obraz_2021-02-03_143108

Informujemy, że nabór dzieci
do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał
od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r.
Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona
dla dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6,
czyli urodzonych w latach 2015-2018,
wyłącznie zamieszkałych
na terenie Gminy Lubliniec.
Wnioski będą do pobrania w przedszkolu
lub ze strony internetowej elektronicznego systemu

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z INFORMACJĄ DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

informacja dla rodziców 2021-2022

uchwała kryteria

Zarządzenie 2021-2022

Kategorie: 2020/2021

Skip to content