DROGIE PRZEDSZKOLAKI!

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

ŚWIETUJEMY! FREBLUJEMY!

Żyjmy dla dzieci! Friedrich Froebel.
Friedrich Froebel stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:
– jedności wszechświata,
– szacunku dla dziecka i jego indywidualności,
– znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy
w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter globalny.
W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.
Friedrich Froebel uznał zabawę za najdoskonalsze źródło dziecięcych doświadczeń.
Idziemy więc za jego radą !!!

Freblowskie wyplatanie

F. Froebel uznał, że „dziecko powinno mieć kontakt z materiałami, które przekształca w inną postać, nadaje im nową wartość i zmiana ta pozostaje trwała. Miał na myśli materiał, który po przekształceniu, nie może wrócić do swojej pierwotnej postaci; zależało mu na tym samym, by rozwijać u dzieci twórczą inwencję oraz zdolność do transformowania. Z tego względu proponował dzieciom szereg usystematyzowanych twórczych prac ręcznych.”

(Bilewicz- Kuźnia, Dar zabawy Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi wg założeń pedagogicznych Froebla, Lublin 2014, s. 74)

Jest to tworzenie przeplatanek z pasków papieru o szerokości co najmniej 1 cm. Aktywny sposób na uczenie się regularności i ćwiczenia mając za zadanie udoskonalić koordynację wzrokowo-ruchową. W poniższej inspiracji kolorowe paski zostały zastąpione materiałem przyrodniczym.

Cele zabaw:

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej
– Doskonalenie precyzji ruchów
– Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych, np. nieprawidłowe napięcie mięśni dłoni.
– Usprawnianie mięśni palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni
– Wpływanie na wrażliwość estetyczną
– Udoskonalanie skupienia uwagi, wytrwałości, cierpliwości
– Wyzwalanie poczucia sprawstwa i radości wykonywanej pracy
– Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
– Zachęcanie do wykorzystywania materiału przyrodniczego w pracach ręcznych

ZADANIE NA DZIŚ!

  1. Wytnij z kolorowego papieru serce. Jeśli Twoje dziecko potrafi wycinać może tą czynność wykonać samodzielnie.
  2. Przy pomocy noża do tapet, należy zrobić nacięcia tak jak w instrukcji poniżej. Pamiętaj
    o bezpieczeństwie – tę czynność musi wykonać rodzic!
  3. Razem z dzieckiem wybierz się na spacer. Nazbierajcie cienkie gałązki drzew, które następnie przełożycie przez przygotowane nacięcia,
  4. I teraz ozdabianie!!! Np. naklejanie kolorowych kwiatków, motylków możecie także ozdobić darami natury itp.

DROGIE PRZEDSZKOLAKI ŻYCZĘ WAM UDANEJ ZABAWY!

Ps. Przyślijcie zdjęcia wychowawcom Waszych kreatywnych przeplatanek 😊

Zadanie na dziś opracowała wg projektu Elżbieta Śmiglak

Zajrzyjcie na stronę swojej grupy, gdzie czekają na Was zadania przygotowane przez Wasze panie!

Kategorie: 2020/2021

Skip to content