Pracownicy

DYREKTOR mgr Barbara Gruca
SEKRETARKA

mgr Katarzyna Janota

PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Joanna Bryłka
mgr Urszula Czech
mgr Karina Gambka
mgr Monika Kosior
mgr Barbara Maj
mgr Ewa Monkos
mgr Danuta Pasieka
mgr Patrycja Przybyło
mgr Jolanta Skwarska
mgr Małgorzata Sklorz – nauczyciel katecheta

PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY

Urszula Ceglarz

Halina Dudek

Natalia Cyroń
Jolanta Goniwiecha

Justyna Jędrasik

Marlena Kandora
Felicja Koza
mgr Marta Łach

Teresa Matusek

Edyta Mróz – Balcerzak
Sylwia Sitek

KONSERWATOR

Grzegorz Maciejewski