Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 opłata na rzecz Rady Rodziców

nie ulega zmianie i wynosi 75 zł.

 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Rady Rodziców PM8:

 

ING Bank Śląski S. A.

nr konta : 65 1050 1416 1000 0097 0561 0377

Wpłaty tytułem: Rada Rodziców, Imię i Nazwisko Przedszkolaka, Grupa

 

W przypadku rodzeństwa, opłata wynosi:

  • 100% stawki za pierwsze i 50% za drugie dziecko (czyli po 75% stawki za każdego)

  • 100% za pierwsze, 50% za drugie i 0% za trzecie dziecko (czyli po 50% stawki za każdego)

 

Wpłaty należy realizować do 30 listopada br., a w przypadku wpłat ratalnych prosimy o zachowanie poniższych terminów:

I rata – do 30 listopada 2020 r.dzieci

II rata – do 28 lutego 2021 r.

Za wszelkie wpłaty w imieniu Przedszkolaków –

DZIĘKUJEMY!!!