20171213_093028[1] IMG_20171213_093048[1]


Spotkanie z Mikołajem

Na odwiedziny tego gościa, dzieci czekają zawsze z niecierpliwością. 6 grudnia do naszego przedszkola zawitał Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom wspaniałe prezenty.

IMG_20171206_101007[1] IMG_20171206_101004[1] IMG_20171206_101549[1]


Kolejne urodzinki w grupie Słoneczek! 23 listopada 4 lata skończył Ksawery.
Koleżanki i koledzy razem z panią wychowawczynią życzą wszystkiego najlepszego! 🙂

IMG_20171127_105518 IMG_20171127_105528 IMG_20171127_105548 IMG_20171127_105607 IMG_20171127_105627 IMG_20171127_105647 IMG_20171127_105747 IMG_20171127_105805 IMG_20171127_105819 IMG_20171127_105832 IMG_20171127_105845 IMG_20171127_105858 IMG_20171127_105910


16 października swoje 3 urodzinki świętowała Zuzia!
To pierwsze urodziny obchodzone w grupie Słoneczek w tym roku. Był kosz pełen słodkości i mnóstwo cudownych życzeń.

Sto lat Zuziu! 🙂

IMG_20171017_094255 IMG_20171017_094303 IMG_20171017_094309 IMG_20171017_094406 IMG_20171017_094432 IMG_20171017_094500 IMG_20171017_094518 IMG_20171017_094535 IMG_20171017_094552 IMG_20171017_094635 IMG_20171017_094656 IMG_20171017_094722 IMG_20171017_094734 IMG_20171017_094746 IMG_20171017_094800 IMG_20171017_094820 IMG_20171017_094838 IMG_20171017_094858


Dzisiaj 2.10.2017′ korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na jesienny spacer.

IMG_20171002_112238 IMG_20171002_112244 IMG_20171002_112919 IMG_20171002_112925


15 września braliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”.

DSC_0001 DSC_0002


Był też czas na zabawę w basenie z kulkami.

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0006


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dzieci podczas zabawy w pierwszych tygodniach pobytu w przedszkolu.

IMG_20171002_104247 IMG_20171002_104251 IMG_20171002_104302 IMG_20171002_104313 IMG_20171002_104326 IMG_20171002_104340 IMG_20171002_104347 IMG_20171002_104412GRUPA 3-4 – LATKÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

Wychowawca – mgr Monika Kosior

Nauczyciel wspomagający- mgr Barbara Gruca, mgr Barbara Maj

Woźna – Sylwia Sitek


Mikołaj

img_4640


Na urodzinach Kubusia Puchatka

20161123_093553


Dziękujemy tacie Emilki i mamie Radka.
Wszystkie bajki były bardzo ciekawe.

20161115_091031 20161122_101219


„Cała Polska czyta dzieciom”

Dziękujemy mamie Oli za przeczytanie nam ciekawych bajeczek i poświęcony czas.

20161004_101404

20161004_100819


Sałatka owocowa

20161005_093624  20161005_093638

20161005_093709  20161005_095523

20161005_095540  20161005_095549

20161005_095645  20161005_095704


Rok szkolny 2015/2016

Wychowawca – mgr Monika Kosior 

Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Maj   

Woźna – Jolanta Goniwiecha

Dzień Mamy i Taty – 09.06.2016r.

P1150971 P1150977

P1150986   P1150988

P1150989   P1150991


Zajęcia otwarte „Wiosenne zabawy z muzyką” – 21.04.2016r.

P1150930   P1150932

P1150940   P1150945

P1150952


Bal Przebierańców – 4.02.2016r.

P1150874    P1150884
P1150873  P1150885  P1150888Dzień Babci i Dziadka – 22.01.2016r.

  P1150853
P1150859  P1150862
P1150849Ubieramy choinkę – 11.12.2015r.

P1150788  P1150793
  P1150795   P1150797   P1150798

P1150801  P1150806


 Ciasteczkowy dzień – 29.10.2015r.

P1150730   P1150731

P1150737   P1150738


Wycieczka do „Wesołego Miasteczka” w Lublińcu – 20.10.2015r.

Schowek01

Przejażdżka autobusem była dla wielu z nas wielkim przeżyciem!

P1150694    P1150693

Zabawa w „Wesołym Miasteczku” sprawiła przedszkolakom wieeeeele radości 😉

P1150707  P1150715

P1150720  P1150722

P1150725  P1150724

P1150718    P1150701


Jeże z ziemniaków

P1150675   P1150672

P1150676   P1150677


Dzień Przedszkolaka – 21.09.2015r.

         P1150650     P1150652

„Słoneczka” zrobiły w tym dniu przepyszne owocowe szaszłyki 🙂

P1150659     P1150660

P1150663     P1150664

     P1150666     P1150667

A oto nasze przedszkolne kino z okazji Dnia Przedszkolaka:

P1150668   P1150669


Sprzątanie świata – 18.09.2015r.

        P1150641         P1150642


Rok szkolny 2014/2015

Wychowawca – mgr Jolanta Skwarska

Nauczyciel wspomagający –   mgr Monika Kosior i mgr Barbara Gruca

Woźna – Felicja Koza

Nazywamy się Słoneczka, nasza grupa liczy 16 osób, 8 dziewczynek i 8 chłopców. Większość z nas we wrześniu po raz pierwszy przekraczało próg przedszkola, więc początki były nieco trudne. Ciężko było nam rozstać się z rodzicami  i osobami bliskimi. Z biegiem czasu poznaliśmy już codzienny rytm dnia, chętnie spożywamy posiłki, uczestniczymy w zajęciach i potrafimy cieszyć się wspólną zabawą z rówieśnikami.

Mikołajki.

IMG_2366

Spotkanie wigilijne.

IMG_2529

Zajęcia eksperymentalne „Mali Einsteini”.

IMG_2682  IMG_2698

Dni otwarte przedszkola – zabawa na zamku dmuchanym.

IMG_2751

Dzień babci i dziadka.

IMG_2807  IMG_2773

Bal karnawałowy.

IMG_2826  IMG_2844

IMG_2848  IMG_2856

Skip to content