Rada Rodziców

Rady Rodziców:

Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019-2020 rodzice ustalili składkę w wysokości 75zł.

Wpłat należy dokonywać do dnia 29 listopada br. na poniższe konto bankowe lub gotówką w Sekretariacie Przedszkola.

W przypadku wpłat ratalnych, Rada Rodziców prosi o zachowanie terminów:

I rata – do 29 listopada 2019r.

II rata – do 28 lutego 2020r.

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S. A.

nr konta : 65 1050 1416 1000 0097 0561 0377

Wpłaty tytułem: Rada Rodziców, Imię i Nazwisko Przedszkolaka, Grupa

Za drugie dziecko opłata wynosi 50%