Rekrutacja, opłaty

Ubezpieczenie

Składka ubezpieczenia wynosi 34 zł
Dzieci ubezpieczone są w PZU od dnia 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017

Wyżywienie

Od 1 stycznia 2016 dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi 5,00 zł.

Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:

  • śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek

Dodatkowo dzieci otrzymują codziennie owoce lub soki owocowe.
W ciągu roku stawka może ulec zmianie

Pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole zapewnia dziecku 5-godzinny bezpłatny pobyt w godzinach od 8.00 do 13.00

Opłata za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie (od 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.30) wynosi 1,00zł.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa na drugie i każde następne dziecko oraz na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, na pisemny wniosek rodziców przysługuje zniżka – 50%

Opłata na rzecz Rady Rodziców:

Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015-2016 rodzice ustalili składkę w wysokości 70zł.

Wpłaty można dokonać w całości lub w dwóch ratach ( I – do listopada 2015, II – do lutego 2016 )

Za drugie dziecko opłata wynosi 50%