Nasze Przedszkole dołączyło do akcji organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Poruszono zagadnienia prawidłowej higieny rąk, podstawowe zasady zdrowego stylu życia oraz dostosowania ubrania do warunków pogodowych.
#lekcja HIGIENY
#wirusoobrona

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona

Kategorie: 2020/2021

Skip to content