Pracownicy

DYREKTOR mgr Barbara Gruca
SEKRETARKA

mgr Katarzyna Janota

PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Joanna Bryłka
mgr Urszula Czech
mgr Karina Gambka
mgr Monika Kosior
mgr Barbara Maj

mgr Aleksandra Mandla – psycholog
mgr Ewa Monkos
mgr Danuta Pasieka
mgr Patrycja Przybyło
mgr Jolanta Skwarska
mgr Małgorzata Sklorz – nauczyciel katecheta

PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY

Urszula Ceglarz

Halina Dudek

Natalia Cyroń
Jolanta Goniwiecha

Justyna Jędrasik

Marlena Kandora
Felicja Koza
mgr Marta Łach

Teresa Matusek

Edyta Mróz – Balcerzak
Sylwia Sitek

KONSERWATOR

Grzegorz Maciejewski