Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

dla dzieci przedszkolnych

pt. „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny”

 

pod Honorowym Patronatem Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty organizowanego w ramach Projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO” przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie.

Prosimy o dostarczenie prac wychowawcom najpóźniej do 25 września br.

Konkurs ma charakter zbiorowy, tzn. pracę konkursową wykonuje dziecko przy współudziale członków swojej rodziny. Dorośli współtworzą pracę, nie realizują zadania za dziecko.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

Prace mają być tematycznie związane z hasłem konkursu.

  • Technika plastyczna: dowolna.
  • Format prac: karta A-4.
  • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następując informacje: imię nazwisko dziecka, tytuł pracy,  imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy, adres mailowy, nazwę przedszkola lub szkoły.

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub pod adresem:

KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci przedszkolnych pt. „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny”


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content